Strona główna Wiadomości Wyniki Banku Nordea za pierwsze półrocze 2013 roku

Wyniki Banku Nordea za pierwsze półrocze 2013 roku

Wyniki Banku Nordea za pierwsze półrocze 2013 roku

Nordea Bank Polska, konsekwentnie wdrażając model bankowości doradczej, wypracował zysk netto w wysokości 13,8 mln w dwóch pierwszych kwartałach roku.

 

Początek 2013 roku w polskiej gospodarce stał pod znakiem stabilizacji wzrostu gospodarczego na mocno obniżonym poziomie obserwowanym pod koniec poprzedniego roku. Utrzymująca się niepewność dotycząca zarządzania kryzysem zadłużeniowym w strefie euro oraz realizacji scenariusza powolnego ożywienia globalnej gospodarki w trakcie tego roku miała niekorzystny wpływ na nastroje krajowych firm i gospodarstw domowych. Osłabienie aktywności inwestycyjnej przekładało się negatywnie na sytuację na krajowym rynku pracy. Nastąpiło pogłębienie redukcji zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia.

 

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy ograniczało siłę popytu konsumpcyjnego i popytu na kredyt, a także działało w kierunku pogorszenia jakości portfela kredytowego. Pod wpływem złej sytuacji gospodarczej i gwałtownego spadku inflacji, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała proces redukcji stóp procentowych NBP. Ich rekordowo niski poziom wywierał negatywną presję na marże odsetkowe banków.

 

Trudności wynikające z nietypowej sytuacji makroekonomicznej spowodowały obniżenie popytu na produkty bankowe na całym rynku banków komercyjnych. Przełożyło to się na obniżenie skali aktywnej działalności Nordea Bank Polska.

  • Przychody operacyjne banku po dwóch kwartałach osiągnęły poziom 330,3 mln zł i były o 149,4 mln zł niższe niż w analogicznym okresie w roku 2012 (spadek o 31%). Wynika to z krótkoterminowych konsekwencji zmiany strategii modelu biznesowego w bankowości detalicznej. Obniżeniu uległy wszystkie podstawowe komponenty, w tym m.in. wynik z tytułu odsetek oraz prowizji.

  • Koszty operacyjne po pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 263,3 mln zł i w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku (296,9 mln zł) zmalały o 11% (33,7 mln zł).

  • Suma bilansowa zmalała o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku. Natomiast w porównaniu do końca roku 2012 praktycznie nie zmieniła się (wzrost o 0,03%).

  • Wynik operacyjny banku wyniósł po sześciu miesiącach 67 mln zł, w porównaniu do 182,7 mln zł, co oznacza spadek o 63%.

  • Wynik netto zamknął się kwotą 13,8 mln zł i był o 79% niższy niż po pierwszym półroczu 2012 roku. Wykazane zmniejszenie wyniku finansowego spowodowane jest działaniem banku w zmienionych warunkach rynkowych oraz zapewnieniem właściwego poziomu wskaźników kapitałowych poprzez zagwarantowanie części portfela hipotecznego.

„Na wyniki Banku Nordea po pierwszym półroczu miał wpływ szereg zdarzeń ekonomicznych, których gospodarka doświadczała w ostatnim czasie. Mniejszy popyt gospodarstw domowych na kredyty, niechęć przedsiębiorstw do inwestycji oraz coraz to niższe nominalne stopy procentowe wpłynęły na obniżenie zysku. Jesteśmy w trakcie ważnych przemian, działamy w ramach nowej, pomyślnie wdrażanej strategii banku doradczego. Pozytywne sygnały z rynku dają nam podstawy do efektywnego działania w nadchodzącym czasie” – mówi Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

 

Dynamika zmian przychodów, kosztów oraz zysku

W mln złI-VI 2012I-VI 2013Dynamika
Przychody operacyjne ogółem479,7330,3-31%
Koszty operacyjne ogółem(296,9)(263,3)-11%
Wynik operacyjny182,767,0-63%
Zysk przed opodatkowaniem88,124,6-72%
Zysk za okres64,713,8-79%
Suma bilansowa34.521,233.321,4-3%
ROE6,5%1,2%-82%

Źródło: Nordea Bank Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.