Wyniki Citi Handlowego po I kwartale 2016 r.

W pierwszym kwartale 2016 roku Bank wypracował zysk netto na poziomie 104 mln zł. Przy wymagających warunkach rynkowych oraz dynamicznej sytuacji na rynkach finansowych Citi Handlowy zachował silną pozycję kapitałową z poziomem wskaźnika Tier1 powyżej średniej sektora, na poziomie 17,5%, (średnia dla sektora 15% – dane na koniec I kwartału).

 

Ponad poziomem sektora plasuje się także efektywność Banku: ROTE na poziomie 10,3 %, ROE – 8,2%, a ROA – 1,0 %. Pozostałe kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźnik kredytów do depozytów (64%) oraz NPL (3,4%) potwierdzają gotowość Banku na wspieranie planów rozwoju i inwestycji swoich klientów. Bank konsekwentnie wypracowuje wzrost wolumenów kredytowych – klientów instytucjonalnych o 7% r./r. oraz detalicznych o 5% r./r.

 

Konsekwentny rozwój bankowości detalicznej


Citi Handlowy kontynuuje realizację ogłoszonej 3 lata temu strategii budowy Bankowego Ekosystemu Smart i rozwoju sieci placówek smart. Na koniec I kwartału 2016 roku udział transakcji dokonanych za pomocą kanałów bankowości internetowej lub mobilnej w transakcjach bankowych wyniósł 97% i wzrósł o 2 p.p. względem analogicznego okresu 2015 roku, co potwierdza słuszność obranego przez bank kierunku rozwoju kanałów zdalnych. Stale rośnie również udział w sprzedaży zlokalizowanych w 9 największych miastach w Polsce oddziałów smart. . W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym sprzedaż pożyczek gotówkowych w oddziałach Smart wzrosła o 27%, a akwizycja kart kredytowych w oddziałach wzrosła trzykrotnie względem poprzedniego roku.

Uruchomiona w ostatnim kwartale 2015 roku aplikacja mobilna Citi Mobile stale zyskuje nowych użytkownikow. Wskaznik NPS dla aplikacji Citi Mobile odnotował wzrost o 15% r./r., a klienci w pozytywnych komentarzach doceniają szczególnie możliwość przepięcia karty oraz funkcję snapshot, umożliwiającą podgląd salda bez konieczności logowania.

Portfel kart kredytowych, jednego z flagowych produktów Citi Handlowy, kontynuuje trend wzrostowy od początku 2016 roku przy jednoczesnym spadku liczby zamykanych kart. Na koniec I kwartału 2016 roku liczba kart kredytowych wyniosła 696,7 tys. Saldo zadłużenia  na kartach kredytowych na koniec I kwartału 2016 roku wyniosło 2,1 mld zł, tj. było wyższe o 6% w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. W rezultacie Bank wzmocnił pozycję lidera na rynku kart kredytowych pod względem wartości kredytów udzielonych na kartach kredytowych, z udziałem rynkowym według danych na koniec marca 2016 roku na poziomie 25,2%. W I kwartale 2016 roku akwizycja kart kredytowych była wyższa o 51% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Utrzymano wysoki poziom aktywacji oraz transakcyjności pośród nowo pozyskanych klientów.

Wprowadzona w ubiegłym roku i doceniona przez klientów karta kredytowa Citi Simplicity odnotowała w I kwartale 2016 roku wzrost akwizycji o 56% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 roku. Karta Citi Simplicity zyskała również uznanie ekspertów, stając na podium tegorocznej edycji nagrody Złoty Bankier w kategorii karta kredytowa.

Wprowadzona pod koniec 2015 przełomowa oferta Citigold Private Client znalazła się na podium tegorocznego rankingu brytyjskiego miesięcznika co stanowi obok 5 gwiazdek przyznanych przez Forbes kolejne wyróżnienie i zarazem podkreślenie wysokiej pozycji oferty Private Banking w Citi Handlowy zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

 

Bankowość korporacyjna: koncentracja na kluczowych obszarach

 

Citi Handlowy od lat konsekwentnie pomaga firmom w dążeniach do ekspansji zagranicznej. Bank rozwija swój program Emerging Market Champions skierowany do globalnych firm inwestujących w Polsce oraz polskich firm inwestujących za granicą, w ramach którego Citi Handlowy wspiera dzisiaj 403 klientów, o 15% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

W styczniu 2016 roku Bank po raz czwarty z rzędu zwyciężył w konkursie Ministerstwa Finansów na pełnienie funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Bank konsekwentnie, od lat, działa na rzecz promowania polskiego rynku oraz aktywnie wspiera realizację polityki emisyjnej krajowego długu.

 

W I kwartale 2016 roku Bank był aktywny również na rynku dłużnych papierów wartościowych, flagowym projektem było zawarcie umowy na program emisji obligacji dla spółki należącej do Skarbu Państwa na kwotę PLN 700 mln zł.

 

Platforma Elektroniczna CitiFx Pulse, która zadebiutowała 10 lat temu, niezmiennie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. W w pierwszym kwartale 2016 roku Citi Handlowy jako pierwszy na rynku udostępnił zintegrowane z platformą walutową Polecenie Zapłaty w Euro. Prawie 80% wszystkich transakcji FX zawierane jest poprzez Citi FX Pulse, co oznacza wzrost r./r. o 5p.p..

 

W obszarze bankowości transakcyjnej znaczącym osiągnięciem było wygranie przetargu na wdrożenie 230 tysięcy transakcji polecenia zapłaty, dzięki czemu Bank osiągnął 48% udziału rynkowego tego typu transakcji w Polsce, co plasuje Citi Handlowy na 1 miejscu w tej kategorii na polskim rynku.

 

W I kwartale 2016 roku Bank odnotował istotny przyrost sald na rachunkach klientów korporacyjnych. Średnie miesięczne salda utrzymywane na rachunkach bieżących w tym okresie w Banku wzrosły o 32% w stosunku do adekwatnego okresu 2015 roku.

 

Na koniec marca 2016 roku Dom Maklerski Citi Handlowy pośredniczył w ramach transakcji sesyjnych w 10 % obrotów akcjami na rynku wtórnym, zajmując pod tym względem po raz kolejny pierwszą pozycję na rynku. Wartość transakcji sesyjnych zawartych za pośrednictwem DMBH na rynku akcji na GPW wyniosła 8,9 mld zł.

 

Prezentacja podsumowująca wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku dostępna jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

Źródło: Citi Handlowy

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.