PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna drugą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi w czerwcu br. drugą benchmarkową emisję listów zastawnych, w ramach której planuje wyemitować papiery dłużne o wartości 500 mln zł.


PKO Bank Hipoteczny przedstawił ostateczne warunki drugiej benchmarkowej emisji listów zastawnych, która została zaplanowana na 17 czerwca br. Bank zaoferuje inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln zł, których oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę. Wysokość marży zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

 

– Przeprowadzona w kwietniu pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popyt ze strony inwestorów blisko dwuipółkrotnie przekroczył wartość oferty. Biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy się przeprowadzić kolejną emisję o podobnych parametrach –mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego. – W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwukrotnie powiększyliśmy rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, a poziom jego bezpieczeństwa jeszcze się zwiększył. Liczymy, że te elementy w połączeniu z naszą dbałością o jakość oferowanego instrumentu, znajdą odzwierciedlenie w jeszcze lepszych wynikach emisji –dodaje.

 

 

 

27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65 proc. ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

 

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld zł złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

 

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moodys, która w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.

Źródło: PKO Bank Polski

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.