Strona główna Wiadomości Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki kwartalne

Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki kwartalne

Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki kwartalne

Jednostkowy zysk netto Banku Ochrony Środowiska w I kwartale 2015 r. wyniósł 15,2 mln zł. Bank, podobnie jak w minionym roku, umacniał swoją pozycję na rynku finansowania projektów wspierających ochronę środowiska. Na koniec marca 2015 r. udział kredytów proekologicznych w portfelu Banku wynosił ok. 28 proc. salda kredytów ogółem, czyli o 1,5 pkt proc. więcej w porównaniu z 31 grudnia 2014 r.

 

Bank Ochrony Środowiska zwiększa stan portfela kredytowego. W I kwartale 2015 r. stan kredytów Banku wzrósł o 1,1 proc. w porównaniu z końcem 2014 r. i sięgnął 12,7 mld zł. Największy wzrost, o 3,5 proc., czyli o 183,1 mln zł odnotowano w segmencie korporacyjnym. Warto podkreślić, że saldo kredytów proekologicznych w BOŚ Banku na koniec I kwartału 2014 r. wyniosło 3,6 mld zł. Oznacza to, że ich udział w całym portfelu kredytowym Banku sięgnął blisko 28 proc. Dla porównania na koniec 2014 r. udział ten w saldzie kredytów ogółem wynosił 26,5 proc.

 

Ekologia coraz mocniejsza


Wzrost zaangażowania BOŚ Banku na polu przedsięwzięć proekologicznych jest szczególnie widoczny w segmencie odnawialnych źródeł energii, w tym finansowaniu budowy farm wiatrowych. Istotne jest także to, że w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, wzrost sprzedaży kredytów proekologicznych oferowanych przez Bank wyniósł prawie 60 proc.

Warto jednocześnie podkreślić, że zapisy uchwalonej w br. Ustawy o OZE wprowadzają nie tylko nowe zasady dla funkcjonowania dużych instalacji proekologicznych, ale stwarzają również zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju rynku prosumenta, czyli energetyki obywatelskiej. Bank wspiera ten nowy sektor gospodarki zarówno na polu własnych rozwiązań obejmujących nie tylko finansowanie, ale i dostawę urządzeń OZE oraz w ramach ogólnopolskich programów promujących rozwój energetyki rozproszonej, jakim jest Program Prosument finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wyniki finansowe


Zysk netto Banku sięgnął w pierwszym kwartale 2015 r. 15,2 mln zł, natomiast wynik netto Grupy BOŚ wyniósł minus 1,1 mln zł. Wśród spółek zależnych Grupy ujemny wynik na działalności handlowej w wysokości 4,0 mln zł odnotował Dom Maklerski BOŚ. Było to związane z jednorazowym zdarzeniem, tj. styczniową decyzją Narodowego Banku Szwajcarii o zaprzestaniu utrzymywania sztywnego kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro. Ujemny wynik był spowodowany brakiem możliwości zamknięcia przez DM BOŚ pozycji zabezpieczających transakcje klientów na skutek zawieszenia obrotu na instrumentach opartych na franku szwajcarskim. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na wyniki Grupy w kolejnych kwartałach.

 

Wskaźniki Grupy BOŚ pozostały na bezpiecznym poziomie. Współczynnik wypłacalności Grupy wg CRR wyniósł 14,01 proc. na koniec I kwartału 2015 r. wobec 14,03 proc. na koniec 2014 r. Współczynnik Tier 1 wyniósł 10,58 proc. na koniec I kwartału 2015 r. wobec 10,46 proc. na koniec 2014 r.

 

 

Line 3

 

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.