Deutsche Bank Polska poszerza ofertę kredytową dla przedstawicieli wolnych zawodów

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów do 4 mln zł i udostępnił ją także w walucie EUR, USD oraz wydłużył okres kredytowania do 10 lat dla Kredytu dla Profesjonalistów – tworząc tym samym nową, wyróżniającą się na rynku ofertę dla osób wykonujących wolne zawody. Poszerzona została także grupa zawodów, których przedstawiciele mogą starać się o finansowanie w ramach uproszczonej procedury pod kątem wymagań dokumentacyjnych.


Osoby fizyczne wykonujące zawody zaufania publicznego i prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wnioskowania w Deutsche Bank Polska o:

 

Kredyt dla Profesjonalistów – pozwala na sfinansowanie rozwoju działalności gospodarczej lub zrefinansowanie wcześniejszych zobowiązań. Kredyt udzielany jest do
400 tys. zł, na okres do 10 lat. Uproszczona procedura udzielenia kredytu obejmuje mniejsze wymogi dokumentacyjne – do oceny kredytowej Bank nie wymaga przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Kredyt Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów – przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy. Adresowany jest także do profesjonalistów planujących inwestycje np. zakup środków trwałych, lub chcących zrefinansować zobowiązania zaciągnięte w innych bankach. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości. Kredyt może zostać udzielony na okres maksymalnie 15 lat, w kwocie do 4 mln zł lub równowartości w walucie EUR lub USD – maksymalna kwota uzależniona jest od poziomu LTV nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Może być nim np. działka, lokal mieszkalny lub użytkowy, dom czy nieruchomość komercyjna. Kredyt skierowany jest do osób wykonujących wolny zawód i jednocześnie posiadających jednoosobową działalność gospodarczą. Mogą z niego korzystać również spółki osobowe i kapitałowe. Deutsche Bank stosuje uproszczoną procedurę udzielania kredytu. Obejmuje ona mniejsze wymogi dokumentacyjne – Bank nie wymaga przedkładania biznes planu, zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Lista wolnych zawodów, których dotyczy oferta: lekarze, dentyści, technicy dentystyczni, farmaceuci, protetycy, pielęgniarki/położne, psychologowie, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, optycy, weterynarze, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy – tj. radcy prawni, adwokaci, notariusze; tłumacze przysięgli, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, geodeci, inżynierowie budownictwa/ kierownicy budowy, informatycy.

 

– Poszerzona oferta dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego to nasza odpowiedź na potrzeby profesjonalistów. W naszym najnowszym badaniu „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2016” aż 81 proc. zapytanych respondentów przyznało, że ma w swoich planach inwestycje. Z tego 64 proc. stwierdziło, że będzie je finansować z własnych oszczędności, a 20 proc. z nich wykorzysta do tego środki z kredytu – mówi Waldemar Jarek, odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców w Deutsche Bank Polska1. – W obecnej sytuacji na rynku kredytowym, w obliczu rekordowo niskich stóp procentowych, warto zastanowić się, czy skorzystanie z kredytu inwestycyjnego nie będzie bardziej opłacalną decyzją – dodaje Waldemar Jarek.

 

Przedstawiciele wolnych zawodów – jako Klienci indywidualni – mogą skorzystać również
z kredytu gotówkowegona dowolny cel lub refinansowanie wcześniejszych zobowiązań,
w kwocie do 200 tys. zł na okres maksymalnie 10 lat.

 

Dane pochodzą z badania Deutsche Bank przeprowadzonego przez instytut IBRiS w maju 2016 r. Badanie ogólnopolskie, na losowej próbie stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu osób wykonujących wolne zawody z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.