BNP Paribas Bank odstępuje od oferty publicznej akcji

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. podjął dziś decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2013 roku. Tym samym oferta nie doszła do skutku.

 

Oferta rozpoczęła się 20 czerwca 2013 roku i w związku z głęboko niekorzystną sytuacją rynkową na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) została zawieszona w dniu 27 czerwca br. W ostatnich tygodniach Zarząd Banku wraz z Globalnym Koordynatorem (zgodnie z definicją w Prospekcie) uważnie śledził sytuację rynkową i podjął decyzję
o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty. W konsekwencji, odstąpiono od ubiegania się na podstawie prospektu o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW praw do Akcji Oferowanych, Akcji Oferowanych oraz akcji serii L, M i N Banku.

 

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące poprawy w najbliższych kwartałach sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz w sektorze bankowym, jak również obecną niestabilną sytuację na rynku giełdowym związaną z ostatnio ogłoszonymi założeniami do rządowego projektu reformy systemu emerytalnego, w opinii Zarządu Banku przeprowadzenie transakcji po ogłoszeniu wyników finansowych Banku za trzeci kwartał 2013 roku pozwoli na ustalenie optymalnych warunków ponowienia oferty publicznej akcji Banku w celu zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie na GPW do 15% do końca 2013 roku, zgodnie ze zobowiązaniem złożonym wobec KNF.

 

W terminie przewidzianym przepisami prawa Bank zamierza złożyć do KNF wniosek
o zatwierdzenie aneksu nr 7 do Prospektu, zawierającego informację o odstąpieniu przez Bank od przeprowadzenia Oferty i w konsekwencji niedojściu Oferty do skutku.

 

W związku z odstąpieniem przez BNP Paribas Bank Polska od przeprowadzenia Oferty złożone przez inwestorów indywidualnych zapisy zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone nie później niż 14 dni po publikacji aneksu nr 7.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.