Alior Bank rozpoczyna gwarantowaną emisję akcji z prawem poboru

18 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku, który został sporządzony w związku z planowaną emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld zł. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w Spółce.

 

– Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie -powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Parametry emisji akcji z prawem poboru


Emisja Alior Banku obejmuje ostatecznie 56.550.249 nowych akcji, emitowanych po 38,90 zł.

 

Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do posiadaczy praw poboru. Prawa poboru zostaną przyznane tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (dzień prawa poboru). Z uwagi na rozliczanie transakcji giełdowych w terminie T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), 19 maja br. jest ostatnim dniem, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Tym samym, 20 maja 2016 r. to pierwszy dzień, w którym można sprzedać akcje na giełdzie, zachowując prawo poboru.

 

Na każdą istniejącą akcję przypada jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia z kolei do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji (tym samym, do objęcia 1 nowej akcji potrzeba ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru).

 

Harmonogram oferty


Zapisy na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe – mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych.

 

Od 25 do 27 maja 2016 r. prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie, jako odrębny papier wartościowy. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży.

 

Co ważne, prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną w momencie zakończenia zapisów na nowe akcje, tj. po 1 czerwca 2016 r. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwać jakiekolwiek świadczenia.

Zapisy na nowe akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisy dodatkowe inwestorzy mogą składać w swoim domu maklerskim lub banku, w którym na rachunku inwestycyjnym będą mieć zapisane prawa poboru lub akcje Alior Banku.

Oferta publiczna Alior Banku – wybrane daty:


19 maja 2016 r.

Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru

23 maja 2016 r.

Dzień prawa poboru

25 – 27 maja 2016 r.

Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW

25 maja – 1 czerwca 2016 r.

Zapisy inwestorów na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych

10 czerwca 2016 r.

Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

Około 23 czerwca 2016 r.

Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW

 

Emisja gwarantowana


Największy akcjonariusz Alior Banku – PZU – zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. Alior Bank zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim PKO BP, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan.

 

BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są jednocześnie globalnymi współkoordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu (BZ WBK także jako oferujący), zaś Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu.

Źródło: Alior Bank

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.