Sławomir Zawadzki nowym Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, w poniedziałek, 15 lutego 2016 r., powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Banku Sławomirowi Zawadzkiemu, Wiceprezesowi Zarządu. Rada do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku delegowała Oskara Kowalewskiego.


Obecnie Zarząd Banku tworzą:

  • Sławomir Zawadzki, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu,
  • Stanisław Kolasiński, Wiceprezes Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
  • Paweł Pitera, Wiceprezes Zarządu
  • Oskar Kowalewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Noty biograficzne nowych Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska:

 

Sławomir Zawadzki,

Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

 

Absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem w Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1995 – 96 był stypendystą Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).

 

Od wielu lat związany jest z sektorem finansowym. W 2007 – 2011 był Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentantem banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych Banku Pocztowego. Wcześniej kierował Zespołem ds. Współpracy z Zagranicznymi Instytucjami Finansowymi w PKO BP oraz Działem Finansowym Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor. W latach 1997-98 jako Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nadzorował fundusze Unii Europejskiej i pomoc zagraniczną dla Polski.

 

Był także członkiem zarządu Nafty Polskiej S.A. i członkiem zarządu – dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych spółki ORLEN Petrogaz Płock. W latach 2003 – 2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako Dyrektor Biura Inwestycji, odpowiadając za planowanie, monitoring realizacji i rozliczanie inwestycji budżetu miasta.

 

W ostatnim czasie był Prezesem Zarządu spółek IT wyspecjalizowanych w tworzeniu systemów informatycznych dla banków i innych instytucji finansowych: FinCode Sp. z o.o. i Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

 

Interesuje się makroekonomią, w szczególności polityką pieniężną, funkcjonowaniem instytucji i rynków finansowych we współczesnym świecie, technologiami IT wspierającymi sprawność i bezpieczeństwo zarządzania w instytucjach finansowych. W wolnym czasie uprawia turystykę górską i koszykówkę.

 

Dr hab. Oskar Kowalewski, Prof. AFiB Vistula

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów (SGH), absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Od 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Dyrektor Instytutu Finansów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a od roku 2014 profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2006-2015 pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Gospodarki Światowej, a w latach 2012-1014 profesor nadzwyczajny w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2005 roku stowarzyszony ekonomista w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. W przeszłości był profesorem DAAD na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie (O) oraz wykładał na IESEG School of Management w Lille/Paryż, Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie (M), Uniwersytecie w Osnabrück i Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

W 2006 r. był Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za departamenty księgowości i rozliczeń, analiz finansowych oraz inwestycji kapitałowych. W przeszłości Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A., członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna SA i Navi Group S.A. Obecnie członek Rad Nadzorczych W Investments S.A., Dom Maklerski W Investments S.A. i WinVentures Sp. z o. o. S.K.A.

 

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in. w 2014 r. otrzymał I nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą habilitację, która została przyznana pierwszy raz w historii konkursu. W latach 2004-2005 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Wharton School, gdzie ponownie przebywał w latach 2009-2011 w ramach programu MNiSzW „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”.

 

W związku ze swoimi zainteresowaniami badawczymi był on zapraszany na seminaria i konferencje organizowane przez ECB, Bank Światowy (IFC), OECD czy też ostatnio Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Indonezji. Bazy SSRN i RePEC – największe elektroniczne repozytoria prac naukowych w zakresie nauk społecznych na świecie – klasyfikują go w czołówce polskich i pierwszych 5% naukowców w zakresie ekonomii na świecie.

Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.