NFOŚiGW zapowiada dokapitalizowanie Banku Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na podwyższenie kapitału BOŚ kwotę do 200 mln zł. Deklaracja NFOŚiGW została złożona w trakcie budowania księgi popytu w ramach trwającego obecnie procesu dokapitalizowania Banku. Przygotowywana przez BOŚ emisja akcji serii U zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy maja objąć nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.


Dokapitalizowanie Banku przez NFOŚiGW wymaga jeszcze uzyskania przez Fundusz wymaganych przez stosowne przepisy zgód, w tym zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw środowiska.

 

– Fundusz zainicjował już działanie zmierzające do uzyskania wskazanych zezwoleń – poinformował Kazimierz Kujda, Prezes NFOŚiGW w przesłanej do BOŚ deklaracji.

 

– Informacja co do woli dokapitalizowania Banku Ochrony Środowiska pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami naszego wiodącego właściciela, w których NFOŚiGW podkreślał, że udziela Bankowi pełnego wsparcia, zarówno w procesie dokapitalizowania Banku, jak i wdrażania nowej strategii – stwierdził Stanisław Kluza, p.o. Prezesa BOŚ. – Deklaracja NFOŚiGW wskazuje też na to, że po zamknięciu procesu dokapitalizowania w akcjonariacie BOŚ najprawdopodobniej zachowana zostanie równowaga właścicielska sprzed emisji – dodał.

 

Zakończenie budowania księgi popytu i ustalenie ceny emisyjnej akcji przewidywane jest na dzień 21 czerwca 2016 r. Intencją Zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.

 

Równolegle do procesu dokapitalizowania, w Banku trwa wdrażanie Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania oraz kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska oraz obniżenie kosztów działalności.

 

Nowa strategia – zgodnie z deklaracją NFOŚiGW – zakłada także dalszy rozwój dotychczasowej współpracy między BOŚ a NFOŚiGW, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.