Rodzina 500 plus w PKO Banku Polskim – wniosek, rachunek, lokata

PKO Bank Polski od 1 kwietnia zaoferuje nową długoterminową lokatę systematycznego oszczędzania „Kapitał dla Dziecka”. Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców chcących zadbać o przyszłość finansową swoich pociech.

 

Lokata i konto – specjalne oferty dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus

– Szczególną uwagę na nową ofertę chcemy zwrócić rodzicom, którzy skorzystają z programu Rodzina 500 plus. Warto pomyśleć o przyszłości i zastanowić się, czy pozyskane w ramach programu środki nie przeznaczyć choćby w części na budowanie kapitału. W odpowiednim momencie ułatwi to dziecku start w dorosłe życie, czy to przez możliwość wyboru lepszej uczelni czy wkład na własne mieszkanie – mówi Rafał Madej, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego.

Odkładając już od 100 zł do 500 zł miesięcznie przez maksymalnie 15 lat można budować „Kapitał dla Dziecka”. Za regularne oszczędzanie posiadacz lokaty otrzymuje, co pół roku premię odsetkową, która powiększa o 0,20 proc. podstawowe oprocentowanie lokaty (stawka WIBOR 3M). Odsetki dopisywane są do kwoty lokaty co 6 miesięcy. Wpłaty „Kapitał dla Dziecka” mogą być dokonywane wyłącznie z konta osobistego w PKO Banku Polskim. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie bezpłatnych zleceń stałych, które czynią oszczędzanie nieodczuwalnym – comiesięczne zasilenie lokaty następuje automatycznie z ROR, we wskazanym przez klienta dniu.

Dla osób uprawnionych do świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus i nieposiadających konta osobistego w PKO Banku Polskim, bank oferuje na preferencyjnych warunkach PKO Konto za Zero. Jeśli będą trafiać na nie środki ze świadczenia, klient nie poniesie opłaty za prowadzenia rachunku. Korzystanie z karty debetowej do konta też jest bezpłatne, jeśli jej posiadacz miesięcznie zapłaci nią za zakupy minimum 200 zł.

Osoby posiadające dowolne konto osobiste PKO z dostępem do bankowości internetowej mogą złożyć wniosek w programie rodzina 500 plus on-line wygodnie w domu, bez konieczności wizyty np. w gminie.

 

Jak złożyć wniosek rodzina 500 plus w iPKO i Inteligo

Posiadacz konta w PKO, chcąc złożyć wniosek o świadczenie 500 plus za pośrednictwem banku, znajdzie formularz po zalogowaniu do serwisu iPKO lub Inteligo. Część pól po otwarciu formularza wniosku zostanie wypełniona automatycznie zgodnie z danymi posiadacza konta, np. numer PESEL, imię i nazwisko. Wnioskujący, w trakcie wypełniania formularza na stronie serwisu, będzie wspierany przez system podpowiedzi. Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty, np. oświadczenia w formacie pdf, jpg lub png.

Dane z wypełnionego wniosku zostaną przesłane do systemu administracji publicznej [email protected]. Po zweryfikowaniu poprawnego przekazania danych Bank usuwa je ze swoich systemów. Zapisana zostanie tylko informacja o fakcie i czasie złożenia wniosku przez klienta. Bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, klient będzie miał możliwość wydrukowania lub zapisania na komputerze wypełnionego dokumentu.

Ważne, aby wniosek wypełnić uważnie, bank bowiem nie dokonuje weryfikacji poprawności treści wniosku ani prawidłowości i kompletności załączników. Weryfikacją, przetwarzaniem danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany przez wnioskującego. Bank nie przyjmuje wniosków w oddziałach ani agencjach w postaci papierowej. Za pośrednictwem PKO Banku Polskiego możliwe jest złożenie wniosku wyłącznie przez serwis transakcyjny.

 

Więcej informacji na stronie www.pkobp.pl/rodzina500plus/ oraz rodzina500plus.gov.pl.

O czym należy pamiętać wypełniając wniosek w bankowości internetowej PKO Banku Polskiego

  •     Wniosek dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO/Inteligo;
  •     Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby go wypełnić;
  •     Przy zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO/Inteligo, w celu przejścia do wniosku rodzina 500 plus ani w celu dołączenia załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS, z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy klient zaznaczy na wniosku, aby świadczenie było przekazywane w inny sposób niż na konto w PKO Banku Polskim/Inteligo. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
  •     Jako potwierdzenie wysłania wniosku rodzina 500 plus klient otrzyma Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) z adresu [email protected]. Dokument będzie przesyłany po wpłynięciu wniosku do systemu [email protected].

Logując się do serwisu internetowego iPKO/Inteligo, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką. Jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane. Po kliknięciu na kłódkę można sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu.

Bank będzie informował klientów o możliwości złożenia wniosku rodzina 500 plus za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym iPKO/Inteligo. Należy jednak pamiętać, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych klientom adresów mailowych banku. Zawsze trzeba sprawdzić, kto jest nadawcą wiadomości. Po otrzymaniu podejrzanej korespondencji lub mailingu w sprawie udostępnienia wniosku rodzina 500 plus od innego nadawcy lub prośby o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie na infolinię banku.

Źródło: PKO Bank Polski

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.