Getin Noble Bank zrekompensuje Klientom wydłużony czas rozpatrywania reklamacji

Getin Noble Banku podjął decyzję o wypłacie rekompensaty finansowej w wysokości 100 zł wszystkim Klientom, których reklamacje były rozpatrywane dłużej niż wynikało to z umów lub wewnętrznych regulacji Banku. Zobowiązanie dotyczy reklamacji złożonych w latach 2012-2014. Podjęta decyzja jest elementem strategii Banku, której celem jest budowa instytucji przyjaznej Klientom. Podejmowane od 2014 roku działania spowodowały spadek reklamacji o prawie 40% oraz dwukrotne skrócenie czasu ich rozpatrywania.

 

„Naszym celem, zgodnie z realizowaną strategią, jest znacząca poprawa jakości obsługi Klientów oraz pro-kliencka postawa we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Dlatego już po raz drugi zdecydowaliśmy się na dobrowolne zobowiązanie wobec UOKiK, którego celem jest zrekompensowanie niedogodności naszym Klientom” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Nasze działania widoczne są nie tylko w rosnącym poziomie satysfakcji Klientów, ale również w znaczącym spadku składanych reklamacji. Porównując rok do roku ich liczba zmniejszyła się o blisko 40%.” – dodaje.

 

W celu zwiększenia poziomu obsługi Klienta w ramach procesu reklamacyjnego Getin Noble Bank podjął szereg inicjatyw, których efektem jest znaczące skrócenie czasu rozpatrywania uwag i skarg.

W pierwszym półroczu br. wynosił on średnio 12 dni i był o 11 dni krótszy względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. Od 2014 roku Bank znacząco zwiększył zespół zajmujący się rozpatrywaniem reklamacji, wprowadził dodatkowe procedury oraz nowoczesne aplikacje wspomagające proces odpowiedzi na reklamacje, jak również utworzył Departament Jakości.

W Banku funkcjonuje również instytucja Rzecznika Klienta, którego celem jest pomoc Klientom w rozwiązywaniu niestandardowych i wymagających szczególnej uwagi kwestii, w tym również analiza odwołań od decyzji Zespołu ds. reklamacji.

Źródło: Getin Noble Bank

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.