Wyniki Banku Nordea za pierwsze półrocze 2013 roku

Nordea Bank Polska, konsekwentnie wdrażając model bankowości doradczej, wypracował zysk netto w wysokości 13,8 mln w dwóch pierwszych kwartałach roku.

 

Początek 2013 roku w polskiej gospodarce stał pod znakiem stabilizacji wzrostu gospodarczego na mocno obniżonym poziomie obserwowanym pod koniec poprzedniego roku. Utrzymująca się niepewność dotycząca zarządzania kryzysem zadłużeniowym w strefie euro oraz realizacji scenariusza powolnego ożywienia globalnej gospodarki w trakcie tego roku miała niekorzystny wpływ na nastroje krajowych firm i gospodarstw domowych. Osłabienie aktywności inwestycyjnej przekładało się negatywnie na sytuację na krajowym rynku pracy. Nastąpiło pogłębienie redukcji zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia.

 

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy ograniczało siłę popytu konsumpcyjnego i popytu na kredyt, a także działało w kierunku pogorszenia jakości portfela kredytowego. Pod wpływem złej sytuacji gospodarczej i gwałtownego spadku inflacji, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała proces redukcji stóp procentowych NBP. Ich rekordowo niski poziom wywierał negatywną presję na marże odsetkowe banków.

 

Trudności wynikające z nietypowej sytuacji makroekonomicznej spowodowały obniżenie popytu na produkty bankowe na całym rynku banków komercyjnych. Przełożyło to się na obniżenie skali aktywnej działalności Nordea Bank Polska.

  • Przychody operacyjne banku po dwóch kwartałach osiągnęły poziom 330,3 mln zł i były o 149,4 mln zł niższe niż w analogicznym okresie w roku 2012 (spadek o 31%). Wynika to z krótkoterminowych konsekwencji zmiany strategii modelu biznesowego w bankowości detalicznej. Obniżeniu uległy wszystkie podstawowe komponenty, w tym m.in. wynik z tytułu odsetek oraz prowizji.

  • Koszty operacyjne po pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 263,3 mln zł i w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku (296,9 mln zł) zmalały o 11% (33,7 mln zł).

  • Suma bilansowa zmalała o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 roku. Natomiast w porównaniu do końca roku 2012 praktycznie nie zmieniła się (wzrost o 0,03%).

  • Wynik operacyjny banku wyniósł po sześciu miesiącach 67 mln zł, w porównaniu do 182,7 mln zł, co oznacza spadek o 63%.

  • Wynik netto zamknął się kwotą 13,8 mln zł i był o 79% niższy niż po pierwszym półroczu 2012 roku. Wykazane zmniejszenie wyniku finansowego spowodowane jest działaniem banku w zmienionych warunkach rynkowych oraz zapewnieniem właściwego poziomu wskaźników kapitałowych poprzez zagwarantowanie części portfela hipotecznego.

„Na wyniki Banku Nordea po pierwszym półroczu miał wpływ szereg zdarzeń ekonomicznych, których gospodarka doświadczała w ostatnim czasie. Mniejszy popyt gospodarstw domowych na kredyty, niechęć przedsiębiorstw do inwestycji oraz coraz to niższe nominalne stopy procentowe wpłynęły na obniżenie zysku. Jesteśmy w trakcie ważnych przemian, działamy w ramach nowej, pomyślnie wdrażanej strategii banku doradczego. Pozytywne sygnały z rynku dają nam podstawy do efektywnego działania w nadchodzącym czasie” – mówi Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

 

Dynamika zmian przychodów, kosztów oraz zysku

W mln złI-VI 2012I-VI 2013Dynamika
Przychody operacyjne ogółem479,7330,3-31%
Koszty operacyjne ogółem(296,9)(263,3)-11%
Wynik operacyjny182,767,0-63%
Zysk przed opodatkowaniem88,124,6-72%
Zysk za okres64,713,8-79%
Suma bilansowa34.521,233.321,4-3%
ROE6,5%1,2%-82%

Źródło: Nordea Bank Polska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.