Wzrost bazy klientów i przychodów, rozwój platformy mobilnej. Działalność Grupy Banku Millennium w I połowie 2016 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł w pierwszym półroczu 2016 roku 431 mln zł, czyli 31,5% więcej niż w pierwszej połowie 2015 roku, przy poziomie współczynnika zwrotu z kapitału (ROE) 13%. Na wynik znaczący wpływ miała zapowiadana wcześniej realizacja transakcji VISA Europe, która przyniosła przychody brutto na poziomie 283 mln zł. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 45 tys. do poziomu 1 414 tys.

 

Komentując działalność Banku Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium powiedział:

W połowie 2016 roku osiągnęliśmy rekordowy zysk netto w wysokości 431 mln zł. To przede wszystkim rezultat nadzwyczajnych wpływów z rozliczenia transakcji z VISA, dzięki czemu jest to najlepszy wynik pierwszego półrocza w historii banku. W ciągu ostatnich dwóch lat otworzyliśmy 500 tys. Kont 360°, naszego najatrakcyjniejszego produktu. Jego dynamika przekłada się na wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych do 1 414 tys., co oznacza, że zgodnie z planem wdrażamy strategię na lata 2015-17 zakładającą pozyskanie 300 tys. aktywnych klientów indywidualnych. Kontynuujemy wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych m.in. jako pierwsi w kraju zaoferowaliśmy możliwość akceptacji transakcji 3D secure za pomocą odcisku palca oraz zaproponowaliśmy szereg nowych usprawnień klientom bankowości przedsiębiorstw.

 

Najważniejsze wyniki finansowe w 1 półroczu 2016 roku


Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 1 półroczu 2016 roku wysokość 1 320 mln zł i wzrosły o 21,2% r/r. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) po drugim kwartale 2016 roku osiągnął kwotę 756 mln zł i wzrósł o 8,1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik z tytułu prowizji po drugim kwartale 2016 roku wyniósł 274,1 mln zł, co oznacza jego spadek r/r o 9,9% głównie w wyniku kontynuacji niekorzystnego trendu na rynku kapitałowym. Koszty ogółem w 1 połowie 2016 wyniosły 552,8 mln zł, co oznacza niewielki wzrost o 1,3% w stosunku do odpowiedniego okresu w 2015 roku.

 

Zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 431 mln zł i był wyższy o 31,5% r/r. Na wynik po 2 kwartałach 2016 roku ujemny wpływ miał płacony od lutego 2016 roku podatek bankowy, który wyniósł 80,5 mln zł. Bank rozliczył transakcję z VISA Europe, która przyniosła przychody brutto na poziomie 283 mln zł. Trzecim elementem mającym wpływ na wysokość zysku była działalność operacyjna: wynik na działalności podstawowej bez uwzględniania zdarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 6,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zysk netto w 2 kwartale 2016 roku wyniósł 294 mln zł.

 

Wypłacalność i jakość aktywów


Pozycja kapitałowa Grupy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Skonsolidowany kapitał wzrósł o 12% rocznie do poziomu 6 723 mln zł. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy osiągnął 17,3%, a współczynnik kapitału Tier 1 osiągnął 16,9% – zarówno Grupa, jak i Bank spełniają nowe, wysokie wymogi regulacyjne. Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,6% na koniec czerwca 2016 roku i nadal jest znacząco niższy niż średnia dla rynku. Ten sam wskaźnik dla portfela kredytów hipotecznych wynosi 2,2%.

 

Podsumowanie aktywności biznesowej Grupy w 1 półroczu 2016 roku


Bankowość detaliczna: pół miliona kont 360° i dynamiczny wzrost liczby klientów

Liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła 1 414 tysięcy na koniec pierwszego półrocza 2016 roku. Od początku roku ich liczba wzrosła o 45 tysięcy. Kluczowym czynnikiem wzrostu liczby nowych klientów było niesłabnące zainteresowanie kontem 360°, które przełożyło się na zbudowanie portfela blisko 500 tysięcy rachunków w ciągu 2 lat.

Konto 360° jest niezmiennie najpopularniejszym i najczęściej otwieranym produktem w banku. Lubią go zwłaszcza mieszkańcy średnich i dużych miast, z wyższymi niż przeciętne dochodami, którzy doceniają bezpłatne bankomaty w Polsce i na świecie, niskie koszty utrzymania konta, doskonałą bankowość internetową i mobilną. Posiadacze Kont 360° to bardzo aktywni klienci. Intensywnie korzystają z karty do konta, zdecydowana większość z nich dokonuje transakcji w bankowości internetowej, a ponad 30% używa aplikacji mobilnej. Coraz większą popularnością cieszą się również płatności BLIK oraz przelewy przez telefon.

 

Poza sukcesem Konta 360° wprowadzono inne produkty o charakterze rozliczeniowo-oszczędnościowym dla różnych grup klientów. Ciekawą nowością wprowadzoną przez Bank Millennium z myślą o osobach podróżujących oraz zarabiających w walutach obcych jest Konto Oszczędnościowe Walutowe. W pierwszym okresie funkcjonowania konta Bank zaproponował swoim klientom promocyjne oszczędzanie.

W drugim kwartale 2016 Bank wprowadził również do oferty nowy rachunek dla klientów segmentu mikrobiznes Konto Mój Biznes. W przeciągu niecałych dwóch miesięcy zostało założonych ponad 1000 kont Mój Biznes. 

 

Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły wartość 37 546 mln zł, rosnąc o 18,1% w porównaniu z połową 2015 roku. Motorem wzrostu było przede wszystkim zwiększenie wartości środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych o 27% r/r, które stanowiły 52% wszystkich depozytów klientów segmentu detalicznego.

 

Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych w 2 kwartale 2016 roku wzrosła o 4,6% kwartalnie i wyniosła 647 mln złotych. Portfel pożyczek gotówkowych kontynuował trend rosnąc 13% rocznie. Na koniec 2 kwartału 2016 roku kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 34 124 mln zł.

 

 

Innowacje dla klientów bankowości detalicznej


Na koniec czerwca 2016 roku liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej przekroczyła 906 tys., czyli wyniosła o 15% więcej niż przed rokiem. Znaczący rozwój nastąpił w sferze poprawy procesów, dostosowywania ich do oczekiwań klientów oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 

Usprawnienia procesowe

Wprowadzono nowy, szybki proces pożyczki gotówkowej dla osób niebędących klientami banku oraz odświeżono proces wnioskowania o pożyczkę gotówkową dla obecnych klientów banku w systemie Millenet.

 

Nowością jest również funkcjonalność czatu z ekspertem z unikalną w Polsce usługą współdzielenia ekranu umożliwiającą bezpośrednie wsparcie klienta wewnątrz systemu transakcyjnego. Na uwagę zasługuje również kolejna edycja programu rekomendacyjnego „Polecam Bank Millennium”, który miał wpływ na pozyskanie w kanale online w pierwszym półroczu tego roku około 30% klientów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Od początku kwietnia 2016 roku Bank Millennium umożliwił klientom złożenie wniosku o świadczenie z rządowego programu Rodzina 500+ poprzez system internetowy Millenet bez potrzeby wizyty w urzędzie.  Do końca czerwca 2016 roku zostało złożonych blisko 50 tys. wniosków.

 

Innowacje w aplikacji mobilnej

Liczba użytkowników bankowości mobilnej na koniec czerwca 2016 przekroczyła 474 000 użytkowników.

Aplikacja mobilna jest coraz szerzej wykorzystywana jako platforma służąca do udoskonalania obsługi klientów. W pierwszym półroczu tego roku Bank Millennium kontynuował promocję lokaty mobilnej założonej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Klienci mogli założyć 3 miesięczną Lokatę Mobilną z wyższym oprocentowaniem – 3,50% w skali roku. Nasi klienci założyli najwięcej lokat za pomocą aplikacji mobilnej na rynku.

 

Pierwsze półrocze 2016 roku przyniosło dalszy rozwój i udostepnienie innowacyjnych rozwiązań – Bank jako pierwszy na rynku wprowadził możliwość zatwierdzania transakcji 3D Secure kartami płatniczymi w internecie za pomocą odcisku palca. Kolejną nowością są powiadomienia push o transakcjach dokonanych na koncie oraz operacjach realizowanych kartami. 

 

Bank Millennium przygotował też nową wersję aplikacji na telefony z systemem Windows Phone, dzięki której ich użytkownicy mogą teraz płacić i wypłacać pieniądze, a także dokonywać przelewów i wystawiać czeki BLIK. Dodatkowo udostępniona została możliwość ustawienia widgetów widocznych przed zalogowaniem, z saldem konta bieżącego, karty kredytowej oraz karty prepaid, a także widgetów z kodem BLIK. Aktualizowano również aplikację dla telefonów z systemem BlackBerry z przebudowanym wyglądem aplikacji.

Bank udostępnił także aplikację dla użytkowników Android Wear – najpopularniejszego systemu na smartwatche. Aplikacja na smartwatche pozwala na dokonywanie płatności BLIKiem, odebranie wiadomości push, sprawdzanie salda, znalezienie najbliższego bankomatu czy sprawdzenie kursu walut.

 

Obsługa Klientów i sieć placówek


Bank Millennium dostosowując się do oczekiwań swoich klientów i ich zmieniających się zachowań rozwija  omnikanałowe procesy wykorzystujące tradycyjne oddziały, Call Center, bankowość internetową i mobilną do kontaktu z klientami. Rośnie wykorzystanie cyfrowych kanałów w sprzedaży produktów i usług banku: 99% przelewów bankowych oraz 89% lokat terminowych zakładanych jest przy ich wykorzystaniu. Wartość nowo udzielonych pożyczek gotówkowych przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych stanowiła ok. 22% wszystkich udzielonych  pożyczek.

Na koniec drugiego kwartału  2016 roku liczba oddziałów Banku wyniosła 394. Intencją Banku jest otwieranie placówek w nowopowstających centrach handlowych często odwiedzanych przez klientów, a także zwiększenie ich funkcjonalności. Przykładem jest nowa placówka w CH Matarnia w Gdańsku – w nowoczesnej architektonicznej aranżacji oraz z nowymi funkcjonalnościami i automatyczną obsługą gotówkową. Kolejne nowoczesne centra obsługi powstaną w Łodzi i Katowicach.

Bank stara się również zwiększać efektywność istniejących już placówek poprzez ich modernizację i przebudowę. W pierwszym półroczu br. zmodernizowano 8 placówek, na drugą połowę 2016 roku planowana jest modernizacja kolejnych 30 istniejących placówek.

 

Bankowość dla przedsiębiorstw – doskonalenie obsługi i dobre wyniki leasingu


I półrocze 2016 roku wykazało dobre wyniki sprzedaży we wszystkich obszarach produktowych: zarówno w zakresie finansowania, jak i budowy szerokiej relacji opartej o rozliczanie transakcji i wymianę walutową. Skuteczny rozwój pozycji banku w obsłudze przedsiębiorstw jest wynikiem efektywnego wdrożenia modelu sprzedażowego zbudowanego wokół potrzeb klienta i opartego o wysoką sprawność operacyjną.

W dniu 30 czerwca 2016 roku kredyty dla przedsiębiorstw włącznie z leasingiem wyniosły 14 261 mln zł brutto co oznacza wzrost o prawie 1,7% r/r. Portfel leasingowy wzrósł o 16% r/r osiągając poziom 5 060 mln zł. Wartość środków oddanych w leasing w 1 półroczu wyniosła 1 287 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Portfel faktoringowy wzrósł o ponad 9% r/r, a obroty w 1 półroczu 2016 roku osiągnęły 7 183 mln zł czyli o ponad 16% więcej niż w poprzednim roku plasując Bank na dobrym 4 miejscu wśród polskich faktorów.

 

Kontynuowany był rozwój współpracy z klientami w obszarze transakcji krajowych i zagranicznych, których liczba w pierwszym półroczu wzrosła o 12% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Również wartość wymiany walutowej realizowanej przez klientów w banku wzrosła o 40% osiągając wartość 13,9 mld zł. Depozyty Przedsiębiorstw wyniosły 15 814 mln zł, co oznacza ich 14% roczny spadek w wyniku dostosowania do bieżących potrzeb płynnościowych. Istotnie poprawiła się struktura depozytów: udział środków na rachunkach bieżących osiągnął poziom 39% (wzrost wolumenu o 0,4 mld zł rocznie).

 

Klienci Banku Millennium aktywnie korzystają ze środków z Unii Europejskiej, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się I nabór do kredytu na innowacje technologiczne udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wdrożono kompleksowy program „Profesjonalny Konsultant Bankowości Przedsiębiorstw”, którego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości współpracy banku z klientami. Program obejmuje procesy, szkolenia i obszar organizacyjny.

 

Pierwsza połowa 2016 roku obfitowała w wiele nowych usprawnień wdrożonych w bankowości elektronicznej dla Przedsiębiorstw. W drugim kwartale br. klientom udostępniono Forex trader – nowoczesne i zaawansowane technologicznie narzędzie, które umożliwia wygodny dostęp do rynku walutowego za pomocą urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Bank Millennium przygotował również kilka udogodnień w systemie bankowości internetowej Millenet. Klienci korporacyjni z przyznaną wstępną decyzją kredytową mogą teraz złożyć w Millenecie wniosek o wydanie karty obciążeniowej, a cały proces jest automatyczny. Wygodniejsze jest również dokonywanie transakcji. Odświeżona i jeszcze nowocześniejsza sekcja „Płatności” zaprojektowana została w oparciu o najlepsze praktyki „user experience”. Wprowadzono również funkcjonalność Wirtualnego doradcy. Opcja ta może być wykorzystana podczas rozmowy Klienta z Konsultantem pomocy technicznej.

 

 

Skrócony Rachunek zysków i strat (mln zł)

 

1poł. 2016

1poł. 2015

Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek

756,0

699,5

8,1%

Wynik z tytułu prowizji

274,1

304,1

-9,9%

Przychody z działalności podstawowej

1 030,1

1 003,6

2,6%

Pozostałe przychody pozaodsetkowe

289,9

85,6

238,6%

Przychody operacyjne ogółem

1 320,0

1 089,2

21,2%

Koszty osobowe

(277,9)

(275,2)

1,0%

Pozostałe koszty admin.

(274,9)

(270,5)

1,6%

Razem koszty operacyjne

(552,8)

(545,7)

1,3%

Odpisy na utratę wartości

(106,1)

(127,2)

-16,6%

Specjalny podatek bankowy

(80,5)

(0)

 

Wynik przed opodatkowaniem

580,6

415,0

39,9%

Podatek dochodowy

(149,7)

(87,2)

71,7%

Zysk netto

430,9

327,8

31,5%

Źródło: Bank Millennium

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.