Grupa BOŚ: drugi kwartał z rzędu na plusie

Grupa Banku Ochrony Środowiska wypracowała w III kwartale 2016 r. 12,7 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie 2015 r. Grupa odnotowała stratę w wysokości 7,4 mln zł. Dodatni wynik w III kwartale jest już drugim z rzędu odnotowanym przez Grupę BOŚ (1,2 mln zł zysku netto w II kwartale). Od kilku miesięcy w BOŚ prowadzone są działania naprawcze, w tym wdrażana jest nowa Ramowa Strategia Rozwoju Banku na lata 2016 – 2020.


W okresie trzech kwartałów 2016 r. Grupa BOŚ wykazała zysk netto w wysokości
0,9 mln zł, wobec straty netto 4,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa odnotowała ponadto wyższy o 18,9 proc. wynik z tytułu odsetek oraz lepszy o 135,7 proc. wynik na działalności handlowej. Podkreślić należy również zmniejszenie ogólnych kosztów administracyjnych o 3,3 proc. Zatrudnienie w Grupie BOŚ obniżyło się od początku roku o 3,5 proc., spadają także koszty z tytułu świadczeń pracowniczych: w III kwartale 2016 r. obniżyły się one o blisko 3,8 mln zł.


– Bank skutecznie wdraża nową strategię ogłoszoną 20 kwietnia 2016 r. – ostatnie dwa kwartały stały pod znakiem konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów. W efekcie BOŚ osiąga zakładane wyniki finansowe – podkreśla Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

 

Wśród najważniejszych założeń nowej Strategii należy wymienić korektę modelu biznesowego Grupy (a w efekcie podniesienie efektywności działania Banku), konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Bank, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwiększa aktywność w obsłudze małych
i średnich firm. W III kwartale zostały wdrożone rozwiązania pilotażowe, które na większą skalę pojawią się w IV kwartale 2016 r.

 

– Wprowadzamy nowy model obsługi dla małych firm, czyli zdefiniowanych u nas jako osiągające do 8 mln zł rocznych przychodów. Każdy taki przedsiębiorca będzie miał dedykowanego indywidualnego doradcę. Zwiększamy tym samym dostępność tej usługi – dotąd tak traktowane były jedynie firmy większe – mówi Stanisław Kluza.

 

BOŚ w dalszym ciągu będzie koncentrować się wokół rozwiązań przyjaznych otaczającemu środowisku, wspierać przedsięwzięcia klientów korporacyjnych i indywidualnych z tego zakresu, a w efekcie wypełniać unikalną, proekologiczną misję.

 

Saldo kredytów proekologicznych BOŚ na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 4,87 mld zł, co stanowiło 33,5 proc. salda kredytów ogółem w Banku. Kwota umów zawartych w ciągu trzech kwartałów 2016 r. na finansowanie działań proekologicznych sięgnęła blisko 460 mln zł. W zdecydowanej większości (88,6 proc. kwoty) nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych. Kredyty te przeznaczone były głównie na inwestycje w obszarze ochrony atmosfery, w tym na realizację projektów z zakresu zrównoważonego budownictwa
i efektywności energetycznej.

 

– Chcemy być najlepszym partnerem na rynku dla klientów poszukujących nowych sposobów finansowania przedsięwzięć, w szczególności eko przedsięwzięć. Wchodzimy także w nowe obszary biznesu. Bank kontynuuje m.in. prace związane z rozwojem oferty dla klientów zamożnych w ramach bankowości prywatnej oraz pozyskiwaniem depozytów w euro z rynku niemieckiego – zaznacza p.o. Prezesa BOŚ.

 

Suma bilansowa Grupy na dzień 30 września 2016 r. wyniosła 21 mld zł i była wyższa
o 0,4 proc. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 15,22 proc. na koniec III kwartału 2016 r., wobec 12,1 proc. na koniec 2015 r. Wartość współczynnika Tier 1 sięgnęła 12,17 proc. na 30 września 2016 r. wobec 9,13 proc. na koniec 2015 r. Grupa BOŚ spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Wśród istotnych sukcesów BOŚ zrealizowanych w br. należy wymienić obniżenie kosztów finansowania w wyniku wykupu euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpieniu ich tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych, sfinalizowanie podniesienia kapitału zakładowego Banku o 400 mln zł, sukcesywną zmianę struktury portfela kredytowego, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.