Bank Ochrony Środowiska sięga po 400 mln zł

We wtorek, 21 czerwca 2016 r., zakończył się proces budowy księgi popytu w ramach przeprowadzanej przez Bank Ochrony Środowiska emisji akcji serii U. Inwestorom zostanie zaoferowanych 40 mln akcji po cenie emisyjnej 10 zł każda. Ich finalne objęcie będzie oznaczało, że Bank Ochrony Środowiska pozyska z rynku 400 mln zł.


Ostateczna liczba Akcji Serii U objętych przez inwestorów na mocy zawartych umów objęcia Akcji Serii U zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii U.

 

– W przyszłość Banku Ochrony Środowiska gotowe są zainwestować znaczące podmioty. To niewątpliwie wyraz zaufania do władz Banku i zmian przeprowadzanych w BOŚ – mówi Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Zarządu BOŚ. – Pozyskane środki umożliwią Bankowi dalszy bezpieczny rozwój, a także finansowanie przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z jego misją – dodaje Prezes Kluza.

 

Nowy Zarząd Banku Ochrony Środowiska równolegle do procesu dokapitalizowania prowadzi intensywne działania zmierzające do podniesienia rentowności BOŚ. 20 kwietnia 2016 r. Bank ogłosił Ramową Strategię Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020, która jest obecnie wdrażana. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania, obniżenie kosztów działalności i kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska.

 

Nowa strategia wdrażana przez BOŚ zakłada także dalszy rozwój dotychczasowej współpracy między Bankiem, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych.

 

Emisja akcji serii U jest przeprowadzana w formie subskrypcji prywatnej. Na początku czerwca 2016 r. udział w dokapitalizowaniu BOŚ, kwotą do 200 mln zł, zapowiedział główny akcjonariusz Banku – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.