Wyniki Grupy Banku Pocztowego po trzech kwartałach 2013 r.

We wrześniu 2013 r. Bank Pocztowy wprowadził zmiany w ofercie rachunków, stawiając na aktywizację klientów. W ciągu 9 miesięcy 2013 r. bank pozyskał 104 tys. klientów i otworzył blisko 150 tys. ROR-ów. Skonsolidowany zysk netto w ciągu trzech kwartałów 2013 r. wyniósł 21,7 mln zł, a skonsolidowany wynik na działalności bankowej 220,0 mln zł.

Mimo mniej korzystnej sytuacji rynkowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekordowo niski poziom stóp procentowych, bank w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. wypracował skonsolidowane dochody w wysokości 220,0 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2012 r. Bank jednocześnie skutecznie obniżył koszty do 163 mln zł (-0,7% rdr), dzięki ich konsekwentnej i skrupulatnej kontroli. Dzięki temu poprawę zanotował wskaźnik kosztów do dochodów C/I – wyniósł 73,4%, wobec 75,1% po 9 miesiącach 2012 r.

Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE netto wyniósł 7,6%. Poziom współczynnika wypłacalności na koniec września 2013 r. uległ poprawie i wyniósł 13,2% (12,5% rok wcześniej).

W 2013 r. Bank Pocztowy nadal rozbudowywał portfel kredytowy. Saldo kredytów brutto na 30.09.2013 r. wynosiło 5 mld zł, wobec 4,6 mld zł na koniec września 2012 r. Jest to przyrost o 9,1%. Saldo depozytów ogółem uległo nieznacznemu spadkowi do 5,4 mld zł (5,6 mld zł po III kw. ub. r.). Było to spowodowane, zgodnie z założeniami, m.in. niższym wolumenem środków Grupy Poczty Polskiej. Saldo depozytów bankowości detalicznej wzrosło o 11,5% rdr do niemal 4 mld zł.

Bank odnotował również wzrost skonsolidowanej sumy bilansowej (+2% r/r), która wyniosła 6,5 mld zł, wobec 6,3 mld zł rok wcześniej.

Rozwój bazy kredytowej i aktywizacja klientów

W okresie od końca września 2012 r. do końca września 2013 r. Bank Pocztowy zwiększył liczbę klientów o niemal 13%. Obecnie z jego usług korzysta ponad 1,4 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw. Na koniec września bank obsługiwał ponad 824 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor.  

– We wrześniu wprowadziliśmy zmiany w naszej ofercie rachunków osobistych, premiujące aktywność klientów. W efekcie widzimy już polepszenie jakości pozyskiwanych rachunków. Nasi nowi klienci zdecydowanie chętniej korzystają z kart płatniczych i częściej dokonują transakcji. Jednocześnie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia zmian obserwowaliśmy wzmożoną zamykalność rachunków nieaktywnych (85% zamknięć), a także coraz więcej wniosków o karty płatnicze wśród dotychczasowych klientów – mówi Szymon Midera, wiceprezes Banku Pocztowego odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Wraz ze zmianą oferty bank zdecydowanie przyspieszył tempo akwizycji kart płatniczych. Średnia miesięczna sprzedaż kart płatniczych w III kw. 2013 r. wyniosła niemal 10 tys. sztuk, podczas gdy w pierwszym półroczu wielkość ta wynosiła nieco ponad 3 tys. sztuk.
Minione trzy miesiące były również czasem dynamicznego wzrostu po stronie kredytów detalicznych. – We wrześniu udało nam się po raz pierwszy w historii sprzedać kredyty gotówkowe o wartości ponad 100 mln zł. Wynik ten jest efektem zmiany procesów kredytowych, atrakcyjnej oferty oraz systematycznych, miesięcznych, wzrostów sprzedaży – dodaje Midera.

Wolumen kredytów detalicznych w Banku Pocztowym na koniec września br. wyniósł 4,0 mld zł, wobec 3,5 mld zł rok wcześniej (przyrost o 13,1%). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła w ciągu 9 miesięcy br. 591 mln zł, wobec 474 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. (przyrost o 24,5%).

Baza depozytów w obszarze bankowości detalicznej osiągnęła 4 mld zł, w porównaniu do  3,6 mld zł rok wcześniej. Jest to przyrost o 11,5% rdr. Klienci najchętniej otwierali lokatę 4M, której sprzedaż we wrześniu wyniosła ponad 166 mln zł.

Od września br. klienci Banku Pocztowego mogą korzystać z wpłat on-line w sieci Poczty Polskiej. Codziennie  rejestrowanych jest ponad 6 tys. takich wpłat. Pieniądze wpłacane na Pocztowe Konta Standard i Nestor są dzięki temu księgowane w czasie rzeczywistym.

Zwiększeniu uległa liczba klientów instytucjonalnych (bez mikroprzedsiębiorców), która wyniosła 14,9 tys., wobec 14 tys. rok wcześniej.  Realizując założoną strategię, bank uzyskał saldo kredytów instytucjonalnych na poziomie ponad 1 mld zł. Saldo depozytów bankowości instytucjonalnej wyniosło 1,5 mld zł. W październiku br. ponad 1 tys. firm zaczęło korzystać z nowej bankowości internetowej.

Sieć Banku Pocztowego i Poczty Polskiej również była sukcesywnie rozbudowywana w trzecim kwartale 2013 r. Na koniec września br. funkcjonowały 243 mikrooddziały Banku Pocztowego oraz 153 Pocztowe Strefy Finansowe. Dzięki temu sieć własna banku (placówki, oddziały i mikroodziały) liczyła już 282 punkty.

Źródło: Bank Pocztowy

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.