Strona główna Wiadomości BZ WBK opublikował wyniki finansowe

BZ WBK opublikował wyniki finansowe

BZ WBK opublikował wyniki finansowe

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku Grupa BZ WBK wypracowała 1,682 mld zł zysku brutto, o 27% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto za III kwartał wyniósł 685 mln zł i zwiększył się o prawie 32% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochody ogółem były wyższe o 3,5% k/k, w tym wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8%. Całkowite koszty spadły o 10,3%. Bank Zachodni WBK ujednolicił ofertę dla klientów oraz oznakowanie placówek.

 

Wzrost zysku Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK odzwierciedla dywersyfikację źródeł dochodów, elastyczne podejście do zmieniających się warunków, skuteczne działania akwizycyjne, efektywne zarządzanie strukturą bilansu i ryzykiem, ścisłą dyscyplinę kosztową oraz zaawansowany proces integracji.

 

Główne dane finansowe GrupyBanku Zachodniego WBK za III kwartał 2013 r.:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 684,9 mln zł i zwiększył się o 31,6% k/k.

 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 537,4 mln zł i był wyższy
  o 28,1% k/k.

 • Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 1,495 mld zł
  i zwiększyły się o 3,5% k/k.

 • Koszty ogółem wyniosły 658,1 mln zł i spadły o 10,3% k/k. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, koszty ogółem zmniejszyły się o 3,8% k/k.

 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,2%

 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 44% (50,8% w II kwartale 2013 r.),
  a po wyłączeniu kosztów integracji – 41,5% (44,6% w II kwartale 2013 r.).

W III kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 684,9 mln zł, tj. wyższy o 31,6% k/k. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 537,4 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 28,1%.

 

Dochody ogółem Grupy wyniosły 1,495 mld zł i zwiększyły się o 3,5% k/k. Po wyeliminowaniu przychodów z tytułu dywidend (0,6 mln zł w III kwartale 2013 r. wobec 57,5 mln zł w II kwartale 2013 r.) oraz wyniku na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych (-0,3 mln zł w III kwartale 2013 r.), powtarzalne dochody ogółem wzrosły o 7,8% k/k.

 

Wynik z tytułu odsetek wzrósł w III kwartale 2013 r. o 8% k/k, osiągając wartość 864,3 mln zł.

 

W III kwartale 2013 r. marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,62% i zwiększyła się o 0,16 p.p. k/k, pomimo dalszej tendencji spadkowej rynkowych stóp procentowych i stabilizacji poziomu stóp procentowych NBP.

 

Wynik z tytułu prowizji osiągnął w III kwartale 2013 r. wartość 445,2 mln zł i był wyższy o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowano w linii „eBiznes & płatności” (+4,5% k/k), co jest konsekwencją rozbudowy bazy kart debetowych Banku Zachodniego WBK.

 

Całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK osiągnęły poziom 658,1 mln zł i były niższe o 10,3% k/k. Pod wpływem wysokiej dynamiki spadku bazy kosztowej i przy wsparciu systematycznie rosnących dochodów ogółem (+3,5% k/k), wskaźnik efektywności kosztowej Grupy obniżył się do poziomu 44% z 50,8% w okresie porównywalnym. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, porównywalne koszty ogółem zamknęły się kwotą 620,5 mln zł i spadły o 3,8% k/k, natomiast skorygowany wskaźnik efektywności kosztowej ukształtował się na poziomie 41,5% wobec 44,6% w II kwartale br.

Według stanu na dzień 30 września 2013 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 105,965 mld zł, co oznacza wzrost w skali kwartału o 4,6%.

 

Projekt integracji

 

W III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK zakończył drugi etap fuzji, którego celem było ujednolicenie oferty rynkowej i wizerunku Banku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem,
8 lipca 2013 r. wdrożono większość zmian harmonizacyjnych o charakterze biznesowym
i informatycznym, a do 9 września 2013 r. ujednolicono procesy ryzyka i oceny zdolności kredytowej oraz przeprowadzono rebranding oddziałów i kanałów elektronicznych dawnego Kredyt Banku. W efekcie Bank dysponuje jednolitą ofertą produktów i usług, prowadzi spójną pod względem jakości i procedur obsługę klienta, zarządza gromadzonymi w jednym miejscu danymi klientów oraz działa pod wspólną marką „Bank Zachodni WBK”.

 

Zwieńczeniem tych działań jest trwająca od końca września kampania reklamowa promująca wybrane produkty oraz wzmacniająca wizerunek marki Banku jako nowoczesnej i efektywnej instytucji bankowej z trzecią pozycją na rynku krajowym. Twarzą nowej kampanii został amerykański aktor, dwukrotny laureat Oskara Kevin Spacey. Kolejnym krokiem w kierunku pełnej integracji będzie migracja dwóch różnych systemów operacyjnych na wspólną platformę.

 

Bankowość detaliczna

 

We wrześniu 2013 roku Bank Zachodni WBK, w efekcie zakończenia kolejnego etapu fuzji, ujednolicił ofertę dla wszystkich grup klientów. Przez III kwartały 2013 r. Bank Zachodni WBK otworzył prawie 340 tys. ROR, z czego prawie 250 tys. nowych Kont Godnych Polecenia (od momentu wdrożenia Konta Godnego Polecenia do oferty do tej pory otwarto 280 tys. kont). Na koniec września br. bank prowadził 2,75 mln rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.


W III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK przeprowadził 8 subskrypcji 6-miesięcznych lokat strukturyzowanych, oddając do dyspozycji klientów 18 produktów.  


W omawianym okresie dynamicznie wzrastała sprzedaż nowych limitów w koncie, wspierana promocją 0% prowizji za udzielenie limitu. Na koniec września 2013 r. portfel limitów przekroczył 800 mln zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych w III kwartale 2013 r. wzrosła o 17% r/r, przy średniej wartości udzielonego kredytu wynoszącej 12,4 tys. zł (w analogicznym okresie 2012 r.

11,8 tys. zł). Na koniec II kwartału portfel kredytów gotówkowych wyniósł 5,6 mld zł.

Na koniec września 2013 roku klienci indywidualni korzystali z 594 tys. kart przedpłaconych, blisko 650 tys. kart kredytowych oraz 2,89 mln kart debetowych. Obecnie blisko 30% klientów korzysta z dostępnej na kartach opcji płatności zbliżeniowych, liczba transakcji realizowanych w ten sposób we wrześniu 2013 roku wyniosła 2,42 mln szt.

 

Już ponad 195 tys. aktywnych klientów korzysta co miesiąc z BZWB24 mobile, wykonując 55 tys. transakcji. Dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24 ma już prawie 2,3 miliona klientów, a do KB24 kolejne 570 tys. W kanałach elektronicznych sprzedanych zostało ponad 20 tys. sztuk produktów kredytowych w formule NA KLIK.

 

Dla małych i średnich firm w III kwartale 2013 roku BZ WBK wprowadził nowe rozwiązanie – automatyczne odnowienie kredytu w rachunku bieżącym.

 

Od 03.06.2013r. Bank Zachodni WBK bierze udział w programie rządowym „gwarancja de minimis” – w sierpniu br. Bank uplasował się na drugim miejscu w rankingu sprzedażowym. We wrześniu BZ WBK uzyskał zgodę BGK na podwyższenie limitu na gwarancje de minimis do wysokości 1,2 mld zł.

 

Ponadto do oferty dla przedsiębiorców bank wdrożył poręczenia w ramach rządowego programu JEREMIE.

 

Bankowość korporacyjna

 

Od lipca do września br. w obszarze Bankowości Korporacyjnej wdrożono wiele zmian i działań zmierzających do uspójnienia oferty produktowej. Obecnie dla Klientów Korporacyjnych dostępna jest jednolita oferta kredytowa, finansowania handlu, leasing, faktoring oraz bankowość transakcyjna. Bank Zachodni WBK wprowadził także nowe produkty m.in. cashpooling rzeczywisty, karty korporacyjne, gwarancje de minimis oraz nowe procesy obsługi gotówki. Ponadto w systemie bankowości elektronicznej iBiznes 24, dedykowanym dla klientów z Segmentu Korporacji, we wrześniu br. udostępniony został specjalny moduł obsługi gwarancji, tym samym rozszerzając obsługę elektroniczną transakcji finansowania handlu.

 

Bank Zachodni WBK uczestniczy w programach wsparcia wymiany handlowej prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Dzięki tej współpracy Bank będzie otrzymywał z obu instytucji gwarancje zabezpieczające transakcje finansowania handlu (dyskonto oraz potwierdzenie akredytywy, wystawianie gwarancji na podstawie regwarancji). Podpisano również umowę ramową z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych dotyczącą wystawiania na rzecz BZ WBK gwarancji zapłaty należności związanych z potwierdzaniem oraz dyskontem akredytywy eksportowych.

 

Global Banking & Markets

 

W obszarze Global Banking & Markets w III kwartale 2013 r. Bank Zachodni WBK zawarł największe w swojej historii transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o łącznym nominale PLN 1 mld. Zawarcie tych transakcji było efektem konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju współpracy z kluczowym klientem banku oraz z Grupą Kapitałową, do której ten klient należy.

 

Na koniec września Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 946 oddziałów, w tym 110 placówek partnerskich.

Źródło: BZ WBK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.