Strona główna Wiadomości Bank BPH kontynuuje obsługę kredytów hipotecznych

Bank BPH kontynuuje obsługę kredytów hipotecznych

Bank BPH kontynuuje obsługę kredytów hipotecznych

Połączenie wydzielonej części Banku BPH (bez kredytów hipotecznych klientów indywidualnych oraz TFI) z Alior Bankiem zostało zarejestrowane przez sąd. Tym samym dokonał się podział Banku BPH, który od tego momentu obsługuje wyłącznie klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne. Pozostałe produkty Banku BPH zostały przeniesione do Alior Banku.


Po podziale Bank BPH nie będzie prowadził sprzedaży kredytów hipotecznych. Swoją działalność skoncentruje na obsłudze posiadanego portfela. – Najważniejszym zadaniem banku będzie zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych klientów. Chcemy, aby pomimo zachodzących zmian, były one dla nich jak najmniej odczuwalne. Jestem przekonany, iż przyczynią się do tego profesjonalna obsługa w kanałach zdalnych, uproszczenie niektórych procesów oraz nowa strona i portal bankowości internetowej– mówi Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu Banku BPH.

 

Warunki kredytu bez zmian


Dla klientów spłacających kredyt hipoteczny w Banku BPH pozostają bez zmian: wysokość marży, numery kont do spłaty, termin płatności rat. Klienci korzystający z promocyjnych warunków i niższej marży – ze względu na posiadanie innych produktów Banku BPH (takich jak konto osobiste, karta kredytowa) – utrzymają ją na dotychczasowym poziomie, bez względu na to, czy będą korzystać z produktów dodatkowych po ich przeniesieniu do Alior Banku. Wyjątek stanowią ubezpieczenia indywidualne i grupowe do kredytów hipotecznych, przede wszystkim na życie i od utraty pracy, które nadal będą obsługiwane przez Bank BPH i ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży. Dla kredytów walutowych w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Bank BPH.

 

Zdalna obsługa kredytobiorców


Dotychczasowe oddziały i placówki partnerskie Banku BPH zostały przeniesione do Alior Banku. I choć jeszcze przez pewien czas zachowają oznakowanie Banku BPH, to nie będą już obsługiwać klientów spłacających kredyt hipoteczny udzielony przez Bank BPH. Kontakt z Bankiem BPH jest teraz możliwy wyłącznie poprzez kanały zdalne: infolinię, e-mail, za pośrednictwem bankowości internetowej oraz listownie. Nie zmieniły się dane kontaktowe Banku BPH, takie jak: adres korespondencyjny, numer infolinii oraz adres strony internetowej i poczty e-mail.

 

Spłata rat kredytu bez zmian


Klienci posiadający w Banku BPH kredyt hipoteczny mogą spłacać raty tak jak do tej pory – korzystając z usługi polecenia zapłaty, przelewem bądź wpłacając gotówkę w oddziale dowolnego banku świadczącego taką usługę (co może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnymi z taryfą opłat i prowizji banku realizującego daną usługę). Wpłat gotówkowych, także walutowych, można dokonywać bez dodatkowych opłat w dotychczasowych oddziałach własnych Banku BPH przeniesionych do Alior Banku. Lista oddziałów przyjmujących wpłaty rat w gotówce jest dostępna na stronie internetowej www.bph.pl.

 

Zmiana w usłudze automatycznej spłaty rat z dotychczasowych kont osobistych Banku BPH


Różnicę odczują klienci, od których bank automatycznie pobierał ratę kredytu z ich rachunku osobistego prowadzonego w Banku BPH (poprzez usługę automatycznej spłaty). W związku z tym, że rachunki zostały przeniesione do Alior Banku, ta usługa nie jest już dostępna. Klienci mogą jednak korzystać z możliwości automatycznego, cyklicznego pobierania środków z konta osobistego bez wydawania każdorazowo dyspozycji, dzięki usłudze polecenia zapłaty. Usługa ta może być realizowana zarówno z konta przeniesionego do Alior Banku (Bank BPH wysłał klientom szczegółową informację na ten temat), jak i z konta w innym banku (pod warunkiem, że będzie to konto prowadzone w złotych). Realizacja usługi polecenia zapłaty może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnymi z taryfą opłat i prowizji banku realizującego tę usługę.

 

Nowy serwis internetowy


Do dyspozycji klientów hipotecznych Bank BPH oddał nową stronę internetową dostępną pod dotychczasowym adresem www.bph.pl, na której umieszczone zostały informacje związane z obsługą kredytów hipotecznych oraz kursy walut. Bank uruchomił też nowy system bankowości internetowej, gdzie można sprawdzić aktualne zadłużenie, historię spłat oraz wysokość miesięcznej raty kredytu. Pierwsze logowanie dla dotychczasowych użytkowników bankowości internetowej Banku BPH odbywa się na dotychczasowych zasadach, po czym system zaleca zmianę hasła. Dla nowych użytkowników wymagana jest rejestracja na stronie do logowania https://online.bph.pl. Zarówno nowa strona, jak i system bankowości internetowej zostaną udostępnione klientom 7 listopada 2016 r.

 

Klienci dwóch banków


Poza kredytami hipotecznymi dla klientów indywidualnych, wszystkie dotychczasowe produkty Banku BPH dla klientów indywidualnych, SME oraz korporacyjnych, m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, kredyty hipoteczne dla klientów biznesowych, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej zostały na niezmienionych warunkach przeniesione do Alior Banku. Oznacza to, że osoby posiadające dotychczas w Banku BPH zarówno kredyt hipoteczny, jak i inne produkty, są teraz klientami dwóch banków. Wszystkie produkty i usługi, z których korzystali do tej pory w Banku BPH, inne niż kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych, są dostępne na dotychczasowych warunkach w Alior Banku, do którego zostały włączone też wszystkie oddziały i placówki partnerskie Banku BPH. W zakresie produktów przeniesionych z Banku BPH do Alior Banku, klienci będą obsługiwani na tych samych zasadach co dotychczas w oddziałach Alior Banku oznaczonych logo Banku BPH.

 

Co istotne, placówki oznaczone logo Banku BPH nie będą prowadzić obsługi produktów Alior Banku, z których klienci korzystali przed połączeniem z Bankiem BPH. Placówki oznaczone logo Alior Banku bezpośrednio po planowanym połączeniu, nie będą prowadzić obsługi produktów przeniesionych z Banku BPH.

Źródło: Bank BPH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.