Stabilne wyniki finansowe Alior Banku za I półrocze 2016 r.

Po wyłączeniu podatku od aktywów instytucji finansowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I połowie 2016 r. wyniósł 215 mln zł i był o 20 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Uwzględniając ten podatek zysk netto po sześciu miesiącach 2016 r. wyniósł 162 mln zł i był niższy o 9% r/r.


W II kwartale zysk netto wyniósł 82 mln zł i był o 2,5% wyższy niż w I kwartale 2016 r.

Po pierwszych sześciu miesiącach br. Alior Bank wypracował 1,183 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 857 mln zł z tytułu odsetek oraz 163 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 13 proc.

 

Na koniec czerwca 2016 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 34,1 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów blisko 38 mld zł. To odpowiednio 20 proc. i 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 89,9 proc.

 

Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I połowie 2016 r. wyniósł 47,7 proc. bez uwzględnienia kosztów podatku od aktywów instytucji finansowych (49,8 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej).

 

Na koniec I połowy 2016 r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 20,9 proc. i 17,3 proc.

 

W II kwartale br. w ramach zakończonej z sukcesem największej emisji akcji z prawem poboru na warszawskiej giełdzie od 2009 r., Alior Bank pozyskał 2,2 mld zł, które zapewnią kapitałpotrzebny do sfinansowania transakcji przejęcia podstawowej działalności Banku BPH i dalszego dynamicznego rozwoju.

 

Alior Bank uzyskał, odpowiednio w czerwcu i lipcu br., zgody Prezesa UOKiK i Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie podstawowej działalności Banku BPH. Spełnione zostały też wszystkie pozostałe warunki umowy zawartej przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.

 

W pierwszej połowie 2016 r. Alior Bank wypracował stabilne wyniki finansowe, istotnie zwiększając skalę działalności kredytowej i zachowując dyscyplinę kosztową – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. – Równolegle z uzyskiwaniem dobrych rezultatów ze swojej podstawowej działalności, Alior Bank zgodnie z harmonogramem realizuje transakcję przejęcia podstawowej działalności Banku BPH. W II kwartale bank zabezpieczył jej finansowanie, przeprowadzając z sukcesem emisję akcji o wartości 2,2, mld zł, a także uzyskał wymagane zgody regulatorów na przejęcie wydzielonej części Banku BPH – dodaje prezes Sobieraj.

 

Całkowite przychody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec czerwca 2016 r. 1,183 mld zł, tj. o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 19 proc. do 857 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał be zmian i wyniósł 163 mln zł, a z działalności handlowej i pozostałej Alior Bank uzyskał 163 mln zł, o 1 proc. mniej niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym.

Przychody Grupy Alior Banku (mln zł)

 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

 

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Grupy Alior Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. W pierwszym półroczu 2016 r. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 47,7 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej zmniejszył się o 2,1 p.p.

 

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 20 proc. r/r, osiągając poziom 34,1 mld zł na koniec czerwca 2016 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło blisko 38 mld zł, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł)

 

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

 

Na koniec I półrocza br. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wzrosły do odpowiednio 20,9 proc. i 17,3 proc. Tak wysokie poziomy tych współczynników w II kwartale to pochodne emisji akcji Alior Banku. Nowe akcje trafiły do portfeli niemal 4000 inwestorów z 37 krajów. Alior Bank pozyskał z emisji akcji 2,2 mld zł, z czego około 1,6 mld zł zostanie przeznaczone na nabycie wydzielonej części Banku BPH, a pozostała kwota wzmocniła kapitały własne Alior Banku, umożliwiając jego dalszy dynamiczny rozwój. W II kwartale br. Alior Bank pozyskał też dodatkowy kapitał dzięki zakończonym sukcesem dwóm publicznym emisjom obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 220 mln zł.

 

W II kwartale br. Alior Bank uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wydzielonej części Banku BPH, a w lipcu zgodę na transakcję wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Spełnione zostały też wszystkie pozostałe warunki umowy zawartej ze spółkami z Grupy GE, na podstawie której Alior Bank przejmie podstawową działalność Banku BPH, tj. bez portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Źródło: Alior Bank

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.