Kredyt pod zastaw

Banki i instytucje pożyczkowe udzielając zobowiązań finansowych mogą żądać od kredytobiorców pewnego zabezpieczenia spłaty kredytu. W bankach takim zabezpieczeniem może być m.in. zastaw. Pożyczki pod zastaw znajdują się też w ofercie licznych firm pożyczkowych działających na terenie Polski. Czym jest zastaw i jak funkcjonuje taki kredyt w praktyce?

Zabezpieczenie dla banku

Bank udzielając kredytu pod zastaw zmniejsza ryzyko kredytowe ponoszone przy tej okazji. Jeśli kredytobiorca miałby kłopoty ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych, albo całkowicie zaprzestał spłacania kredytu, bank może dochodzić swoich praw z zastawu, będącego zabezpieczeniem spłaty kredytu. Przy zastawie bank staje się właścicielem przedmiotu zastawu, np. nieruchomości, samochodu, pewnej kwoty pieniędzy zdeponowanej na rachunku bankowym klienta, i może nim dowolnie zarządzać, jeśli kredyt nie byłby spłacany. Zastaw pozostaje najczęściej w rękach samego kredytobiorcy i przechodzi on na własność banku jedynie przy braku spłaty zobowiązania kredytowego.

Korzyści dla kredytobiorcy

Zaciągając kredyt pod zastaw kredytobiorca może liczyć na szybkie rozpatrzenie jego wniosku kredytowego. Jeśli zabezpieczenie będzie solidne, np. zastaw będzie dotyczył cennej nieruchomości lub ruchomości, wtedy bank udzieli kredytu w wyższej wysokości, niż gdyby miał udzielać zobowiązania bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Przedstawiając zastaw kredytowy kredytobiorca zwiększa też swoją wiarygodność w oczach banku.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.