Wyniki Banku BPH w II kw. 2016 r.

Zysk netto Banku BPH w II kw. br. wyniósł 68 mln zł. Na wyniki znaczący wpływ miało rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., z którego przychód dla banku wyniósł 95 mln zł.

 

W II kw. tego roku w Banku BPH wzrosła sprzedaż kluczowych produktów: kredytów detalicznych i firmowych do poziomu 2,5 mld zł, czyli o 6 proc. w porównaniu z końcem II kw. 2015 r.

 

Równocześnie bank znacząco obniżył koszty, między innymi dzięki transformacji sieci oddziałów. W I kw. Bank BPH kontynuował zamykanie oddziałów, a w II kw. 40 oddziałów własnych przekształcił w placówki partnerskie. Zarządzanie tymi placówkami zostało przekazane pracownikom banku na zasadach współpracy franczyzowej.

 

Transformacja biznesowa, którą ogłosiliśmy pod koniec ubiegłego roku, przynosi pierwsze bardzo dobre rezultaty. Obniżyliśmy koszty działania banku i pracujemy nad utrzymaniem tego trendu –mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH. Spadek kosztów operacyjnych w porównaniu z II kw. 2015 r. wyniósł 17 proc.

 

Bank BPH utrzymuje niski – wynoszący 42 mln zł – poziom odpisów na utratę wartości, między innymi dzięki bardzo dobrej jakości portfela kredytowego. Całkowity koszt ryzyka wyniósł 0,7 proc. Wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł z 7,5 proc. na koniec I kw. br. do poziomu 7,3 proc. Potwierdzeniem stabilnej sytuacji Banku BPH jest też całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) w wysokości 16,8 proc. oraz wskaźnik Tier 1 w wysokości 13,4 proc. na koniec II kwartału 2016 r.

 

Bankowość detaliczna


Działalność hipoteczna (której właścicielem pozostanie GE)


W I półroczu 2016 r. Bank BPH udzielił kredytów hipotecznych o wartości 206 mln zł, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

Działalność podstawowa (która zostanie włączona do Alior Banku)


W I półroczu 2016 r. Bank BPH kontynuował inicjatywy, których celem było pozyskiwanie nowych klientów. W marcu 2016 r. w Banku BPH rozpoczęła się kampania telewizyjna wspierającą ofertę rachunku osobistego dla seniorów „Kapitalne Konto dla Klientów ZUS”, w II kw. bank zrealizował kampanię „Konto dla Kinomaniaków” promującą Lubię to! Konto oraz bankowość internetową. W I półroczu 2016 r. w Banku BPH otwarto łącznie 42 tys. rachunków osobistych. Na koniec czerwca 2016 r. bank prowadził 491 tys. kont osobistych, więcej o 8 proc. niż rok wcześniej.

 

W I półroczu 2016 r. sprzedaż kredytów gotówkowych w Banku BPH wyniosła 1 036 mln zł, a wartość portfela brutto ukształtowała się na poziomie 4,4 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1 proc. więcej wobec I kw. br. Sprzedaż tych produktów była wspierana m.in. kampaniami promocyjnymi: „Czarno na białym” i „Powrót odsetek”.

 

Bankowość dla firm – działalność podstawowa (która zostanie włączona do Alior Banku)


W I półroczu Bank BPH wypracował bardzo dobre wyniki sprzedaży nowych i odnawianych limitów kredytowych. Ich wysokość wyniosła 2 894 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. wobec I półrocza 2015 r. Klientom korporacyjnym bank udzielił kredytów na kwotę 2 207 mln zł (wzrost o 41 proc. wobec stanu na koniec czerwca 2015 r.), w tym nowe limity wyniosły 708 mln zł (wzrost o 13 proc.). W przypadku klientów z segmentu MŚP wartoś

udzielonych limitów spadła o 3 proc. wobec II kw. 2015 r. i wyniosła 687 mln zł.

 

Bank BPH kontynuował współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej oraz Portfelowej Linii Gwarancji de minimis. W ramach tej współpracy w I półroczu 2016 r. Bank BPH udzielił lub odnowił 1 158 kredytów na łączną kwotę 266 mln zł. W kwietniu br. Bank BPH rozszerzył współpracę z BGK o możliwość udzielania gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG).

 

Dzięki pozyskaniu nowych klientów faktoringowych, jak również aktywnej współpracy z dotychczasowymi, suma wierzytelności (włączając faktoring odwrotny) nabytych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. osiągnęła wartość 1 100 mln zł, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej, a liczba obsłużonych faktur wyniosła 91 tys. (o 28 proc. więcej niż przed rokiem). Tylko w II kw. br. obrót faktoringowy wyniósł 577 mln zł (o 1 proc. więcej niż rok wcześniej i o 11 proc. więcej niż w I kw. tego roku).

Źródło: Bank BPH

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.