Strona główna Wiadomości Rada nadzorcza Alior Banku powołała nowych członków zarządu. Michał Chyczewski nowym prezesem

Rada nadzorcza Alior Banku powołała nowych członków zarządu. Michał Chyczewski nowym prezesem

Rada nadzorcza Alior Banku powołała nowych członków zarządu. Michał Chyczewski nowym prezesem

14 czerwca 2017 r. rada nadzorcza Alior Banku powołała nowych członków zarządu banku oraz powierzyła Michałowi Janowi Chyczewskiemu kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie przez niego funkcji prezesa zarządu banku.

 

Rada powołała do zarządu banku Urszulę Krzyżanowską-Piękoś, dotychczas pełniącą funkcję Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży oraz Celinę Waleśkiewicz, obecnie dyrektora generalnego Pionu Fuzji i Kanałów Elektronicznych Alior Banku.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą trzy osoby wywodzące się z Alior Banku oraz dwóch członków powołanych spoza organizacji. Skład Zarządu kształtuje się następująco:

 

Michał Jan Chyczewski – wiceprezes Zarządu,

Filip Gorczyca – wiceprezes Zarządu,

Urszula Krzyżanowska-Piękoś – wiceprezes Zarządu,

Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu,

Celina Waleśkiewicz – wiceprezes Zarządu.

 

Zarząd w obecnym składzie został powołany na wspólną, czwartą, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2017 r.

 

 „Dziękuję ustępującym członkom zarządu za 10 lat pracy nad stworzeniem i rozwojem Alior Banku oraz za ich wkład w budowę jego znaczącej pozycji w polskim sektorze bankowym. Gratuluję nowo powołanym członkom Zarządu. W szczególności gratuluję awansu wieloletnim członkom ścisłego kierownictwa banku: pani Urszuli Krzyżanowskiej-Piękoś oraz pani Celinie Waleśkiewicz. Ufam, że oddaję Alior Bank w dobre ręce i że nowy zarząd zapewni właściwą realizację strategii i dalszy rozwój banku” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

 

 „W imieniu przyszłego zarządu Alior Banku serdecznie dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie. Zarząd będzie kontynuował realizację nowej strategii banku „Cyfrowego Buntownika”. Bank pozostanie instytucją wzrostową, budującą przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje technologiczne” – powiedział Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku.

 

Połączenie kompetencji nowych członków zarządu z awansami wewnętrznymi osób, które kierowały i aktywnie uczestniczyły w głównych projektach Banku gwarantują kontynuację obranego przez Alior Bank kierunku rozwoju w przyszłości. Nowe kierownictwo z energią przystąpi do dalszego budowania silnej pozycji Banku w polskim sektorze bankowym oraz wdrażania strategii Banku „Cyfrowego Buntownika”.

 

Członkowie nowego Zarządu mają rozległą wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach. Pan Michał Jan Chyczewski dotychczas doradzał w fuzjach i przejęciach w firmie doradczej EY, blisko współpracując z PZU, m.in. przy transakcji przejęcia Banku Pekao SA. Ponadto przyszły prezes Alior Banku posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami technologicznymi, które zdobył podczas swojej pracy dla funduszu MCI, którego był partnerem. Połączenie jego bogatego doświadczenia w finansach i sektorze nowych technologii zapewnia sprawną realizację strategii Banku. Pani Celina Waleśkiewicz odpowiadała dotychczas, m.in. za integrację wydzielonej części Banku BPH. Awans Pani Waleśkiewicz jest gwarancją sprawnej realizacji synergii po fuzji. Dzięki dotychczasowej pracy Pani Urszuli Krzyżanowskiej-Piękoś Alior Bank prężnie rozwijał swoją działalność biznesową, w tym realizował dynamiczny wzrost sprzedaży. Jej doświadczenie potwierdza, że Alior Bank w dalszym ciągu będzie realizował dynamiczny rozwój swojej działalności organicznej. Pan Filip Gorczyca jest uznanym na rynku finansistą. Przez blisko 15 lat doradzał w ramach firmy doradczej PwC instytucjom finansowym w realizacji projektów w obszarze finansów, co zapewni, m.in. sprawne zarządzanie bilansem banku. Pani Katarzyna Sułkowska to jeden z najlepszych specjalistów w zakresie ryzyka na polskim rynku bankowym. Zapewni to kontynuację sprawnego zarządzania ryzykiem Banku.

 

Poniżej znajdują się biogramy członków nowego Zarządu Alior Banku:

 

Michał Jan Chyczewski przed powołaniem w skład zarządu Alior Banku prowadził grupę doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych w Polsce, w firmie doradczej EY. W przeszłości związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dyrektor zarządzający), PKO Bankiem Polskim S.A. (pierwszy wiceprezes Kredobank na Ukrainie), Bankiem BPH S.A. (starszy ekonomista) oraz grupą inwestycyjną MCI (wiceprezes Private Equity Managers S.A., członek zarządu MCI Capital TFI S.A., członek zarządu Invia AS w Czechach). Karierę zawodową rozpoczął w warszawskim biurze firmy doradczej Andersen w roku 2002. W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialny za sektor instytucji finansowych, a w latach 2015-2016 Stały Przedstawiciel RP przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie. Absolwent szwajcarskiego uniwersytetu HSG w St. Gallen (International Exucutive MBA), programu menadżerskiego z zakresu fuzji i przejęć na Harvard Business School oraz kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. 

 

Filip Gorczyca od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Działalności Inwestycyjnej w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał za proces pierwszej oferty publicznej zakończony debiutem na Giełdzie w Sztokholmie w maju 2017 r.

 

W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmował się także badaniem sprawozdań finansowych oraz świadczeniem usług doradczych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA.

 

Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

 

Urszula Krzyżanowska – Piękoś z Alior Bankiem związana od 2008 roku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości na stanowiskach managerskich. Ostatnio pełniła rolę Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży. Pracę dla Alior Banku rozpoczęła tworząc struktury sprzedaży w województwie mazowieckim na stanowisku  Dyrektora Makroregionu, odpowiadając za segment klienta indywidualnego i biznesowego. Następnie objęła rolę Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Pełniła wiodącą rolę w strategicznych projektach  Banku, m.in: wdrożyła nowatorski model zarządzania siecią sprzedaży oparty na modelach geolokalizacyjnych; stworzyła struktury zarządzania siecią sprzedaży dla segmentu klienta biznesowego; wdrożyła unikalne na rynku europejskim rozwiązania w zakresie sprzedaży produktów bankowych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.   Pełniła rolę lidera w projektach fuzyjnych Banku odpowiadając za skuteczne wdrożenie strategii, restrukturyzację i reorganizację obszarów swojej odpowiedzialności. Przed dołączeniem do Alior Banku pracowała w Banku BPH, karierę w bankowości rozpoczęła w Banku Pekao SA, w obu instytucjach odpowiadała za zarządzanie sprzedażą.

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kilka biznesowych kierunków studiów podyplomowych m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, w Państwowej Akademii Nauk i organizowanych przez Harvard Business Review. Uzyskała dyplom MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University, Chicago USA. 

 

Katarzyna Sułkowska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiadała za stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych oraz metodologicznych, zaprojektowanie oraz wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. W latach 2002-2007 była dyrektorem zarządzającym Departamentu Windykacji Detalicznej Banku BPH S.A. W tym czasie była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu połączenia dwóch struktur windykacyjnych Banków BPH i PBK, wdrożenie nowego podejścia procesowego oraz systemu informatycznego wspierającego ten proces. Odpowiadała również za przeprowadzenie jednej z pierwszych pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, jako pracownik w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finanse i bankowość (1997), a następnie różne szkolenia w Polsce i za granicą, uczestniczyła także w konferencjach dotyczących m.in. obsługi zadłużenia i zarządzania kredytami.

 

Celina Waleśkiewicz jest dyrektorem generalnym Pionu Fuzji i Kanałów Elektronicznych Alior Banku. Funkcję tę sprawuje od stycznia 2016 r. i w jej ramach odpowiada za wdrożenie nowej bankowości internetowej i mobilnej oraz pracę departamentów: sprzedaży internetowej oraz fuzji.

 

Od początku kariery zawodowej jest związana z sektorem finansowym, a z bankowością już od ponad 20 lat. Posiada rozległe doświadczenie menadżerskie w tworzeniu i rozwoju usług bankowych, zarządzaniu operacjami i sprzedażą – zdobywała je m.in. w Alior Banku, w którym pracuje od 2007 r.

 

Celina Waleśkiewicz była odpowiedzialna za przeprowadzenie fuzji Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH oraz z Meritum Bankiem. Nadzorowała też wdrożenie projektu współpracy z T-Mobile, a następnie była dyrektorem oddziału T-Mobile Usługi Bankowe. W latach 2012 – 2013 zajmowała stanowisko dyrektora Obszaru Nowej Bankowości Alior Banku zarządzając zespołem 500 pracowników. W ramach swoich obowiązków nadzorowała m.in. projekt Alior Sync, czyli wyróżniony wieloma nagrodami pierwszy w pełni wirtualny polski bank.

 

Pomiędzy 2008 a 2012 r. była dyrektorem liczącego 300 pracowników Obszaru Bankowości Elektronicznej. Do jej zadań należał rozwój bankowości internetowej i mobilnej, call center i CRM Alior Banku oraz implementacja i monitoring wielokanałowych kampanii sprzedażowych. Na etapie powstawania Alior Banku odpowiadała także za sformułowanie wymagań biznesowych i wdrożenie zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta. Była również zaangażowana w tworzenie i realizację wielu innych innowacyjnych projektów Alior Banku.

 

W latach 2002 – 2007 pracowała dla Banku BPH S.A. Jako dyrektor Departamentu e-Banking nadzorowała dystrybucję produktów i usług przez internet oraz call center, wdrażanie narzędzi wsparcia sprzedaży w kanałach elektronicznych oraz zarządzanie kontaktami z klientami w środowisku wielokanałowym. Wcześniej na stanowisku dyrektora Departamentu Sprzedaży Alternatywnej odpowiadała m.in. za alianse sprzedażowe, programy lojalnościowe i co-brandingowe, implementację nowych rozwiązań wielokanałowych dla klientów detalicznych oraz nowego systemu bankowości internetowej. Jako dyrektor Biura e-Bank zajmowała się rozwojem bankowości internetowej oraz ulepszaniem jej funkcjonalności.

 

W latach 2000 – 2002 była zastępcą dyrektora Bankowego Centrum Kart w Powszechnym Banku Kredytowym. Do jej zadań należał nadzór nad rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz organizacją procesów kartowych. Z kolei w Banku Austria Creditanstalt Poland SA była Dyrektorem Departamentu Kart i Czeków. Odpowiadała za operacje kartami, rozwój i implementację regulacji i procedur, nowych produktów oraz kooperację z organizacjami płatniczymi. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w PolCard SA, gdzie pracowała od 1993 do 1998 r.

 

Celina Waleśkiewicz jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także  Executive MBA University of Minnesota, Carlson School of Management i Szkoły Głównej Handlowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.