Strona główna Wiadomości Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2016 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. – zysk netto wyniósł 31,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 16,7 mln zł w porównaniu z I kw. 2015 r.

 

Wpływ na wyniki I kwartału miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury Grupy Kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska. Czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto było wprowadzenie od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych – w I kwartale 2016 r. koszty z tytułu tego podatku dla BGŻ BNP Paribas wyniosły 31,7 mln zł.

– Miniony kwartał oceniam pozytywnie – zmierzamy w kierunku wyznaczonych celów. Kontynuowaliśmy intensywne prace związane z fuzją operacyjną i wdrażaniem jednolitego systemu informatycznego dla całego Banku. Ważnymi krokami było  sprawne przeprowadzenie i zakończenie migracji klientów BGŻOptima oraz klientów ex-Rabobank Polska. Cały proces integracji przebiega zgodnie z planem – zakładamy jego finalizację przed  końcem tego roku – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Koszty integracji w I kwartale 2016 r. wyniosły 16,3 mln zł wobec 35,6 mln zł poniesionych za 3 pierwsze miesiące ubiegłego roku, przez ówczesny Bank BGŻ. Bieżące koszty integracji zawierają również koszty przygotowań do fuzji prawnej z Sygma Bankiem Polska.

– Zakładamy, że rejestracja połączenia nastąpi w najbliższych tygodniach, a integracja operacyjna zakończy się w I połowie 2017 roku. Połączenie z Sygmą umocni nasz Bank w obszarze kredytów konsumenckich. Staniemy się też jednym z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. To kolejny ważny etap na drodze realizacji naszej strategii, która zakłada m.in. zwiększenie skali działalności  Banku, a jednocześnie wzrost efektywności. Mamy szeroką, uniwersalną ofertę, skierowaną do wszystkich grup klientów – łącząc te przewagi rynkowe chcemy osiągnąć dalszy rozwój i wyraźny wzrost wyniku na działalności bankowej – dodaje Tomasz Bogus.

Na dynamikę wyników w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku miały wpływ przede wszystkim zrealizowane połączenie Banku BGŻ BNP Paribas oraz włączenie Sygma Banku Polska w struktury Grupy Kapitałowej. Kredyty brutto wzrosły rdr o 78% do 56 mld zł, na co złożył się wzrost o 86,8% kredytów udzielonych przedsiębiorcom i 62,5% kredytów dla gospodarstw domowych (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi i rolnikami). Stanowią one odpowiednio ok. 33% i 62% portfela kredytów brutto.

Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł o 72% do 435 mln zł, przy poprawie marży odsetkowej netto o 0,1 pkt. proc. rdr do 2,6%. Wynik prowizyjny wzrósł o 71% rdr do 123 mln zł, a wynik z działalności bankowej wzrósł o 70% rdr do 620 mln zł.

Koszty ogólne wraz z amortyzacją wzrosły o 58% rdr do 453 mln zł. Jednocześnie wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się o 5,8 pkt. proc. rdr, spadając do 73,2%.

W I kwartale Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 77,3 mln zł, o 22,5 mln zł (41,4%) więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, koszt ryzyka kredytowego obniżył się do 59 pb z 74 pb w I kwartale 2015 r.

Wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału 2016 r. wynosił 45,7 mld zł i wzrósł w porównaniu do marca 2015 r. o ponad 15,8 mld zł (53%), natomiast w porównaniu do  grudnia 2015 r. o 1,4 mld zł (3,2%).

Na koniec marca 2016 roku kapitały własne Grupy wyniosły 6,4 mld zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,2 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,46%, wobec 14,18% na koniec marca 2015 r.

Z końcem I kwartału br. Bank BGŻ BNP Paribas sfinalizował reorganizację sieci sprzedaży. W ramach tego trwającego od stycznia 2015 r. procesu zamknął 117 placówek oraz zakończył współpracę z franczyzobiorcami . Tym samym sieć oddziałów liczy 494 placówki w całym kraju.

Na koniec marca br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał ponad 1,67 mln klientów. Łącznie z Sygma Bankiem Polska liczba klientów przekroczyła 2,65 mln.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas 

Wybrane pozycje w rachunku zysków i strat (w tys. zł)I kw. 2016I kw. 2015
Wynik z tytułu odsetek435 421253 686
Wynik z tytułu opłat i prowizji123 03771 862

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(77 282)(54 759)
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja(453 307)(287 119)
Wynik na działaności operacyjnej89 05221 589
Podatek od instytucji finansowych(31 735)
 Zysk netto 31 26514 516 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł)0,37  0,26
   
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł)31.03.201631.12.2015
Aktywa razem66 260 60165 372 338
Zobowiązania wobec klientów 47 857 31146 527 391
Zobowiązania razem59 898 95859 103 984
   
Adekwatność kapitałowa31.03.201631.12.2015
Łączny współczynnik kapitałowy14,46%13,45%
Współczynnik kapitału Tier111,59%11,76%

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.