Zarząd BOŚ oszacował potrzeby kapitałowe Banku na 400 mln zł

Opracowane przez Zarząd BOŚ warunki podwyższenia kapitału zakładowego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku.


Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, realizując przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ, na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd Banku warunki podwyższenia kapitału zakładowego Banku, poprzez emisję akcji serii U.

 

Wartość planowanej przez Bank emisji nowych akcji to kwota w przedziale od 300 mln zł do 600 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Ostateczna wartość emisji BOŚ zostanie określona przez akcjonariuszy na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod koniec kwietnia 2016 r., po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016.

 

Zamiarem Zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi organiczny rozwój, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Wpłynie także na spełnienie przez Bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji pozwoli na jego dalszy, bezpieczny rozwój.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska pozytywnie odniosła się także do inicjatywy Zarządu w sprawie obniżenia o 25 proc. wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu.

 

– Zarząd BOŚ, mając świadomość stojących przed Bankiem wyzwań związanych z przygotowaniem i realizacją Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020, chce swoją postawą pokazać determinację we wprowadzaniu koniecznych zmian, a także zachęcić wszystkich pracowników do podejmowania wysiłków, które – w co wierzymy – zakończą się sukcesem – napisał w deklaracji Zarząd Banku.

 

– Tworząc nową strategię wyrażamy przekonanie, że Bank może wyraźnie poprawić efektywność działania i być za kilka lat równie rentowny jak najlepsze banki w sektorze – podkreślił Sławomir Zawadzki, p.o. Prezesa Zarządu BOŚ.

 

Line 3

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.