Strona główna Wiadomości db Gwarancja – Rynki Azjatyckie w Deutsche Bank PBC

db Gwarancja – Rynki Azjatyckie w Deutsche Bank PBC

db Gwarancja – Rynki Azjatyckie w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach pierwszej subskrypcji db Gwarancji – Rynki Azjatyckie – 3-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach.

 

Wariant I zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności i umożliwia osiągnięcie zysku z przedziału 16-20%. Wariant II zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz 3% gwarantowaną premię minimalną przy zerowej opłacie wstępnej. Wariant II umożliwia osiągnięcie zysku z przedziału 9-13%. W obu wariantach potencjalny zysk jest uzależniony od zachowania się koszyka trzech azjatyckich indeksów – MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index, Nikkei-225 Index.

 

Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 24 czerwca 2013 r.

 

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rynki Azjatyckie zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną w przypadku wariantu I) lub 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki przy zerowej opłacie wstępnej (w wariancie II) na koniec okresu odpowiedzialności. Dodatkowo w wariancie II Klient ma zapewnioną premię minimalną na poziomie 3% składki zainwestowanej. Okres ochrony wynosi trzy lata.

 

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Rynki Azjatyckie zależy od zwrotu na 3 indeksach: Nikkei-225 Index, MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index i wyboru wariantu. Wariant I oferuje potencjalny zwrot w przedziale 16-20% składki zainwestowanej. Wariant II oferuje gwarantowana premię minimalną na poziomie 3% składki zainwestowanej lub potencjalny zwrot w przedziale 9-13% składki zainwestowanej.

 

W pierwszej dacie obserwacji (28.06.2013 r.) sprawdzane będą wyniki 3 indeksów z koszyka. Wynik indeksu o najwyższym zwrocie zostanie zapamiętany i indeks wypadnie z koszyka. W drugiej dacie obserwacji (28.06.2014 r.) sprawdzane będą wyniki pozostałych 2 indeksów z koszyka. Wynik indeksu o wyższym zwrocie zostanie zapamiętany i indeks wypadnie z koszyka. W trzeciej dacie obserwacji (28.06.2015 r.) sprawdzany będzie wynik ostatniego indeksu z koszyka.

W poszczególnych datach obserwacji zapamiętywany jest najwyższy zwrot z indeksu (po pierwszym roku wartość W1, po drugim roku wartość W2, po trzecim roku wartość W3). Poszczególne wartości W1, W2,W3 mogą stanowić maksymalnie wartość bariery z przedziału przypisanego konkretnemu wariantowi produktu (wariant I – 16-20%; wariant II – 9-13%). Ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 28.06.2013 r.

 

Opłata subskrypcyjna wynosi 1,5% wpłacanej składki w wariancie I i 0% w wariancie II. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

 

Ze względu na charakter produktu zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, w losowych sytuacjach umożliwia wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu ubezpieczonego.

 

db Gwarancja – Rynki Azjatyckie w wariancie I to produkt przygotowany z myślą o klientach, którzy z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku przewyższającego oprocentowanie depozytów bankowych. Z kolei wariant II jest dedykowany Klientom, którzy cenią gwarancję zysku (gwarantowany minimalny zwrot na poziomie 3%), ale ponadto chcą też mieć szanse na osiągnięcie dodatkowego zwrotu wynikającego z zachowania się koszyka indeksów.

 

Parametry db Gwarancji – Rynki Azjatyckie:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A.

 • Okres subskrypcji: do 24.06.2013 r.

 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy

 • Waluta: PLN

 • Instrument bazowy: koszyk 3 indeksów – MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index, Nikkei-225 Index

 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 28.06.2013 r.

 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 28.06.2016 r.

 • Terminy obserwacji: 28.06.2013 r.; 28.06.2014 r.; 28.06.2015 r.; 28.06.2016 r.

 • Bariera (ograniczony zysk) w wariancie I: przedział 16-20%

 • Bariera (ograniczony zysk) w wariancie II: przedział 9-13%

 • Premia dla Ubezpieczonego w wariancie I zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 0 lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3

 • Premia dla Ubezpieczonego w wariancie II zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 3% lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3

 • Minimalna składka: 2 000 zł

 • Gwarancja kapitału: w wariancie I – 100%. zainwestowanej składki (pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności, w wariancie II – 100 % zainwestowanej składki (gdzie składka zainwestowana = kapitał wpłacony) na koniec okresu odpowiedzialności

 • Gwarantowana premia minimalna: brak w wariancie I, 3% zainwestowanej składki w wariancie II

 • Opłata wstępna: wariant I – 1,5%, wariant II – 0%

 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.