Kolejna udana emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln zł i oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 0,59 p.p., która została ustalona w procesie budowy księgi popytu. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

 

– Cieszymy się, że druga benchmarkowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Wyniki subskrypcji potwierdzają, że rynek docenia naszą dbałość o wysoką jakość rejestru zabezpieczenia listów zastawnych – mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego. – Z uznaniem inwestorów spotkał się również sposób, w jaki Dom Maklerski PKO Banku Polskiego budował księgę popytu. Proces ten przebiegał zgodnie z najlepszymi europejskimi praktykami rynkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej komunikacji z inwestorami – dodaje.

 

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 681,5 mln zł złożyło 23 inwestorów. Oznacza to, że popyt w relacji do wartości emisji wyniósł 136 proc. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znaleźli się zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Inwestorzy krajowi obejmą blisko 75 proc. emisji.

 

Nabywcy drugiej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

 

 

Bank planuje, że listy zastawne tej emisji będą notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot. PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastanych nowej emisji będzie 29 czerwca 2016 r.

 

Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 3 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r.

 

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 7 czerwca 2016 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

 

W kwietniu 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł, a oprocentowanie listów zastawnych zostało ustalone na poziomie 0,65 p.p. ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

Źródło: PKO Bank Polski

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.