Strona główna Wiadomości Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I półrocze 2013 roku

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I półrocze 2013 roku

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I półrocze 2013 roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku zysk netto Grupy Banku Zachodniego WBK wyniósł 808 mln zł i był wyższy o 13,7% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 793 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 14,2%.

 

Główne dane finansowe  GrupyBanku Zachodniego WBK S.A. za I półrocze 2013 r.:

  • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 997 mln zł i zwiększył się o 12,2% rdr.

  • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 793 mln zł i był wyższy o 14,2% rdr.

  • Dochody ogółem wyniosły 2,795 mld zł i zwiększyły się o 39,2% rdr, natomiast w II kwartale osiągnęły poziom 1,444 mld zł i były wyższe o 6,9% kdk.

  • Koszty ogółem wyniosły 1,406 mld zł i zwiększyły się o 55,4% rdr, natomiast porównywalne koszty ogółem za II kwartał wyniosły 641,7 mln zł i były niższe o 1,1% kdk.

  • Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,3%.

  • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 50,3% (45% w I poł. 2012 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem – 46,2%.

Zysk Grupy przed opodatkowaniem za I półrocze wyniósł 997 mln zł i zwiększył się o 12,2% rdr. W samym II kwartale 2013 r. Grupa wypracowała zysk brutto w wysokości 520,6 mln zł, tj. wyższy o 9,3% k/k. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł w II kwartale 419 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 12,3%.

 

Dochody ogółem Grupy w I półroczu wyniosły 2,795 mld zł i wzrosły o 39,2% rdr, natomiast w II kwartale osiągnęły poziom 1,444 mld zł i były wyższe o 6,9% kdk.

 

Wynik z tytułu odsetek za I półrocze wyniósł 1,550 mld zł i był wyższy o 37,3% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym II kwartale 2013 r. wzrósł o 6% kdk do poziomu 798 mln zł. Marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wzrosła do 3,54% z poziomu 3,36% odnotowanego w I kwartale 2013 r., mimo obniżek stóp procentowych NBP w II kwartale 2013 r. Jest to efekt dynamicznych zmian w strukturze biznesu oraz elastycznej polityki w zakresie kształtowania oferty cenowej.

 

Wynik z tytułu prowizji za I półrocze wyniósł 875 mln zł i był wyższy o 30,3% rdr, natomiast w II kwartale 2013 r. osiągnął wartość 446 mln zł, co oznacza wzrost o 3,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem. W omawianym okresie najszybciej przyrastały dochody z prowizji walutowych (+19% kdk), co jest efektem wahań na rynku walutowym oraz wzrostu obsługiwanych przez bank obrotów z tytułu transakcji walutowych klientów.

 

Całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w I półroczu wyniosły 1,406 mld zł, natomiast tylko w II kwartale 2013 r. osiągnęły poziom 730 mln zł i były wyższe o 8,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co wiązało się z kontynuacją procesu integracji. Po wyłączeniu kosztów integracji, całkowite koszty Grupy wyniosły 642 mln zł i były niższe niż w poprzednim kwartale o 1,1%, co potwierdza wysoką dyscyplinę kosztową i sprawny monitoring kosztów.

 

Po wyeliminowaniu wpływu kosztów integracji, skorygowany wskaźnik efektywności kosztowej ukształtował się na poziomie 44,4% w II kwartale 2013 r. w porównaniu z 48,1% w I kwartale 2013 r.

 

Według stanu na 30 czerwca 2013 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 101,341 mld zł.

 

Należności brutto od klientów wzrosły w skali półrocza o 77,2% do 73,388 mld zł w wyniku rozbudowy portfela kredytów dla klientów indywidualnych (+152%) oraz dla podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+40,9%) do wartości odpowiednio: 34,552 mld zł i 35,760 mld zł.

 

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w I półroczu o 58,5% do poziomu 74,596 mld zł w efekcie zwiększenia stanów depozytowych klientów indywidualnych (+57,1%) oraz podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+60,6%) do wartości odpowiednio: 44,986 mld zł i 29,611 mld zł.

 

Bankowość detaliczna

 

W I półroczu 2013 r. Bank Zachodni WBK otworzył prawie 220 tys. ROR-ów, z czego ponad 135 tys. nowych Kont Godnych Polecenia (od momentu wdrożenia Konta Godnego Polecenia do oferty do tej pory otwarto 165 tys. kont). Na 30 czerwca br. bank prowadził 2,72 mln rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 1,4 mln.

 

W I poł. 2013 r. Bank Zachodni WBK kontynuował aktywność w obszarze produktów strukturyzowanych – przeprowadzono ogółem 12 emisji, oddając do dyspozycji klientów 34 produkty strukturyzowane.

 

W pierwszym półroczu 2013 r. wzrosła sprzedaż limitów w koncie osobistym o 312% i o 28,4% sprzedaż kredytów gotówkowych rdr. Wzrosła średnia wartość udzielanych kredytów gotówkowych (z 12,1 tys. zł do 12,6 tys. zł) oraz limitów w koncie (z 3 tys. zł do 4,4 tys. zł). Na koniec półrocza portfel kredytów gotówkowych wynosił 5,49 mld zł.

 

Na koniec czerwca 2013 roku klienci indywidualni korzystali z 575 tys. kart przedpłaconych, prawie 636 tys. kart kredytowych oraz 2,6 mln kart debetowych. Obecnie blisko 30% klientów korzysta z dostępnej na kartach opcji płatności zbliżeniowych, liczba transakcji realizowanych w ten sposób w czerwcu wyniosła 2,3 mln.

 

Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 i KB24 osiągnęła 2,8 mln (+30,9% rdr).

Na koniec czerwca Bank Zachodni WBK dysponował siecią 981 placówek (w tym 105 franczyzowych).

Źródło: BZ WBK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.