Udany rok Grupy Idea Banku – 312,2 mln zł zysku netto

W IV kw. 2015 r. Grupa Idea Banku osiągnęła zysk netto na poziomie 81,9 mln zł, o jedną piątą większy niż w III kw. Zysk po wyeliminowaniu dodatkowych obciążeń o charakterze publicznym wyniósł 109,2 mln i był o prawie 60% większy niż kwartał wcześniej. W całym roku Grupa zarobiła na czysto 312,2 mln zł. Ze względu na sytuację rynkową, szczególnie cieszy znaczący wzrost wyniku odsetkowego oraz marży odsetkowej.


Zysk netto Grupy w kwocie 312,2 był o 29% większy niż w 2014 roku. Jeżeli jednak z obliczeń wyeliminuje się dodatkowe obciążenia publiczne (zapłata na rzecz FOŚG w związku z upadłością banku spółdzielczego z Wołomina, składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców), zysk netto rośnie o prawie 41% względem poprzedniego roku.

 

– Tak znacząca poprawa, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, była możliwa dzięki aktywnej sprzedaży i to nie tylko produktów kredytowych, ale również księgowych, faktoringowych oraz leasingowych – wyjaśnia Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

 

Łączna sprzedaż wszystkich produktów kredytowych oferowanych przez Grupę wyniosła 6,2 mld zł i była o 82% większa niż w 2014 roku. Sprzedaż faktoringu, mierzona saldem sfinansowanych faktur, wzrosła rdr o 173%, a sprzedaż leasingu zwiększyła się o 172%. O 16 % wzrosła też baza abonamentów księgowych, a o 30% zwiększyła się liczba rachunków.

 

– Wyniki te są najlepszym potwierdzeniem słuszności naszego modelu biznesowego, w którym oferta spółek zależnych nie jest tylko uzupełnieniem oferty banku, ale stanowi równie ważny element strategii sprzedażowej całej Grupy – podkreśla Jarosław Augustyniak.

 

W wynikach za IV kwartał na uwagę zasługuje przede wszystkim znaczący wzrost wyniku odsetkowego, który zamknął się kwotą 120,6 mln zł rosnąc aż o 19% względem poprzedniego kwartału.

 

– Taką skalę wzrostu udało nam się osiągnąć dzięki wspomnianej już aktywnej sprzedaży kredytów, jak również skutecznemu zarządzaniu kosztem finansowania, w czym pomogły wdrożone w ub.r. innowacje – zauważa szef Idea Banku.

 

W efekcie tych działań ostatni kwartał ub.r. okazał się kolejnym, w którym Grupa odnotowała wzrost marży odsetkowej. Wyniosła ona 3,5% wobec 3,2% kwartał wcześniej. Koszt finansowania, mierzony marżą ponad WIBOR, obniżył się natomiast o prawie połowę – z 1,47% na koniec 2014 r., do 0,8% na koniec 2015 roku.

 

W 2015 r. miał miejsce wyraźny wzrost wyniku prowizyjnego, m.in. w następstwie dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów prowizyjnych. 42% wyniku prowizyjnego Grupy przypada na produkty ubezpieczeniowe, po 11% na usługi faktoringowe i usługi zarządzania portfelem wierzytelności, a kolejne 10% na produkty inwestycyjne.

 

W IV kw. bank dokonał korekty metody rozpoznawania przychodów z tytułu sprzedaży produktu składającego się z usług faktoringowych i windykacyjnych, co miało negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. W celu oszacowania wartości godziwej wykonywanej usługi pośrednictwa przyjęto, że wynagrodzenie stanowi średnio 13,6% wartości kredytu, z którym sprzedawany jest wspomniany produkt. W IV kw. zaktualizowano dane dotyczące średnich rynkowych stawek płaconych pośrednikom oferującym podobne produkty, w następstwie czego udział wynagrodzenia obniżono do 10%. Zmiana tego szacunku spowodowała obniżenie jednorazowo rozpoznawanego przychodu o 39,5 mln zł. Korekta ta będzie jednak w przyszłości wpływać pozytywnie na wyniki banku i Grupy, ponieważ wynagrodzenie będzie rozpoznawane wraz z okresem życia produktów kredytowych.

 

W efekcie opisanych działań podjętych w IV kw. oraz całym ubiegłym roku, w tym zwłaszcza rekordowej sprzedaży kredytów i leasingu, suma bilansowa Grupy wzrosła względem 2014 r. o ponad 25%, osiągając na koniec grudnia poziom 18,9 mld zł.

 

Pomimo szybkiego przyrostu wartości aktywów, bank wykazuje bezpieczne poziomy kapitałów i funduszy własnych oraz wysokie wskaźniki wypłacalności. Na koniec 2015 r. współczynnik wypłacalności Banku (CAR) osiągnął poziom 16,5%, notując znaczący wzrost względem poprzedniego roku. Bezpieczne wartości osiągają również współczynniki na poziomie skonsolidowanym – współczynnik wypłacalności kształtuje się na poziomie 14,9%, Tier 1 na poziomie 11,1%. W pierwszym kw. 2016 r. bazę kapitałową dodatkowo wzmocni wynik banku i Grupy wypracowany w drugim półroczu 2015 r. Biorąc pod uwagę powyższe zarówno Grupa jak i Bank spełniają podwyższone wymogi kapitałowe, które obowiązuje Banki od stycznia 2016 roku.

 

– Rok 2015 był piątym pełnym rokiem działalności Idea Banku oraz budowy wokół niego grupy kapitałowej skoncentrowanej na obsłudze małych firm. Niskie stopy procentowe, zaostrzone wymogi kapitałowe, zwiększone wpłaty na rzecz BFG, jak również sytuacja na rynku kapitałowym nie stwarzały zbyt korzystnych warunków do intensywnego rozwoju. Pomimo tych okoliczności udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów, nagrodzonych w międzynarodowych konkursach, jak również osiągnąć znaczące wzrosty w istotnych kategoriach biznesowych – podsumowuje Jarosław Augustyniak.

Źródło: Idea Bank

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.