Raiffeisen rusza z własnym TFI

30 maja 2017 roku Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące w 100% do Raiffeisen Polbank, otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Uzyskanie zezwolenia KNF pozwala Raiffeisen TFI S.A. na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

 

Utworzenie Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostało zapoczątkowane w maju 2013 r. projektem White Label Investment Funds. Polegał on na utworzeniu funduszy według własnej koncepcji – pod marką Raiffeisen – ale zarządzanych przez zewnętrzne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W czerwcu 2014 roku miała miejsce pierwsza emisja Certyfikatów Inwestycyjnych FWR Funduszu Zamkniętego, skierowanego wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Polbanku. W lipcu 2014 roku ruszyła sprzedaż Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami: Aktywnego Oszczędzania, Aktywnych Strategii Dłużnych, Globalnych Możliwości oraz Aktywnego Inwestowania, którego aktywa na koniec maja 2017 r. wynoszą ponad 1 mld zł.

 

Głównym założeniem było udostępnienie klientom Raiffeisen Polbanku funduszy, które dążą do unikania strat, jednocześnie dając szansę na generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Właśnie dlatego partnerem banku odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami został Altus TFI, lider na polskim rynku w zakresie oferty funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz wyników, jakie te fundusze osiągają.

 

– Jednym z pierwszych celów biznesowych naszego Towarzystwa jest m.in. przejęcie zarządzania Raiffeisen SFIO oraz FWR Selektywnym FIZ od Altus TFI S.A., który pozostanie jednak partnerem odpowiedzialnym za realizację ich polityki inwestycyjnej. Myślimy również nad nowymi funduszami w ofercie. Przygotowując je będziemy kierować się sprawdzonym już modelem działania i wybierać do realizacji polityki inwestycyjnej nowych produktów najlepszych na rynku zarządzających w danej grupie funduszy – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

 

Spółka Raiffeisen TFI została zarejestrowana w listopadzie 2015 r. Wniosek o udzielenie zezwolenia na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi złożyła w KNF w dniu 7 grudnia 2015 r.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.