Strona głównaPoradnik finansowyKredyt mieszkaniowy - skompletuj dokumenty

Kredyt mieszkaniowy – skompletuj dokumenty

Przy wnioskowaniu o kredyt w banku, potencjalni kredytobiorcy muszą złożyć do wybranego banku wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów. Zestaw dokumentów wymaganych przez bank może się różnić od siebie przy różnych inwestycjach kredytowych, jak i może być określony w sposób odmienny dla poszczególnych kredytodawców. Jakich dokumentów najczęściej wymagają banki przy ubieganiu się przez klienta o kredyt mieszkaniowy?

Dokumenty tożsamościowe

Pierwszą kategorią dokumentów, jakie przyszły kredytobiorca będzie musiał dostarczyć do banku, są dokumenty osobowe, potwierdzające tożsamość klienta. Wśród nich wymienia się dokumenty:

 • Dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport, prawo jazdy czy legitymacja ubezpieczeniowa,
 • Akt notarialny stwierdzający rozdzielczość majątkową współmałżonków, jeśli dotyczy,
 • Prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające rozwód lub separację małżonków, jeśli dotyczy,
 • Akt zawarcia związku małżeńskiego, jeśli dotyczy.

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową klienta

Analitycy bankowi rozpatrując wniosek kredytowy potencjalnego kredytobiorcy zawsze muszą obliczyć jego zdolność kredytową, sprawdzić historię kredytową kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej oraz oszacować jego wiarygodność finansową. Mogą tego dokonać wyłącznie w oparciu o dokumenty finansowe dotyczące klienta, potwierdzające przede wszystkim źródło dochodu kredytobiorcy i wysokość uzyskiwanych dochodów miesięcznych. Jeśli kredytobiorca uzyskuje dochód miesięczny wyłącznie z pracy na etacie, będzie musiał dostarczyć do banku:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę,
 • Zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • Wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie za pracę, za ostatnie 3 miesiące,
 • Wyciągi z kart kredytowych i innych kont osobistych,
 • Świadectwa pracy,
 • Roczne zeznanie podatkowe.

Jeśli kredytobiorca jest emerytem lub rencistą, do banku będzie musiał dostarczyć:

 • Decyzję o przyznaniu odpowiedniego świadczenia,
 • Ostatni odcinek renty lub emeryturę,
 • Decyzję o ostatniej waloryzacji renty lub emerytury.

W przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu uzyskuje dochody, do banku składa on najczęściej dokumenty dotyczące jego działalności:

 • Decyzje o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
 • Wyciąg z konta firmowego,
 • Deklaracje PIT za ubiegły rok,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź dokumenty stwierdzające fakt jej prowadzenia,
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, bądź oświadczenie o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencję przychodów pokazującą uzyskane w roku bieżącym przychody lub też aktualna decyzja US określająca wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Jeśli kredytobiorca jest zleceniobiorcą lub wykonawcą umów o dzieło, dostarczy do banku:

 • Kopie wszystkich zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy umów cywilnoprawnych,
 • Rachunki do umów,
 • Deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy,
 • Wyciąg z rachunku bankowego, z trzech ostatnich miesięcy.

W sytuacji, gdy kredytobiorca uzyskuje dochody z umów o dziełu lub umów zlecenie bank wymaga złożenia do wniosku kredytowego takich dokumentów jak:

 • Kopia umów z 12 ostatnich miesięcy,
 • Rachunku do umów,
 • Deklarację podatkową PIT za ostatni rok,
 • Wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływało wynagrodzenie z umów.

Jeśli kredytobiorca deklaruje we wniosku kredytowym, że ma już pewne zobowiązania do spłaty, musi dostarczyć do banku kopię umowy kredytowej, dowody płatności rat kredytu lub zaświadczenie z banku o spłaceniu całego zobowiązania finansowego. Taką informację lepiej podać od razu we wniosku kredytowym, bowiem bank i tak dowie się z BIK o sytuacji finansowej kredytobiorcy i o jego ewentualnych długach.

Od 1 stycznia 2014 roku banki wymagają posiadania co najmniej 5% wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy, co pociąga za sobą konieczność dostarczenia do banku zaświadczenia o posiadaniu takich oszczędności – oświadczenia własnego, czy też zaświadczenia z banku o utrzymywaniu takiej kwoty na rachunku osobistym, lokacyjnym czy oszczędnościowym.

Dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości

Do wniosku kredytowego należy też dołączyć wszelkie dokumenty, pozwalające na bezsprzeczne zidentyfikowanie nieruchomości, stanowiącej obiekt kredytowania hipotecznego. Jeśli kredytobiorca chce kupić za kredyt mieszkaniowy w banku kupić nieruchomość z rynku pierwotnego będzie musiał dostarczyć wraz z wnioskiem kredytowym dokumenty:

 • Umowę przedwstępną zawartą z deweloperem, tzw. umowę deweloperską,
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dotyczący działki,
 • Odpis z księgi wieczystej gruntu, gdzie realizowana jest inwestycja,
 • Dokumenty dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające jego sytuację finansową,
 • Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania przez urząd właściwy względem danego miejsca, w przypadku gdy zakończono budowę,
 • Promesę z banku,
 • Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • Kopię pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera.

Nieco mniej dokumentów bank będzie wymagał, jeśli o kredyt mieszkaniowy będzie starał się kredytobiorca zamierzający zaciągnąć kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na nabycie mieszkania z rynku wtórnego:

 • Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, spisana w formie umowy cywilnej lub w formie aktu notarialnego,
 • Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, jeśli taka księga została założona,
 • Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości przedstawiony przez zbywcę,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami oraz o otrzymaniu przydziału lokalu mieszkalnego,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za media i czynsz ze spółdzielni,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej nieruchomości, jeśli taka księga nie istnieje.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular