Życie jak w Madrycie, czyli badanie finansów mieszkańców lokalnej Polski

Mieszkańcy małych miast i wsi są bardziej zadowoleni z życia w lokalnych społecznościach niż w Polsce jako całości i z optymizmem patrzą w przyszłość – 60% z nich jest zadowolonych ze swojego życia, a 15% spodziewa się, że w najbliższych latach poziom ich życia się poprawi. Wśród największych mankamentów życia na wsi oraz w mniejszych miejscowościach wymieniają braki w infrastrukturze sportowo-rozrywkowej oraz handlowej.

 

Pracownia Badawcza Satisface na zlecenie SGB-Banku SA oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych przeprowadziła badanie opinii społecznej mieszkańców lokalnej Polski, czyli osób mieszkających na wsi oraz w miastach do 50 tysięcy mieszkańców.

 

Najważniejsze wnioski z badań są następujące:

 • Mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości są bardziej zadowoleni z życia w lokalnych społecznościach niż Polsce jako całości (60% versus 56%);
 • Wśród mieszkańców lokalnej Polski najbardziej zadowolone z życia w swoich miejscowościach są osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata;
 • Najbardziej zadowolone z życia są osoby prowadzące działalność gospodarczą (72%). Pracownicy fizyczni oraz osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych okazywały najniższy poziom satysfakcji pośród grup zawodowych (49-52%).

 

W badaniu Pracowni Satisface mieszkańcy lokalnej Polski ocenili również swój poziom życia w porównaniu do ubiegłego roku. Co dziesiąty respondent uważa że poziom jego życia wzrósł, a dla 81% nie zmienił się. Aż 15% badanych z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się wzrostu swojego poziomu życia w najbliższych latach, a 65% jest zdania, że pozostanie on na dotychczasowym poziomie. Beneficjenci rządowego programu 500+ stanowią przy tym grupę, która częściej dostrzega wyższy poziom życia i optymistyczniej patrzy w przyszłość.

 

Z wyników badań można wnioskować, że mieszkańcy wsi oraz mniejszych miejscowości zauważają inwestycje realizowane ze środków unijnych w swojej okolicy – 62% badanych. Trzy czwarte z nich dostrzega wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie społeczności lokalnych i uznaje ten wpływ za pozytywny. Jedynie 1% badanych uznał wpływ UE za negatywny.

 

W badaniu wykonanym na zlecenie SGB-Banku SA oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych mieszkańców lokalnej Polski korzystających z programu 500+ zapytano również na co wydają środki z rządowego programu.

 • 68% odpowiedziało, że z tych pieniędzy są zaspokajane bieżące potrzeby dziecka;
 • 38% wskazało, że pieniądze z programu 500+ zaspokajają bieżące potrzeby całej rodziny;
 • 17% badanych zadeklarowało, że pieniądze są odkładane na przyszłość.

 

Mieszkańcy lokalnej Polski dostrzegają również mankamenty życia w mniejszych miejscowościach. Wśród największych problemów społecznych dotykających lokalne społeczności respondenci wymienili:

 • Zły stan dróg (70%);
 • Starzenie się społeczeństwa (68%);
 • Niskie zarobki (67%);
 • Migrację do większych miast (58%).

 

Wśród największych braków w lokalnej infrastrukturze biorący udział w badaniu wymienili:

 • Brak basenu (38%);
 • Brak centrów handlowych (37%);
 • Brak obiektów sportowych (37%);
 • Brak kina (36%).

 

Z badań wynika, że 14% mieszkańców lokalnej Polski posiada nadwyżki finansowe. Ponad połowa z nich jest posiadaczami lokat bankowych, co dziesiąty inwestuje nadwyżki finansowe na rynku nieruchomości, a 7% na rynku kapitałowym.

 

Biorący udział w badaniu wyrazili swoją opinię także na temat banków spółdzielczych. Zdaniem 73% z nich banki spółdzielcze oferują podobny zakres produktów i usług, jak banki komercyjne. Aż 72% dobrze oceniło wpływ banków spółdzielczych na funkcjonowanie lokalnych społeczności, a 64% wskazało, że mają one jednoznacznie pozytywny wpływ na rozwój małych i średnich firm. Ten sam odsetek mieszkańców lokalnej Polski uznaje, że banki spółdzielcze mają istotny wpływ na rozwój infrastruktury polskich miast i wsi.

 

– Badanie pokazuje prawdziwy poziom życia w mniejszych miejscowościach. Wbrew obiegowej opinii, mieszkańcy lokalnej Polski są zadowoleni i usatysfakcjonowani swoimi osiągnięciami. Cieszy bardzo wysoka opinia na temat bankowości spółdzielczej, która dominuje w mniejszych ośrodkach miejskich, a dla nas szczególnie satysfakcjonująca jest ocena zaangażowania banków spółdzielczych w życie lokalnej społeczności. – mówi Paweł Pyzik, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku SA.

 

Wywiady telefoniczne zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2017 roku na próbie Polaków zamieszkujących tzw. Polskę powiatową obejmująca wsie i miasta do 50 tys. mieszkańców. Próba dobrana na potrzeby badania była reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wykształcenie oraz województwo.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.