Strona główna Wiadomości Pozytywne efekty portfela dobrej jakości – Bank BPH przedstawia wyniki

Pozytywne efekty portfela dobrej jakości – Bank BPH przedstawia wyniki

Pozytywne efekty portfela dobrej jakości – Bank BPH przedstawia wyniki

W 3. kwartale tego roku Bank BPH wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 62,8 mln zł. W tym czasie wynik na działalności bankowej, po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości, wyniósł 343 mln zł.

  • Skonsolidowany zysk netto na poziomie 62,8 mln zł, zysk brutto: 81,8 mln zł – wzrost o 41 proc. i o 34,8 proc. w porównaniu z 2. kwartałem tego roku.

  • Stała optymalizacja kosztów działania banku i kosztów ryzyka, spadek o 7 proc. i 52,9 proc. w porównaniu z 2. kwartałem br.

  • Wartość nowo udzielonych kredytów dla klientów detalicznych oraz limitów dla przedsiębiorstw na poziomie 2 mld zł.

  • Rozwój oferty: wprowadzenie karty kredytowej Fair, satysfakcjonująca sprzedaż produktów inwestycyjnych.

  • Realizacja strategii „fair play” – pozytywne wyniki pierwszej weryfikacji zasad fair play Banku BPH.

W 3. kwartale 2013 roku Bank BPH osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 62,8 mln zł, a zysk brutto wyniósł 81,8 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 41 proc. i o 34,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem tego roku. Skonsolidowany zysk netto po 3 kwartałach wyniósł 149,2 mln zł wobec 189,3 mln zł w tym samym okresie 2012 r.

W ciągu 9 miesięcy 2013 r. koszty działania banku zmniejszyły się o 171,8 mln zł, czyli o 16,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ujęciu kwartalnym bank zredukował koszty o 7 proc.; w 3. kwartale br. wyniosły one 290,3 mln zł. – Na tę redukcję największy wpływ miało obniżenie o 30,9 proc. kosztów usług zewnętrznych i konsultingu oraz o 5,9 proc. kosztów pracowniczych – tłumaczy Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

 

W omawianym okresie Bank BPH udzielił klientom indywidualnym kredytów i limitów przedsiębiorstwom o łącznej wartości 2 mld zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych, która wyniosła 467 mln zł, została wsparta dwiema promocjami. W ramach pierwszej z nich klienci, którzy zdecydowali się na skonsolidowanie zadłużenia z innych banków, mogli otrzymać w Banku BPH kredyt bez prowizji. Druga promocja, polegająca na zwrocie części raty, skierowana była do klientów, którzy wnioskując o kredyt, otworzyli rachunek osobisty i regularnie zasilali go wpływami. Na początku października br. bank zdecydował o ponownym uruchomieniu – do końca tego roku – promocji polegającej na udzielaniu kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych bez prowizji.

 

W trzecim kwartale br. do oferty dla klientów indywidualnych Bank BPH wprowadził kartę Fair. Jest to pierwsza na polskim rynku karta kredytowa, która łączy standardowe funkcjonalności z możliwością wyboru dodatkowych korzyści związanych z jej użytkowaniem. Posiadacze karty mogą wybrać pomiędzy malejącym oprocentowaniem transakcji bezgotówkowych, rosnącym zwrotem za płatności kartą oraz zmniejszającymi się opłatami za korzystanie z karty. Wartość korzyści dla klienta rośnie wraz z czasem użytkowania karty.

 

Bank BPH znacząco zwiększył sprzedaż produktów inwestycyjnych. W 3. kwartale br. wyniosła ona 239 mln zł wobec 154 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Ten wzrost jest efektem m.in. dalszego rozwoju oferty produktów inwestycyjnych, a także rozszerzenia funkcjonalności systemu bankowego, co umożliwiło dystrybucję pełnej oferty TFI dostępnej w banku we wszystkich oddziałach oraz umożliwiło klientom obsługę funduszy poprzez platformę bankowości internetowej Sez@m.

 

W 3. kwartale br. klientom biznesowym Bank BPH przyznał limity kredytowe na łączną kwotę 1 465 mln zł, co oznacza wzrost o 18,2 proc. w porównaniu z 2. kwartałem tego roku. W ramach tej puli limity przyznane klientom korporacyjnym wyniosły 1 131 mln zł i zwiększyły się o 47,1 proc. wobec poprzedniego kwartału. Dla wzrostu tej wartości decydujące było podpisanie umowy z jedną z największych polskich spółek giełdowych.

Bank BPH, współpracując z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, w pierwszych trzech kwartałach tego roku udzielił kredytów o wartości 199 mln zł roku.

 

Bank odnotował korzystne wyniki na działalności faktoringowej, co było efektem m.in. wzmocnienia zespołu doradców i wprowadzenia zmian w strukturze sprzedaży tego produktu. Na koniec 3. kwartału br. obrót faktoringowy narastająco wyniósł 574 mln zł i wzrósł o 76,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

 

Pod koniec 3. kwartału br. Bank BPH, we współpracy z TVN i Onet, rozpoczął III edycję akcji Zwykły Bohater, której celem jest nagradzanie ludzi wyróżniających się na co dzień swoją postawą, odwagą i chęcią niesienia pomocy innym. Akcja zakończy się w grudniu br. podczas uroczystej gali, w trakcie której wyłonieni zostaną laureaci w trzech kategoriach: „Fair na co dzień”, „Inicjatywa” oraz „Bohaterstwo”.

 

Zasady Fair Play, którymi kieruje się Bank BPH w swojej działalności, zostały poddane niezależnej weryfikacji, która wykazała, w jakim stopniu bank wywiązuje się z zobowiązań składanych klientom i pozostałym interesariuszom.

 

Wyniki pierwszej certyfikacji, obejmującej realizację zobowiązań w I półroczu 2013 r., pokazały, że 14 na 15 zobowiązań składanych klientom Bank BPH realizuje zgodnie z założonymi celami – mówi Richard Gaskin. Jedno zobowiązanie – dotyczące powiadomień o etapie rozpatrywania reklamacji – zostało wykonane w 86 proc. założonego celu. – Dzięki weryfikacji bank zidentyfikował luki w procesie wysyłania powiadomień i podjął działania zmierzające do pełnego wypełnienia zobowiązania w następnym okresie weryfikacyjnym– dodaje Richard Gaskin.

 

Kolejnym potwierdzeniem skuteczności działań podejmowanych przez Bank BPH w kontaktach z interesariuszami jest wyróżnienie w rankingu opublikowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w ramach drugiej edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. W dwóch kategoriach: „Spółki polskie należące do indeksu sWIG80” oraz „Sektor finansowy” Bank BPH znalazł się w gronie najlepszych spółek giełdowych pod względem jakości raportowania danych pozafinansowych.

Źródło: Bank BPH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.