NWZ Banku Ochrony Środowiska podjęło uchwałę o dokapitalizowaniu BOŚ

W środę 27 kwietnia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej i w kwocie nominalnej nie niższej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 mln zł. Oznacza to, że Bank wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 mln akcji o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Banku z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu.


Uchwałą podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest kolejnym ważnym krokiem w budowie rynkowej pozycji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, w minionym tygodniu Rada Nadzorcza Banku, przyjęła Ramową Strategię Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020– powiedział Stanisław Kluza, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

 

Ramowa Strategia zapowiada korektę modelu biznesowego BOŚ, ukierunkowaną na poprawę efektywności i wskazuje także na konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania oraz rozszerzenia aktywności w obszarze z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska. Naszym wyróżnikiem i mocną stroną jest proekologiczna misja BOŚ, którą będziemy akcentować nie tylko w finansowaniu przedsięwzięć eko, ale i w bezpośredniej obsłudze klienta. Stawiamy na „Ekologię czasu”, którą traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość i jeden z najważniejszych standardów korporacyjnych BOŚ. Chcemy, dzięki sprawnej, efektywnej i nowoczesnej bankowości, dawać więcej czasu naszym Klientom na ich prywatne życie – dodał Kluza.


Intencją Zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.

W prowadzonych działaniach, zarówno w procesie dokapitalizowania Banku jak i wdrażania nowej strategii bank ma pełne wsparcie wiodącego akcjonariusza – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stwierdził Kluza.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.