Strona główna Wiadomości Fuzja operacyjna w Alior Banku – jakie zmiany czekają klientów indywidualnych wywodzących się z Banku BPH

Fuzja operacyjna w Alior Banku – jakie zmiany czekają klientów indywidualnych wywodzących się z Banku BPH

Fuzja operacyjna w Alior Banku – jakie zmiany czekają klientów indywidualnych wywodzących się z Banku BPH

W związku z prawnym połączeniem Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 r., Alior Bank przygotowuje się obecnie do ujednolicenia oferty produktów i usług oraz systemów informatycznych. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać klientów posiadających produkty przeniesione z Banku BPH od dnia fuzji operacyjnej, planowanej na 27 marca 2017 r. Od tego dnia również wprowadzone zostaną niewielkie zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji dotyczące klientów indywidualnych Alior Banku.


Po połączeniu działalności operacyjnej, czyli po fuzji operacyjnej, klienci indywidualni posiadający produkty przeniesione z Banku BPH zyskają dostęp do ok. 800 placówek Alior Banku. Będą mogli również korzystać z działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu systemu bankowości internetowej, a także z aplikacji mobilnej Alior Banku. Do ich dyspozycji będzie szereg nowych usług i rozwiązań, takich jak internetowy kantor walutowy, który umożliwia m.in. zakup walut na atrakcyjnych warunkach oraz ich przelewanie na rachunki zewnętrzne, systemy płatności mobilnych BLIK oraz Android Pay (dla posiadaczy kart płatniczych Mastercard). Ponadto, klienci będą mogli korzystać z sieci wpłatomatów Euronet i Planet Cash, a także zamówić kartę do konta oszczędnościowego.

 

Rachunkom oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunkom oszczędnościowym, lokatom terminowym, rachunkom kredytowym i kartom kredytowym przeniesionym z Banku BPH zostaną nadane nowe, dodatkowe numery rachunków bankowych. Dotychczasowe będą aktywne przez co najmniej 2 lata. Wpłaty środków na rachunek, a także spłaty pożyczek i zadłużenia kart kredytowych będzie można realizować zarówno na dotychczasowy, jak i nowy numer rachunku bankowego. Natomiast w danych przelewów wychodzących widoczny będzie wyłącznie nowy numer rachunku.

 

Klienci indywidualni posiadający produkty przeniesione z Banku BPH zyskają m.in. dostęp do usługi szybkich płatności „Płacę z Alior Bankiem” przez 7 dni w tygodniu, a także będą mogli korzystać z przelewów natychmiastowych Express Elixir.

 

Od dnia połączenia operacyjnego zaczną obowiązywać nowe regulaminy oraz taryfy opłat i prowizji. Wiązać się to będzie również ze zmianą nazw posiadanych przez klientów produktów bankowych, w tym nazw rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Poniżej znajduje się lista kont wraz z nowymi nazwami oraz informacjami o opłatach miesięcznych za prowadzenie danego rachunku.

Przed zmianą (do 26 marca 2017 r.)

 

Po zmianie (od 27 marca 2017 r.)

 

Nazwa rachunku

 

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku

 

Nazwa rachunku

 

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku

 

Maksymalne Konto

 

19,99 zł lub 0 zł*

 

Konto Wyższej Jakości

 

12 zł lub 0 zł*

 

Kapitalne Konto

 

9,99 zł

 

Konto Korzystne

 

9,99 zł

 

Dopasowane Konto

 

7 zł lub 0 zł*

 

Konto Osobiste

 

8 zł lub 0 zł*

 

Lubię to! Konto

 

0 zł

 

Konto Internetowe

 

0 zł

 

Cool Konto

 

7 zł lub 0 zł*

 

Konto Internetowe

 

0 zł

 

Sezam Student

 

3 zł lub 0 zł*

 

Konto Internetowe

 

0 zł

 

Sezam Junior

 

1,50 zł lub 0 zł*

 

Konto Internetowe

 

0 zł

 

Konto Walutowe Private Banking

 

według umowy

 

Konto Walutowe

 

0 zł

 

Konto Walutowe

 

5 zł lub 0 zł

 

Konto Walutowe

 

0 zł

 

Sezam

 

9,99 zł

 

Konto Srebrne

 

9,99 zł

 

Srebrny Sezam

 

9,99 zł

 

Konto Srebrne

 

9,99 zł

 

Rachunek a’vista w PLN

 

9,95 zł

 

Konto Srebrne

 

9,99 zł

 

Złoty Sezam

 

19,99 zł

 

Konto Złote

 

14,99 zł

 

Sezam Max

 

14,99 zł

 

Konto Złote

 

14,99 zł

 

Konto Osobiste Private Banking

 

według umowy

 

Konto Private Banking

 

100 zł

 

(możliwość negocjowania wysokości opłaty)

 

Rachunek a’vista Private Banking w PLN

 

według umowy

 

Konto Private Banking

 

100 zł

 

(możliwość negocjowania wysokości opłaty)

 

* Opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunków określonych w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

 

Zmianie ulegną również opłaty dotyczące kart debetowych wydanych do rachunków. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych z nich.

Wprowadzana zmiana

 

Przed zmianą

 

(do 26 marca 2017 r.)

 

Po zmianie

 

(od 27 marca 2017 r.)

 

Opłata podstawowa

 

za kartę do Konta Sezam Max

 

Opłaty roczne: 29,99 zł

 

Opłaty miesięczne: 3 zł lub 0 zł*

 

Opłaty roczne: bank nie pobiera opłaty rocznej za karty

 

Opłaty miesięczne: 4 zł lub 0 zł*

 

Opłata podstawowa

 

za kartę do Konta Złoty Sezam

 

Opłaty roczne: 0 zł

 

 

 

Opłaty miesięczne: 2,50 zł lub 5,50 zł*

 

Opłaty roczne: bank nie pobiera opłaty rocznej za karty

 

 

Opłaty miesięczne: 4 zł lub 0 zł*

 

Opłata podstawowa

 

za kartę do pozostałych kont

 

Opłaty roczne: 0 zł

 

 

Opłaty miesięczne: uzależnione od typu karty wydanej do rachunku, od 0 zł do 6 zł*

 

Opłaty roczne: bank nie pobiera opłaty rocznej za karty

 

 

Opłaty miesięczne:

 

Konto Internetowe – 6 zł lub 0 zł*

 

Konto Wyższej Jakości, Konto Private Banking, Konto Walutowe – 0 zł

 

Konto Osobiste – 6 zł

 

 

Opłaty nie ulegają zmianie dla Konta Srebrnego i Konta Korzystnego

 

Opłaty za wypłatę

 

z bankomatów

 

Opłata uzależniona od typu karty wydanej do rachunku w wysokości od 0 zł do 6 zł* (2,5% min. 12 zł – za wypłaty z bankomatów poza terytorium Polski)

 

Wypłata z bankomatu Euronetu:

 

0 zł – dla wszystkich typów rachunków

 

 

Wypłata z bankomatu Planet Cash:

 

5 zł – dla Konta Internetowego

 

0 zł – dla Konta Wyższej Jakości

 

5 zł – dla Konta Osobistego (z możliwością zwolnienia z opłaty)

 

 

Wypłata z bankomatów krajowych, innych niż należących do sieci Euronet lub Planet Cash:

 

5 zł – dla Konta Korzystnego (z możliwością spełnienia z opłaty); do 31.08.2017 r. opłata nie będzie pobierana

 

 

Opłaty nie ulegają zmianie dla Konta Złotego i Konta Srebrnego

 

* Opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunków określonych w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

 

Zmiany w taryfie opłat i prowizji, które będą obowiązywały od dnia fuzji operacyjnej, dotyczą również pozostałych produktów, m.in.: kont oszczędnościowych, lokat, kart kredytowych, kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych. Mają one jednak mniejszy zakres. Klienci otrzymają szczegółową informację o wszelkich zmianach związanych z produktami przeniesionymi z Banku BPH.

 

Po połączeniu działalności operacyjnej, bankowość internetową Sez@m oraz aplikację mobilną przejętą z Banku BPH zastąpią bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna Alior Banku. W drugiej połowie lutego 2017 r., po zalogowaniu do systemu Sez@m, klienci otrzymają szczegółową instrukcję dotyczącą uzyskania dostępu do systemów Alior Banku. Przeniesione zostaną m.in.: historia rachunków za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia fuzji operacyjnej, odbiorcy, zlecenia stałe i szablony płatności.

 

Klienci indywidualni zyskają również dostęp do całej sieci oddziałów i placówek partnerskich Alior Banku. W przypadku placówek partnerskich, aby korzystać z obsługi w pełnym zakresie, należy posiadać zdefiniowany w banku numer telefonu do wysyłki kodów SMS (wykorzystywany również w bankowości internetowej). Numer można uzupełnić w dowolnej placówce banku oznakowanej logo Banku BPH. Obsługa w oddziałach Alior Banku będzie dostępna po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Wszystkie informacje o zmianach związanych z połączeniem działalności operacyjnej, w tym dotyczące produktów przeniesionych z Banku BPH do Alior Banku, a także nowe regulaminy oraz taryfy opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej: www.fuzja.aliorbank.pl.

27 marca br. zostaną wprowadzone również niewielkie zmiany dotyczące wszystkich klientów indywidualnych Alior Banku. Ich celem jest przede wszystkim uproszczenie i ujednolicenie obowiązujących w banku regulacji. Do najważniejszych należą: zmiana opłaty za prowadzenie rachunku Konto Alior Rachunki Bez Opłat oraz Konto Alior Rachunki Bez Opłat Plus z 6 zł na 8 zł, a także za kartę do Konta Internetowego z 4 zł na 6 zł miesięcznie (nadal z opłaty zwolnione będą osoby, które w danym miesiącu wykonają transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł). W przypadku Konta Rozsądnego zmodyfikowany zostanie cashback – z 3% do poziomu 1,5%, jednak kwoty maksymalne miesięcznej oraz rocznej wysokości zwrotu (odpowiednio 50 zł i 400 zł) zostaną utrzymane. Dla wszystkich rachunków zmianie ulegną również opłaty za wypłatę gotówki w krajowych bankomatach sieci Planet Cash oraz innych niż Euronet – z 3 zł na 5 zł. Z oferty wycofana zostanie karta NFC. Obsługa kart wydanych do 31 grudnia 2016 r. prowadzona będzie do 31 maja 2017 r.

 

Zmiany dla klientów biznesowych oraz klientów Biura Maklerskiego zostaną ogłoszone miesiąc przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania. Klienci zostaną o nich powiadomieni listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także komunikatem w bankowości internetowej. Informacje dostępne będą również pod koniec lutego br. na stronie internetowej banku www.aliorbank.pl oraz stronie informacyjnej dla klientów przeniesionych z Banku BPH www.fuzja.aliorbank.pl. Na stronie internetowej banku można także znaleźć dokumenty związane ze zmianami dotyczącymi wszystkich klientów indywidualnych Alior Banku (regulaminy produktów, taryfę opłat i prowizji).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.