Zakończona sukcesem publiczna oferta obligacji Getin Noble Bank

Noble Securities po raz kolejny sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji Getin Noble Banku S.A. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 35 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A. W ramach oferty publicznej zostało uplasowanych 35 000 obligacji na okaziciela serii PP5-II o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 35 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w marcu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
„Przeprowadzona z sukcesem kolejna emisja obligacji Getin Noble Banku świadczy o postrzeganiu emitenta przez inwestorów jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. O niekwestionowanym powodzeniu oferty świadczy niemal dwudziestoprocentowa redukcja przyjętych zapisów.” – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. „Nie bez znaczenia jest także atrakcyjny kupon, zaoferowany przez emitenta. W porównaniu z innymi dostępnymi instrumentami dłużnymi, sądzimy, iż jest to korzystna oferta, szczególnie dla tych którzy planują inwestycje długoterminowe.” – dodaje Wojciech Gąsowski.
Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Emitenta.
Seria PP5-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.