Fundacja BNP Paribas przeznaczy 6 mln euro na badania nad zmianami klimatu

Fundacja BNP Paribas przeznaczy w latach 2017-2019 dodatkowe 6 mln EUR na Inicjatywę Klimatyczną, w ramach której wspiera 8 międzynarodowych projektów badawczych. Koncentrują się one na zbieraniu nowych danych odnośnie przeszłości klimatycznej w Antarktyce i obszarach tropikalnych, ekspansji suchych obszarów subtropikalnych w Ameryce Południowej, ocenie wpływu zmian klimatu na rafy koralowe czy potencjału gruntów rolnych w Afryce w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla. 

 

Inicjatywa Klimatyczna, uruchomiona w 2010 roku, ma na celu zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatu i ich wpływu na środowisko. Do tej pory 10 międzynarodowych zespołów badawczych otrzymało dofinansowanie na badania nad klimatem, a ponad 200 tys. ludzi otrzymało wiedzę na temat zmian klimatycznych. 

 

8 projektów, 178 badaczy, profesorów i inżynierów, 73 uniwersytety i organizacje badawcze z całego świata 

 

Te globalne, interdyscyplinarne projekty zajmują się szeregiem tematów związanych z funkcjonowaniem systemu klimatycznego, jego ewolucji i wpływu na środowisko. Łączny budżet wynosi 14,4 mln EUR, z czego 6 mln EUR pochodzi od Fundacji BNP Paribas.

 • Zbieranie danych w niespotykanej skali, aby stworzyć model ewolucji Antarktyki Wschodniej, do tej pory w dużej mierze niezbadanej oraz jej potencjalne konsekwencje w postaci podnoszącego się poziomu mórz. Projektem kierują Barbara Stenni (Univerista CA; FOSCAR VENEZIA), Joel Savarino (LGGE (CNRS / Universite Grenoble Alpes)), Detlev Hemig (University of Colorado) oraz Tas van Ommen (Australian Antarctic Division).
 • Pomiary wpływu globalnego ocieplenia na ptaki i ssaki morskie zamieszkujące regiony Arktyki i Antarktyki lub korzystające z nich w celach reprodukcyjnych. Projekt prowadzą Christophe Barbraud i Yan Ropert-Coudert (LGGE (CNRS / Universite Grla Rochelle)).
 • Bardziej szczegółowe analizowanie prognoz IPCC oraz ich wpływ na ekonomiczne, polityczne i społeczno-kulturalne aspekty modeli rządzenia w krajach najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Projektem kieruje Joost Vervoort (Utrecht University).
 • Budowa baz danych na niespotykaną skalę na temat klimatów tropikalnych z ostatnich 800 tys. lat, aby lepiej zdefiniować regionalne zmiany klimatyczne i zrozumieć, w jaki sposób lasy tropikalne na nie reagują. Projektem kieruje Marie-Pierre Ledru (ISEM (UM/CNRS/IRD/EPHE).
 • Pomiary i prognozy konsekwencji globalnego ocieplenia dla raf koralowych oraz usług z nimi związanych (rybactwo, turystyka, ochrona wybrzeża). Projektem kieruje Valeriano Parravicini (Ecole Pratique des Hautes Etudes).
 • Modelowanie ekstremalnych zmian klimatu w Afryce i ich skutków oraz możliwości zmniejszenia narażenia na nie ludności. Projekt prowadzą Mark New (University of Cape Town) i Friderike Otto (University of Oxford).
 • Zwiększanie wiedzy na temat interakcji pomiędzy ociepleniem klimatu a komórką Hadleya (ruch atmosferyczny na dużą skalę przenoszący ciepło z równika do tropików), która przyczynia się do powiększania się suchych stref subtropikalnych na południowej półkuli. Projekt prowadzi Valerie Daux (LSCE (CNRS/CEA/Universite de Versailles Saint Quentin)).
 • Zwiększanie wiedzy na temat mechanizmów pochłaniania dwutlenku węgla przez glebę w tropikalnych systemach rolniczych i dalsza poprawa praktyk w małym rolnictwie. Projekt prowadzi Lydie Lardy (UMR Eco&Sols Montpellier SupAgro/CIRAD/INRA/IRD).

 Projekty te zostały wyselekcjonowane przez komitet naukowy składający się z uznanych ekspertów:

 • Franck Courchamp, CNRS Research Director, Laboratory of Ecology, Systematics and Evolution (CNRS/Universite Paris-Sud), zwycięzca programu Inicjatywa Klimatyczna w 2014 roku.
 • Philippe Gillet, wiceprzewodniczący Ecole Polytechnique Federale de Lusanne. Przewodzi komitetowi i jest członkiem komitetu wykonawczego Fundacji BNP Paribas.
 • Joanna Haigh, profesor fizyki atmosferycznej w Imperial College London, dyrektor Grantham Institute for Climate Change and Environment.
 • Corinne Le Quere, profesor nauk I polityki w zakresie zmiany klimatu w University of East Anglia, dyrektor Tyndall Centre for Climate Change Research.
 • Thomas Stocker, profesor i szef departamentu klimatu I fizyki środowiskowej w University of Bern, gdzie kieruje departamentem klimatu I fizyki środowiskowej.
 • Riccardo Valentini, profesor ekologii leśnej w University of Tuscia we Włoszech.
 • Jean-Pascal Van Ypersele, klimatolog z doktoratem z nauk fizyki, profesor w Universite Catholique de Louvain, gdzie kieruje programem magisterskim w zarządzaniu nauką i środowiskiem. Był wiceprezesem IPCC do 2015 roku. 

Sukces Inicjatywy Klimatycznej: więcej zgłoszeń i więcej projektów międzynarodowych 

W 2016 roku zgłoszono rekordową liczbę 228 projektów, w 2013 roku 65 projektów, a w 2010 roku 50 projektów. Te 228 inicjatyw skupia 1568 badaczy z laboratoriów i uniwersytetów w 95 krajach na pięciu kontynentach. Dla porównania, zaledwie 28 krajów było reprezentowanych w projektach zgłoszonych w 2010 roku. 95% wiodących instytutów badań nad naukami środowiskowymi zgłosiło co najmniej jeden projekt. 

Tak znaczące zwiększenie liczby zgłoszeń podkreśla rosnącą rozpoznawalność programu Inicjatywa Klimatyczna i jego coraz mocniejszą pozycję w obszarze filantropii naukowej. Nie bez znaczenia także jest wzrost liczby publikacji na temat zmian klimatu (prawie 15 000 publikacji naukowych zawierających frazę zmiana klimatu zostało opublikowanych w 2010 roku, a w 2015 roku niemal 25 000).   

 

Inicjatywa Klimatyczna


Program ten, uruchomiony w 2010 roku przy wsparciu delegacji BNP Paribas ds. CSR, pomógł już 10 międzynarodowym zespołom badawczym w realizacji projektów klimatycznych i zwiększeniu wiedzy prawie 200 tys. osób na temat zmian klimatu.

 

W 2012 roku Fundacja BNP Paribas otrzymała nagrodę specjalną jury w dziedzinie filantropii korporacyjnej od francuskiego Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii. Wszystkie projekty otrzymujące wsparcie można znaleźć na stronie Fundacji BNP Paribas.

 

Fundacja BNP Paribas


Działając pod egidą Fundacji Francji, Fundacja BNP Paribas od 30 lat jest jednym z największych darczyńców korporacyjnych. Sprawuje również nadzór nad rozwojem międzynarodowej działalności filantropijnej Grupy BNP Paribas we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność biznesową. Działalność Fundacji BNP Paribas jest elementem wielowymiarowego podejścia do filantropii, nakierowanego na promocję projektów w dziedzinach kultury, solidarności i środowiska. Fundacja BNP Paribas zwraca szczególną uwagę na jakość projektów swoich partnerów, których stara się wspierać długofalowo. Od 1984 roku Fundacja wsparła ponad 300 projektów kulturowych, 40 programów badawczych oraz 1000 inicjatyw społecznych i edukacyjnych we Francji i na świecie.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.