Strona główna Wiadomości Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym kwartale 2015 roku

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym kwartale 2015 roku

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym kwartale 2015 roku

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 128,6 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku, bank znacząco obniżył koszt finansowania, mimo aprecjacji CHF oraz istotnego wzrostu bazy depozytowej. Na koniec marca br. suma bilansowa Banku wynosiła 72,0 mld PLN.


Zgodnie z zapowiedziami systematycznie obniżamy koszt bazy depozytowej. Od początku roku spadł on już o 37 punktów bazowych co czyni nas niewątpliwym liderem w tej kategorii. Nadal dostrzegamy jednak ogromny potencjał związany z redukcją kosztów finansowania, co przy stabilnej sytuacji ekonomicznej, pozytywnie wpłynie na wynik Banku w średnim terminie”– powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Bank utrzymuje również silną pozycję płynnościową, co w znaczący sposób pomaga nam w skutecznym obniżaniu kosztu finansowania”- dodaje.

 

Pierwszy kwartał 2015 roku to niewątpliwy sukces należącej do Grupy spółki Getin Leasing. Po raz pierwszy w historii zajęła ona niekwestionowane miejsce lidera na rynku leasingu pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wartość pojazdów wyleasingowanych przez Spółkę wyniosła 747 mln PLN. Getin Leasing jest również liderem rynku w ilości wyleasingowanych pojazdów. Rozwój leasingu jest kolejnym etapem wzmacniania pozycji Grupy Getin Noble Banku jako lidera w segmencie finansowania pojazdów. W I kwartale 2015 roku wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 352 mln PLN.

 

Od ogłoszenia strategii Getin UP Bank skutecznie buduje portfel szybko rotujących, rentownych kredytów. W ciągu zaledwie 12 miesięcy saldo kredytów gotówkowych wzrosło o 0,6 mld PLN (+20% r/r), co częściowo przyczyniło się do kompensacji niższych przychodów odsetkowych będących efektem dwukrotnego obniżenia stopy lombardowej w ostatnich miesiącach. Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych cechuje się wysoką rentownością przy malejącym koszcie ryzyka. W pierwszym kwartale br. wynik z tytułu odsetek wyniósł 271,2 mln PLN, natomiast z wynik prowizyjny osiągnął poziom 94,9 mln PLN.

 

Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jest jednym z celów strategicznych Banku. Na koniec marca saldo kredytów Getin Noble Banku wynosiło 49,9 mld PLN, natomiast saldo depozytów osiągnęło poziom 57,5 mld PLN. Wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie 86,9% jest obecnie jednym z najniższych na rynku. Na koniec marca 2015 roku bank posiadał 2,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego.

Systematyczne zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost (ponad 50% r/r) aktywności Klientów korzystających z ROR. W zaledwie 12 miesięcy aż o 168% wzrósł poziom akwizycji Aktywnych Kont Osobistych otwieranych przez oddziały. Tylko w I kwartale saldo nowych ROR było o 26% większe wobec rachunków otwartych w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.

 

Zgodnie z przyjęta strategią Bank kontynuuje działania związane ze sprzedażą NPL.

W pierwszym kwartale wartość kapitału sprzedanych portfeli kredytów nieregularnych wyniosła blisko 0,5 mld PLN. Ambicją Banku jest sprzedaż w 2015 roku NPL o wartości netto powyżej 1,8 mld PLN. Warto również podkreślić, że wszystkie zrealizowane do tej pory transakcje sprzedaży miały pozytywny wpływ na rachunek wyników. Dzięki temu, pomimo dodatkowych rezerw stworzonych w związku z sytuacja na rynku CHF, był to najlepszy kwartał od 4 lat pod względem odpisów. Bank konsekwentnie poprawia również jakość nowej produkcji kredytowej, czego potwierdzeniem jest fakt, iż wskaźnik kredytów nieregularnych NPL na kredytach udzielonych od kwietnia 2010 roku jest o niższy niż średnia rynkowa.

 

Na koniec marca 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma
z uwzględnieniem wyniku za 2014) wynosił 9,7%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,0%.

Źródło: Getin Noble Bank

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.