Wyniki Deutsche Bank AG

W trzecim kwartale 2016 r. zysk przed opodatkowaniem wyniósł 619 milionów euro, mimo zaksięgowania dodatkowych kosztów restrukturyzacji w wysokości 1 miliarda euro zrówno na poczet spraw sądowych, jak i programu obniżania ryzyka rynkowego.

Po trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Deutsche Bank osiągnęła wynik przed opodatkowaniem w wysokości 1,6 miliarda euro, mimo kosztów restrukturyzacji, odpisów oraz delewarowania na poziomie 3 miliardów euro.

Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) Deutsche Bank AG wzrósł na koniec trzeciego kwartału do 11,1% z 10,8% w kwartale poprzednim, przy założeniu kolejnego wzmocnienia kapitałowego w najbliższym czasie o ~40-50 punktów bazowych po zaksięgowaniu sprzedaży udziałów w chińskim banku Hua Xia Bank. Z uwzględnieniem przepisów przejściowych, współczynnik CET 1 Deutsche Bank AG wynosi 12.6% względem 12.2% na koniec drugiego kwartału 2016. Aktywa ważone ryzykiem zostały obniżone o kolejne 18 miliardów do 385 miliardów euro osiągając historycznie niskie poziomy.

Bieżące wyniki oraz bilans Grupy Deutsche Bank potwierdzają iż Deutsche Bank AG jest bankiem stabilnym i bezpiecznym. W tym kontekście pozawalam sobie przesłać także cytat Johna Cryana, Prezesa Deutsche Bank AG: „Wyniki trzeciego kwartału wyraźnie wskazują na siłę operacyjną naszego biznesu i wyróżniające się zaangażowanie naszych pracowników. W tym okresie kontynuowaliśmy proces restrukturyzacji banku. Jednakże w ciągu ostatnich tygodni te pozytywne wydarzenia zostały przysłonięte przez kwestię negocjacji dotyczących instrumentów opartych o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Bank pracuje obecnie, aby zamknąć temat ugody w jak najkrótszym możliwym czasie.”

Oceniając kondycję Deutsche Bank AG warto przede wszystkim podkreślić, iż Grupa dokonała na przestrzeni ostatnich lat szereg zmian strukturalnych, które spowodowały, iż jest obecnie znacznie bezpieczniejsza i silniejsza niż przed kryzysem finansowym. Od 2007 roku Deutsche Bank AG niemal podwoił kapitał akcyjny oraz ponad trzykrotnie zwiększył rezerwy płynnościowe, które obecnie przekraczają 200 miliardów euro. Równocześnie aż o 60% obniżony został wskaźnik Value at Risk / VaR, który stanowi główny miernik ryzyka rynkowego.

W uzupełnieniu przesyłam także informację nt. dobrych wyników Deutsche Bank Polska. Według sprawozdawczości lokalnej zysk brutto na koniec 3 kwartału 2016 roku wyniósł 168 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności bankowej wyniósł 863 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła poziom 38 mld zł, a fundusze własne Banku na koniec września br. wyniosły 5,4 mld zł. Nasz współczynnik wypłacalności na dzień 30.09.2016 r. był bardzo wysoki i wyniósł 19,60%.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.