ESBANK Bank Spółdzielczy z dofinansowaniem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego”– to nazwa realizowanego przez ESBANK Bank Spółdzielczy projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Założenia projektu wynikają ze Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Dotyczą wdrożenia systemu intranetowego w celu poprawy komunikacji wewnętrznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów i informacji, czego efektem ma być zwiększenie konkurencyjności Banku poprzez wniesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji, jak i do jej otoczenia – w zakresie ochrony środowiska. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2016 r., a zakończy się 30 września 2016 r. Budżet projektu opiewa na 155 tys. zł, z czego 49 420 zł (12 393 CHF) to dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowa o dofinansowanie została zawarta 16 maja 2016 r.

 

ESBANK Bank Spółdzielczy znalazł się pośród 29 beneficjentów w III edycji Konkursu dla MŚP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi krajami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Więcej informacji na temat SPPW znajduje się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl i www.swiss-contribution.admin.ch/poland, bieżące informacje o projekcie ESBANKU Banku Spółdzielczego publikowane są natomiast na stronie www.esbank.pl.>

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.