Strona główna Wiadomości Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2013 r.

Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2013 r.

Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2013 r.

Zysk netto Grupy Banku BGŻ po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 134,3 mln zł. Jest to o 56,6 mln zł (tj. o 73%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim niższe odpisy na rezerwy oraz ogólne koszty administracyjne.

 

– Po słabszym początku roku, spowodowanym cięciami stóp procentowych NBP oraz spowolnieniem gospodarczym, zauważamy poprawę sytuacji – powiedział Józef Wancer, p.o. prezesa Zarządu Banku BGŻ. Ma to związek z pewnymi oznakami ożywienia w gospodarce, a także dostosowywaniem się banku do funkcjonowania w środowisku niskich stóp procentowych. – Obserwujemy też rozwój naszego biznesu związanego z sektorem rolno-spożywczym oraz obsługą klientów detalicznych – dodał Wancer.

Wynik odsetkowy netto za trzy kwartały 2013 r. wyniósł 735,9 mln zł i był o 28,9 mln zł (4%) niższy niż rok wcześniej. Powodem spadku były obniżki stóp procentowych NBP dokonywane w okresie od listopada 2012 r. do lipca 2013 r. Dodatkowo na wynik wpływ miała także „Ustawa o usługach płatniczych” przedłużająca okres dostosowania stóp procentowych w bankach, do zmian ogłaszanych przez NBP, w szczególności dla kont oszczędnościowych. Czynniki te negatywnie wpłynęły na wynik odsetkowy w I i II kwartale 2013 r. Natomiast w III kwartale wynik odsetkowy znacząco wzrósł (o 11,8 mln zł, czyli o 5% w stosunku do II kwartału), odzwierciedlając tym samym optymalizację kosztów i struktury źródeł finansowania banku.

Wynik netto z tytułu prowizji i opłat po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 201,1 mln zł i był niższy r/r o 24,4 mln zł (czyli o 11%). Główną przyczyną było rozpoczęcie rozliczania w czasie prowizji netto za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, wprowadzone prospektywnie od początku 2013 r., podczas gdy w 2012 r. prowizje te były jednorazowo rozpoznawane jako przychód. Pomijając wpływ korekt z tytułu zmiany zasad rozpoznawania przychodów z prowizji od ubezpieczeń, kwartalne przychody z prowizji i opłat w III kwartale wzrosły dzięki lepszym przychodom z produktów kredytowych (+1,8 mln zł), za prowadzenie rachunków (+4,2 mln zł) oraz z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych (+0,9 mln zł).

Realizacja programu oszczędnościowego od IV kw. 2012 r., w tym m.in. restrukturyzacji kosztów zatrudnienia, znalazła odzwierciedlenie w spadku ogólnych kosztów administracyjnych o 15,6 mln zł (o 2%). Na koniec września zatrudnienie w Banku BGŻ wyniosło 5.531 etatów wobec 5.752 etatów w końcu września 2012 roku (spadek o 4%).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów w okresie od stycznia do września 2013 roku wyniosły 149,2 mln zł. Było to znacząco mniej, gdyż o 77,4 mln zł (o 34%) niż rok temu dzięki niższym odpisom na portfel detaliczny, a także ze względu na efekt bazy roku poprzedniego. W 2012 roku bank utworzył znaczące rezerwy na pojedyncze zaangażowanie wobec klienta korporacyjnego z sektora budowlanego. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym brutto (wskaźnik NPL) na koniec września 2013 r. wyniósł 7,9%, czyli poniżej średniej rynkowej.

Na koniec września 2013 r., łączna kwota brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 27 mld 499 mln zł i pozostawała na stabilnym poziomie r/r. W tym okresie kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 7%, za sprawą kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych. Sprzedaż „gotówek” w trzech kwartałach 2013 r. wzrosła o 50% r/r, do rekordowego poziomu 598 mln zł. Kredyty dla rolników wzrosły o 15% rdr, dzięki kredytom obrotowym w rachunku bieżącym i kredytom preferencyjnym, przy dobrej kondycji sektora rolniczego w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Depozyty ogółem zwiększyły się o 118 mln zł rdr (0,5%) do 25 mld 773 mln zł, tj. w tempie dopasowanym do dynamiki wzrostu kredytów.

 

Bank kontynuował pozyskiwanie nowych klientów. Na koniec września 2013 r. łączna liczba klientów wynosiła 1.148,4 tys. i była o 9% wyższa niż rok temu. Wzrost ten był szczególnie zauważalny w sektorze rolno-spożywczym (+12% rdr), detalicznym (+4% rdr) oraz w BGŻOptimie (+76% rdr – z 61,3 tys. we wrześniu 2012 r. do 107,7 tys. obecnie).

Współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec września 2013 roku do 13,1% wskutek zwiększenia funduszy własnych poprzez zaciągnięcie zobowiązania podporządkowanego wobec akcjonariusza strategicznego. W sierpniu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zaliczenie tych środków do funduszy uzupełniających banku.

Na koniec września sieć Banku liczyła 398 oddziałów, 44 centra biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 7 centrów korporacyjnych.

Źródło: Bank BGŻ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.