Strona głównaWiadomościSubskrypcja db Elity Funduszy XIV_2 w Deutsche Bank

Subskrypcja db Elity Funduszy XIV_2 w Deutsche Bank

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XIV_2, opartego o koszyk funduszy o równym udziale: DNCA Invest Eurose-A, Ethna Aktiv-T, M&G Optimal Income A-EUR-A. Produkt pozwala zainwestować kapitał na międzynarodowych rynkach. Subskrypcja db Elity Funduszy XIV_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 24 marca br.


db Elita Funduszy XIV_2 przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

 

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku trzech funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: DNCA Invest Eurose-A, Ethna Aktiv-T, M&G Optimal Income A-EUR-A.

 

Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do skonstruowania portfela inwestycyjnego, umożliwiającego osiągnięcie celu inwestycyjnego w dniu ostatniej wyceny funduszu. Celem inwestycyjnym jest ochrona 98% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego. Produkt pozwala zainwestować kapitał na międzynarodowych rynkach, bez ryzyka walutowego oraz przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Konstrukcja produktu ma na celu osiągnięcie jak najwyższych korzyści z funduszu, którego strategia okaże się najefektywniejsza w danym okresie. Fundusze wchodzące w skład koszyka alokują przeważającą część swoich aktywów w instrumenty o stałym dochodzie, co powinno zapewnić większą stabilność generowanych wyników. Dodatkowo fundusze inwestują w instrumenty o różnym profilu ryzyka, co pomaga zdywersyfikować alokację.

 

db Elita Funduszy XIV_2 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy
z góry zdefiniowanym celu inwestycyjnym UFK. W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XIV_2 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż
w przypadku depozytów.

 

Opłata wstępna wynosi 1% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji opłata transakcyjna za czynności związane z procesem wykupu wynosi 250 zł. Świadczenie z tytułu dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia równe jest wartości wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na indywidualnym koncie inwestycyjnym ubezpieczonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU.

Subskrypcja produktu zakończy się 24 marca 2016 r.

 

Parametry produktu db Elita Funduszy XIV_2:

 • Forma prawna: indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

    

  • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 31.03.2016 r. do 30.03.2019 r.)
 • Waluta: PLN

   

 • Instrument bazowy – koszyk trzech funduszy o równym udziale: DNCA Invest Eurose-A, Ethna Aktiv-T, M&G Optimal Income A-EUR-A

   

 • Daty obserwacji: 30.09.2016, 31.03.2017, 29.09.2017, 29.03.2018, 28.09.2018, 29.03.2019

   

 • Okres subskrypcji: do 24 marca 2016 r.

   

 • Partycypacja: 55%-95% (ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji)

   

 • Cel inwestycyjny funduszu: ochrona 98% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (30.03.2019 r.)

   

 • Minimalna składka: 2000 zł

   

 • Opłaty związane z produktem: opłata wstępna 1% od wpłacanego kapitału pobierana przez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK; opłata transakcyjna za czynności związane z wykupem 250 zł; opłata za obsługę i zarządzanie funduszem – 1,903% w skali roku (w tym opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku)

   

 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

   

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular