Strona główna Wiadomości Druga subskrypcja db Elita Funduszy VII w Deutsche Bank PBC

Druga subskrypcja db Elita Funduszy VII w Deutsche Bank PBC

Druga subskrypcja db Elita Funduszy VII w Deutsche Bank PBC

W oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 2,5-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VII, opartego o koszyk funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 25 października br.

 

db Elita Funduszy VII przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

 

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (30% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (70% udział w koszyku).

 

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału*.

 

Celem funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (OMGARIE ID Equity) jest osiąganie wzrostu z kapitału przy zachowaniu ścisłej kontroli ryzyka oraz osiąganie stóp zwrotu posiadających niską korelację z rynkami akcji oraz obligacji. Zarządzający funduszem bardzo rygorystycznie dobiera spółki, na podstawie m. in. takich kryteriów jak: sytuacja finansowa, a także rekomendacje analityków. Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić zbudowanie zdywersyfikowanego portfela akcji, który będzie przynosił zyski w różnych warunkach rynkowych, przy zastosowaniu m. in. rygorystycznych metod zarządzania ryzykiem oraz starannej kontroli osiąganych obrotów, a także przy ścisłym utrzymywaniu limitów dotyczących inwestowania w danych sektorze*.

 

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 87 do 107% (wartość ta zostanie ustalona 31 października br.).

 

db Elita Funduszy VII to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

 

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

 

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

 

Subskrypcja produktu potrwa do 25 października 2013 r.

 

Parametry produktu db Elita Funduszy VII:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 • Okres odpowiedzialności: 30 miesięcy (od 31.10.2013 r. do 30.04..2016 r.)

 • Waluta: PLN

 • Instrument bazowy – koszyk funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (30% udział w koszyku); Ethna-Aktiv E (70% udział w koszyku)

 • Daty obserwacji: 31.10.2013 r., 30.04.2014 r., 31.10.2014 r., 30.04.2015 r., 30.10.2015 r., 29.04.2016 r.

 • Okres subskrypcji: do 25 października 2013 r.

 • Partycypacja: wartość z przedziału 87% – 107% zostanie ustalona 31.10.2013 r.

 • Minimalna składka: 2000 zł

 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)

 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału

 • Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

* Informacje pochodzą z Kart Funduszy.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialnościTU na Życie EuropaS.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy VII”.


Inwestycja w „db Elita Funduszy VII” nie jest lokatą bankową. Osiągnięcie celu inwestycyjnego określonego dla funduszy w produkcie db Elita Funduszy VIInie jest gwarantowane. Szczegóły dotyczące celu inwestycyjnegoFunduszy TU na Życie EuropaS.A.zawarte są w Regulaminie tych Funduszy.


W przypadku braku finansowania przez klienta kolejnych składek miesięcznych, wcześniejszej rezygnacji lub dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na tematopisywanegoproduktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.