Strona główna Wiadomości Nowa kampania bankowości doradczej i produktów inwestycyjnych Deutsche Bank

Nowa kampania bankowości doradczej i produktów inwestycyjnych Deutsche Bank

Nowa kampania bankowości doradczej i produktów inwestycyjnych Deutsche Bank

 Deutsche Bank prowadzi kampanię bankowości doradczej oraz produktów inwestycyjnych pod hasłem„Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty”. Jej celem jest pozycjonowanie Deutsche Bank jako instytucji specjalizującej się w produktach inwestycyjnych i strategiach pomnażania kapitału, posiadającej obecnie najbardziej przekrojową na rynku ofertę funduszy.

 Praca dla pieniedzy_baner_907x146_v2.jpg

 

Unikalny pomysł, abypieniądze ciężko pracowałyma zachęcić Polaków do szerszego spojrzenia na efektywność pomnażania swoich oszczędności i długofalowego podejścia do budowania kapitału na przyszłość. Aby dać impuls do zainteresowania się rozwiązaniami rynku kapitałowego, w ramach kampanii Bank oferuje Klientom promocję”Zwracamy 1%”, która daje możliwość otrzymania premii w postaci 1 proc. (od 50 zł do 20 tys. zł)zainwestowanej sumy nowych środków w dowolne fundusze z oferty Deutsche Bank.


– Naszą misją jest przekonanie Polaków, którzy ciężko pracują na swoje oszczędności, że ich pieniądze powinny pracować równie ciężko jak oni. Wzrost gospodarczy jest sygnałem, że warto uczestniczyć w jego kształtowaniu poprzez bezpośredni lub pośredni udział w rynku kapitałowym. Dlatego zachęcamy Polaków do wysłania choćby części swoich pieniędzy „do cięższej pracy”, czyli korzystania z takich rozwiązań finansowych, które w otoczeniu niskich stóp procentowych nie tylko oferują wyższy potencjalny zysk niż lokaty, ale także pozwalają aktywnie budować swój kapitał na przyszłość – mówi Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank. – Naszym celem jest, aby Klienci, którzy są zainteresowani nie tylko codzienną bankowością, ale przede wszystkim pomnażaniem swoich pieniędzy, postrzegali Deutsche Bank jako bank pierwszego wyboru pod względem doradztwa i strategii w tym zakresie – dodaje Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank.

 

W ramach kampanii Deutsche Bank zachęca Klientów do „zatrudnienia swoich pieniędzy do pracy” w funduszach inwestycyjnych. Dodatkowo oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł (dla kwoty 2 mln zł), której wysokość zależy od kwoty zakupu jednostek i stanowi 1 proc. kwoty zainwestowanego kapitału. Co ważne, Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 18 TFI dostępnych w ofercie Banku. Aby wziąć udział w promocji, należy w czasie jej trwania zainwestować w fundusze min. 5 tys. zł, ale uczestnik promocji może także dokonać dowolnej liczby wpłat na sumę min. 5 tys. zł.

 

– Pierwsza edycja naszej promocji, którą zaczęliśmy w lutym, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na jej kontynuację na podobnych warunkach także w ramach naszej akcji „Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty”. Poza unikalną promocją „Zwracamy 1%”, oferujemy Klientom najszerszą na rynku ofertę funduszy inwestycyjnych, wielokrotnie nagradzane w rankingach konto maklerskie oraz unikalny model co-managementu dedykowany szczególnie Klientom Private Banking. Dzięki tym atutom możemy liczyć na to, że nasza oferta spodoba się Klientom, którzy zdecydują się powierzyć nam swoje aktywa – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank.

 

Promocją „Zwracamy 1%”objęte są fundusze krajowe i zagraniczne denominowane w PLN aż 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank: TFI Allianz Polska S.A., MetLife TFI S.A., BZ WBK TFI S.A., Aviva Investors Poland TFI SA, Franklin Templeton Investments, ING TFI S.A., Investors TFI S.A., Legg Mason TFI S.A., KBC TFI S.A., Noble Funds TFI S.A., Opera TFI S.A. Quercus TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., Superfund TFI S.A., TFI PZU SA, Union Investment TFI S.A., Fidelity Worldwide Investment, BlackRock Global Funds.

 

Z promocji „Zwracamy 1%” mogą skorzystać Klienci, którzy posiadają lub otworzą rachunek osobisty wraz z kartą debetową MasterCard oraz indywidualny rejestr uczestnictwa w funduszu promocyjnym w Oddziale Deutsche Bank. Klient powinien utrzymać środki zainwestowane w fundusze co najmniej do 30 czerwca 2016 r. Premia zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu po zakończeniu promocji, z której można skorzystać w sieci blisko 150 Oddziałów Banku.

 

Badanie Deutsche Bank1: Inwestowanie w fundusze to przede wszystkim domena osób dobrze zarabiających


Deutsche Bank w swoim najnowszym badaniu opinii sprawdził, czy Polacy wiedzą, czym są fundusze inwestycyjne2. Okazuje się, że z terminem tym spotkało się ponad 77 proc. badanych. Wśród nich niespełna 20 proc. posiada obecnie jednostki funduszy inwestycyjnych, a niecałe 9 proc. ma zamiar nabyć je w najbliższej przyszłości. Produkt ten kojarzy 60 proc. najmniej zarabiających (poniżej 1000 zł), ale już wśród osób o zarobkach powyżej 4 tys. zł odsetek ten przekracza 91 proc.


Z badania Deutsche Bank wynika, że inwestowanie w fundusze to przede wszystkim domena osób dobrze zarabiających. Wśród osób zaznajomionych z terminem fundusze, a które zarabiają miesięcznie poniżej 3 tys. zł, jednostki udziału posiada średnio ok. 11 proc. Dla ankietowanych osiągających miesięczne dochody powyżej 3 tys. zł średnia ta wynosi już 46 proc. Ta forma inwestycji największą popularnością cieszy się wśród osób zarabiających między 4 a 4,9 tys. zł (prawie 52 proc.) oraz wśród badanych o miesięcznym dochodzie powyżej 5 tys. zł.


Respondentów, którzy spotkali się z terminem „fundusze inwestycyjne”, do zainwestowania w nie najbardziej zachęcała duża elastyczność produktu. Prawie 43 proc. ankietowanych docenia możliwość spieniężenia udziałów w funduszu w dowolnym momencie. Co trzeci ankietowany (34 proc.) wskazał na możliwość osiągnięcia bardzo dużego zysku. Nieco mniejszy odsetek uzyskały odpowiedzi takie jak, dodatkowe bonusy (24,2 proc.) czy niska minimalna kwota inwestycji(22,5 proc.). Dla jednej piątej badanych zachętą do inwestycji w fundusze byłaby możliwość zakupu jednostek z pomocą doradcy w banku oraz brak prowizji za taki zakup (w obu przypadkach takiej odpowiedzi udzieliło ponad 20 proc. ankietowanych).

 

Co powstrzymuje Polaków przed zaangażowaniem w fundusze? Kluczowym problemem zdaniem największej liczby badanych kojarzących ten produkt (ponad 38 proc.) jest obawa przed stratą oraz, w takim samym stopniu, brak wolnych środków do zainwestowania. Ten drugi element to kolejne potwierdzenie, że barierą do inwestowania często bywa faktyczny lub subiektywny brak możliwości finansowych. Co trzeci badany wskazywał, że do inwestycji zniechęca go duże ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy. Zbyt wysokie prowizje i opłaty, potrzeba posiadania znacznej kwoty na start, czy duży stopień skomplikowania tych produktów, okazały się najmniejszą przeszkodą dla korzystania z takiego produktu.

 

Ponad połowa pytanych znających fundusze (51,6 proc.) uważa, że inwestując w nie, powierza swoje pieniądze profesjonalistom. Co piąty badany jest przeciwnego zdania. Istotną zaletą funduszy jest zdaniem wielu również to, żemożna dokonać wyboruproduktu dostosowanego do własnych preferencji(45,8 proc.). Mniej jednoznacznie Polacy oceniają dostępność tej kategorii produktów finansowych. Blisko jedna czwarta respondentów zaznajomionych z funduszami uważa, że tego typu inwestycje są trudno dostępne dla osób mniej zamożnych. Ze stwierdzeniem tym nie zgadza się natomiast jedna piąta ankietowanych. Wśród 30 proc. respondentów, którzy słyszeli o tej formie inwestowania, panuje przekonanie, że fundusze nie wymagają wcale dużej kwoty na start. Taki sam odsetek sądzi jednak, że bez większej gotówki, nie ma możliwości zakupu jednostek funduszy. Nieco większa liczba osób (38 proc.) uważa, że produkty te nie wymagają stałych, dużych wpłat. Odmienne zdanie na ten temat ma ponad 27 proc. badanych.

 

Polacy, którzy słyszeli już o funduszach, są też podzieleni w kwestii oceny elastyczności inwestycji w jednostki TFI. Aż 44 proc. pytanych uważa, że fundusz to produkt wiążący na długie lata, z czego większość (30 proc.) zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany. Ponadto, zdaniem 27 proc. jest to produkt, który ogranicza dostęp do gotówki, zamrażając ją. O dużej elastyczności w tym względzie jest jednak przekonanych ponad 36 proc. ankietowanych. Badani byli zdecydowani, że fundusze inwestycyjne nie są produktem przeznaczonym do krótkoterminowych inwestycji. Ponad 35 proc. kategorycznie nie zgadza się z takim stwierdzeniem, a łączny odsetek odpowiedzi negatywnych to ponad 54 proc.

 

Polacy są przekonani, że fundusze mogą służyć dywersyfikacji inwestycji. Z takim stwierdzeniem zgodziło się ponad 40 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było tylko 15 proc. Wartym odnotowania jest fakt, że 17 proc. zapytanych nie potrafiło jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

 

Respondenci uważają fundusze inwestycyjne zaprodukt wymagający dużej wiedzy o rynku finansowym. Odsetek osób, które zgodziły się z tym stwierdzeniem wynosi łącznie prawie 37 proc. Natomiast 25 proc. respondentów było przeciwnego zdania. Ponadto, aż38 proc. ankietowanychuważa, żefunduszami należy się stale zajmować, z czego ponad 24 proc. zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany. Przeciwną opinię wyraziła jedna trzecia respondentów.

 

Zdania respondentów na temat możliwości osiągnięcia wysokich zysków z inwestycji w fundusze są podzielone. Odsetek tych, którzy zgadzają się, że na funduszach można sporo zarobić wyniósł 29,4 proc. Nieco więcej, bo 31,1 proc. nie zgodziło się jednak z takim stwierdzeniem. Prawie taki sam odsetek wybrał odpowiedź pośrednią.

 

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

 

1 Ogólnopolski sondaż telefoniczny przeprowadzony przez Instytut Homo Homini w marcu 2015 roku na losowej reprezentatywnej grupie respondentów.

2 Odpowiedzi na pozostałe pytania udzielają wyłącznie te osoby, które stwierdziły, że słyszały o funduszach inwestycyjnych (n=850).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.