Grupa Raiffeisen Bank Polska zarobiła przez trzy kwartały 127 mln zł

Początek drugiego półrocza 2013 roku nie przyniósł większych zmian w otoczeniu sektora bankowego – popyt na kredyt ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostawał ograniczony, a niskie stopy procentowe nie skłaniały klientów do oszczędzania. Grupa Raiffeisen Bank Polska zdołała wypracować w okresie styczeń-wrzesień zysk netto w wysokości 127,0 mln zł.

 

„W niesprzyjających warunkach rynkowych podtrzymaliśmy dotychczasową rentowność, a dzięki utrzymywaniu reżimu w wydatkach poprawiliśmy efektywność działania. Głębokie obniżki stóp procentowych nadal negatywnie oddziałują na przychody odsetkowe banków, tym bardziej że ożywienie w gospodarce następowało dość wolno, nie wywołując większego zapotrzebowania na kredyt i inne usługi finansowe. W efekcie mogliśmy obniżyć koszt pozyskiwania depozytów, zachowując optymalną z punktu widzenia bezpieczeństwa i dochodowości strukturę finansowania. Cały czas koncentrowaliśmy się za to na alternatywnych dla kredytu sposobach wspierania działalności naszych klientów biznesowych, jak faktoring czy leasing, w których to segmentach rynku pozostajemy liderami” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

 

W III kwartale w porównaniu ze stanem z końcem czerwca 2013 r. wolumen udzielonych kredytów spadł o 3,3% do 34,46 mld zł. Portfel depozytów klientów obniżył się w tym czasie o 4,9% do 29,66 mld zł. Suma bilansowa banku na koniec III kwartału wynosiła 49,09 mld zł (spadek o 1,2% kw./kw.).

 

Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank osiągnął po III kwartałach 118,9 mln zł zysku netto i 149,3 mln zł zysku brutto. Wynik z działalności bankowej sięgnął 1,43 mld zł, podczas gdy przychody odsetkowe 1,63 mld zł. Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku 327,3 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na koniec września na poziomie 71,3%, czyli był o 1,6 pp niższy niż trzy miesiące wcześniej. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,07%. Rentowność banku pozostała bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem – zwrot na kapitale wyniósł 3,6% w ujęciu brutto i 2,9% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,32%.

 

Suma bilansowa Grupy Raiffeisen Bank Polska zmniejszyła się o 1,9% w porównaniu z końcem czerwca 2013 r. i wyniosła 53,96 mld złotych. Wartość funduszy własnych Grupy nie zmieniła się i w końcu września 2013 roku sięgała 5,7 mld złotych, a wysokość kapitału zakładowego 2,21 mld zł.

 

Po trzech kwartałach 2013 roku Raiffeisen Bank Polska niezmiennie przodował na rynku faktoringu z obrotami na poziomie 11,09 mld zł.

 

Raiffeisen-Leasing Polska umocnił się na drugim miejscu wśród największych firm w swej branży. Wartość sfinansowanych w ciągu dziewięciu miesięcy przez spółkę aktywów wyniosła 1,87 mld zł, co oznacza wzrost o 8% w skali roku.

Źródło: Raiffeisen Polbank

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.