db Gwarancja – Rynki Globalne – subskrypcja nowego produktu strukturyzowanego

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach pierwszej subskrypcji produktu db Gwarancja – Rynki Globalne – 3-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa S.A. Produkt zapewnia 100-procentową gwarancję składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności i umożliwia osiągnięcie potencjalnego zysku z przedziału 13,6-17,6% w zależności od zachowania się koszyka 3 funduszy: Lyxor ETF Stoxx 50, Nomura ETF – Nikkei 225, SPDR S&P 500 ETF TRUSTd.

 

Zapisy w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 25 lipca 2013 r.

 

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rynki Globalne zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

 

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Rynki Globalne zależy od zwrotu z 3 funduszy odzwierciedlających wyniki indeksów: Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500.

 

W pierwszej dacie obserwacji (31.07.2014 r.) sprawdzane będą wyniki 3 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o najwyższym zwrocie zostanie zapamiętany i fundusz wypadnie z koszyka. W drugiej dacie obserwacji (31.07.2015 r.) sprawdzane będą wyniki pozostałych 2 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o wyższym zwrocie zostanie zapamiętany i fundusz wypadnie z koszyka. W trzeciej dacie obserwacji (29.07.2016 r.) sprawdzany będzie wynik ostatniego funduszu z koszyka.

W poszczególnych datach obserwacji zapamiętywany jest najwyższy zwrot z funduszu (po pierwszym roku wartość W1, po drugim roku wartość W2, po trzecim roku wartość W3). Poszczególne wartości W1, W2, W3 mogą stanowić maksymalnie wartość bariery z przedziału przypisanego produktowi (13,6%-17,6%). Ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 31.07.2013 r.

 

Opłata wstępna wynosi 1,5% wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2.000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

 

Ze względu na charakter produktu zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, w losowych sytuacjach umożliwia wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu ubezpieczonego.

 

db Gwarancja – Rynki Globalne to produkt przygotowany z myślą o klientach, którzy
z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku przewyższającego oprocentowanie depozytów bankowych.

 

Parametry db Gwarancji – Rynki Globalne:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A.

 • Okres subskrypcji: do 25.07.2013 r.

 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy

 • Waluta: PLN

 • Instrument bazowy: koszyk 3 funduszy – Lyxor ETF Stoxx 50, Nomura ETF – Nikkei 225, SPDR S&P 500 ETF TRUSTd

 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 31.07.2013 r.

 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 31.07.2016 r.

 • Daty obserwacji: 31.07.2013 r.; 31.07.2014 r.; 31.07.2015 r.; 29.07.2016 r.

 • Bariera: przedział 13,6%-17,6% (ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 31.07.2013 r.)

 • Premia dla Ubezpieczonego zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 0 lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3; Premia dla Ubezpieczonego będzie nie większa niż ostateczna wysokość bariery;

 • Minimalna składka: 2.000 zł

 • Gwarancja kapitału: 100%. zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności

 • Opłata wstępna: 1,5%

 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.