Strona głównaWiadomościPKO Bank Polski opublikował wyniki finansowe

PKO Bank Polski opublikował wyniki finansowe

W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała wysoki wynik finansowy na poziomie 1,53 mld zł, utrzymała wysoką efektywność działania i dyscyplinę kosztową. Spadły koszty ryzyka. Bank zanotował wzrost wolumenów biznesowych, zarówno w zakresie kredytów jak i depozytów. Przyspieszenie wzrostu zapewni transakcja nabycia aktywów Nordei w Polsce.

 

Skonsolidowany wynik finansowy wypracowany w samym II kwartale 2013 r. wyniósł 752,8 mln zł. Koszty ryzyka, w porównaniu do poprzedniego kwartału, spadły o 0,05 p. p., do poziomu 1,35 proc. W porównaniu do konkurencji, w I półroczu 2013 r. Grupa wypracowała wysokiej jakości wynik na działalności biznesowej, który ukształtował się na poziomie 5 mld zł. W jego strukturze dominował wynik odsetkowy i prowizyjny – ich udział sięgał w sumie 96,2 proc. Wzrost skonsolidowanego wyniku z tytułu prowizji i opłat do 1,54 mld zł na koniec I półrocza był w głównej mierze wypracowany poprzez: wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów o 31,5 proc. r/r, m.in. w efekcie wzrostu sprzedaży kredytów, głównie mieszkaniowych złotowych oraz wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych i OFE o 20,4 proc r/r.

PKO Bank Polski wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością działania oraz najbezpieczniejszą strukturą depozytów na tle banków konkurencyjnych. Pomimo silnego spadku stóp procentowych wypracowany w I półroczu zysk jest wyższy od zakładanych przez nas celów. Realizując założenia nowej Strategii podejmujemy działania ukierunkowane na wzrost przychodów, także pozaodsetkowych. Kluczowym elementem jej realizacji jest zakup aktywów Nordei w Polsce. Oprócz tego realizujemy także inne projekty m.in. plan związany z rozwojem bancassurance na bazie Nordea Polska TuNŻ oraz alians strategiczny w obszarze płatności – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

 

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego osiągnięte w I półroczu wpłynął w głównej mierze silny spadek stóp procentowych. Po obniżce dokonanej w lipcu stopa referencyjna spadła do historycznie niskiego poziomu 2,5 proc. Na tle banków konkurencyjnych PKO Bank Polski ma największy udział depozytów ludności w depozytach ogółem, która skutkuje wysoką stabilnością bazy depozytowej, ale również niższą elastycznością zmiany warunków finansowych w krótkim terminie. Dodatkowo Bank posiada najwyższy na tle banków konkurencyjnych wolumen depozytów terminowych, w tym znaczący wolumen produktów depozytowych o terminie do 12 miesięcy, które w warunkach malejących stóp procentowych w krótkim okresie powodują nieco wyższy poziom kosztów odsetkowych.

Na wysokim poziomie utrzymała się efektywność Grupy, wskaźnik ROE na koniec I półrocza wyniósł 13,8 proc., zaś ROA 1,7 proc.

Grupa PKO Banku Polskiego utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową – wskaźnik C/I w ujęciu rocznym wyniósł na koniec czerwca tego roku 42,7 proc., dzięki m.in. redukcji kosztów o 1,2 % q/q.

W I półroczu tego roku istotnej poprawie uległ wynik z tytułu odpisów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spadł o 21,3 proc. do poziomu 866,9 mln zł, przede wszystkim w efekcie korzystniejszego wyniku na kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych.

Grupa utrzymała wysoką siłę kapitałową. Na koniec I półrocza 2013 r. skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc, a współczynnik Core Tier 12,5 proc.

PKO Bank Polski utrzymuje wiodącą pozycję w rynku kredytów i depozytów. Na koniec I półrocza 2013 r. kredyty brutto wzrosły do poziomu 153,8 mld zł, o 3,7 proc. od początku 2013 roku, depozyty klientów do  157,9 mld zł, o 2,0 proc. w relacji do końca 2012 roku.

Bank pozostaje liderem na rynku kredytów mieszkaniowych. W II kwartale tego roku Bank sprzedał kredyty mieszkaniowe na kwotę 2,7 mld zł, co oznacza ponad 70 proc. wzrost w stosunku do II kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła w II kwartale 1,2 mld zł, co daje ponad 23 proc. wzrost r/r.

 

Sprzedaż kredytów dla bankowości detalicznej i prywatnej osiągnęła w II kwartale 2013 r. 1,7 mld zł, w porównaniu do I kwartału tego roku sprzedaż tych kredytów wzrosła o 19 proc. Ponad połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO Banku Polskim. Wartość gwarancji osiągnęła ponad miliard złotych, co przełożyło się na łączną wartość kredytów z gwarancją przekraczającą 1,8 mld złotych.

Dobre rezultaty wypracowały także główne spółki z Grupy PKO Banku Polskiego. PKO TFI plasuje się na 3. miejscu pod względem wartości aktywów netto z 7,1 proc. udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych. W I półroczu 2013 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 17,2 mln, o 42,9 proc. więcej niż w I półroczu 2012 r.

 

PKO BP Bankowy PTE SA w I półroczu 2013 roku uzyskał zysk netto w wysokości 13,4 mln, ponad dwukrotnie wyższy w ujęciu r/r. Łączna wartość aktywów netto OFE zarządzanych przez PKO BP Bankowy PTE SA wynosiła na koniec czerwca 2013 r. 11,9 mld zł, w tym wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE osiągnęła 9,5 mld zł, a wartość aktywów netto OFE POLSAT – 2,4 mld zł, co łącznie daje to tym Funduszom 8. pozycję na rynku.

W I półroczu 2013 roku eService wypracował zysk netto w wysokości 19,3 mln zł, wyższy o 66,7 proc. r/r. Spółka zdobyła pozycję lidera wśród agentów rozliczeniowych działających w Polsce.

 

W ramach realizacji nowej strategii „Codziennie Najlepszy” PKO Bank Polski wdrożył szereg inicjatyw w zakresie kluczowych działań strategicznych. Najważniejszym z nich jest podpisanie umowy o nabyciu aktywów Nordei w Polsce. Zawarta 12 czerwca tego roku umowa przewiduje, że PKO Bank Polski przejmie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł. Planowana transakcja pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

 

Bank wprowadził system zarządzania sprzedażą Nowy Rytm, którego celem jest wzrost sprzedaży i efektywności, nową strukturę sieci korporacyjnej, rozwija także sieć bankomatów, wpłatomatów oraz opłatomatów.

 

W zakresie innowacji i technologii wdrożył usługę płatności mobilnych IKO, z której korzysta obecnie blisko 50 tys. użytkowników. Liczba transakcji IKO wynosi ponad 100 tyś., a wartość 30 mln zł. Bank zainicjował prace w porozumieniu z 5 innymi dużymi bankami w zakresie stworzenia lokalnego standardu płatności, udostępnił jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych poniżej 13 roku życia – PKO Junior. Zgodnie z planem rozwoju bankowości detalicznej, PKO Bank Polski rozpoczął wdrożenie Nowego Modelu Bankowości Osobistej, którego celem jest zbudowanie najlepszego modelu obsługi klientów zamożnych, zdobycie pierwszego miejsca w badaniach satysfakcji oraz osiągnięcie pozycji banku pierwszego wyboru dla tej grupy klientów.

Bank zaoferował także Pracowniczy Program Emerytalny, realizujący cel długoterminowego oszczędzania, umożliwiający uzupełnienie dochodów emerytalnych pracowników.

Źródło: PKO Bank Polski

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular