Wzór oświadczenia o wyborze OFE

Pismo to będą musiały wypełnić osoby, które chcą pozostawić i przekazywać kolejne składki na ubezpieczenie emerytalne do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

W przypadku niewypełnienia i nieprzesłania wniosku, składki na ubezpieczenie będą przekazywane do ZUS.

Dokument będzie trzeba złożyć w ZUS pisemnie lub w formie elektronicznej.

Składki osób, które nie dokonają wyboru w terminie automatycznie trafią do ZUS.

Aby pobrać wzór proszę kliknąć poniższy link:
Wzór oświadczenia o wyborze OFE (PDF)

Wzór dla małżeństw: Wzór oświadczenia o wyborze OFE składanego przez małżeństwa

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.